Основи охорони праці

Основи охорони праці

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві – №2

– спеціаліст з профпатології місцевого органу МОЗ; – власник підприємства. Дії комісії з питань розслідування нещасного випадку: Власник підприємства зобов’язаний подати до комісії

Основи охорони праці

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві – №4

У відповідності до даного Положення, і зокрема пункту 10. «Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок………зобов’язаний……утворити наказом комісію з розслідування нещасного випадку……..у

Основи охорони праці

Розгляд факторів виробничоі санітаріі – №3

Для роботи з отруйними і забрудненими речовинами користуються спецодягом – комбінезонами, халатами, фартухами та ін.; для захисту від кислот та-лугів – гумовим взуттям та рукавичками. Для захисту шкіри,

Основи охорони праці

Розгляд факторів виробничоі санітаріі – №4

Розрізняють кілька типів люмінесцентних ламп залежно від спектрального складу світла: ЛД – лампи денні, ЛБ – білі, ЛДЦ – денного світла правильної кольорової передачі, ЛТБ – теплобілі, ЛХБ – холоднобілі

Основи охорони праці

Розгляд факторів виробничоі санітаріі – №10

У разі тривалого перебуванні в зоні ІЧ випромінювань відбувається порушення теплового балансу в організмі. Порушується робота терморегулюючого апарату, підсилюється діяльність серцево-судинної і дихальної

Основи охорони праці

Розгляд факторів виробничоі санітаріі – №11

За режимом роботи лазери підрозділяються на безупинної дії й імпульсні. Зараз отримано лазерне випромінювання в діапазоні від 0,6 мм (субміліметрові) до 1 мкм, що входить в області ІЧ, видиму УФ. Уже з’явилися

Основи охорони праці

Розгляд факторів виробничоі санітаріі – №12

Діючі ОКГ слід розміщати в окремих, спеціально виділених приміщеннях, які не повинні мати дзеркальних поверхонь. Поверхні приміщень повинні мати коефіцієнт відбивання не більш 0,4. Стіни, стеля і підлога

Основи охорони праці

Розгляд факторів виробничоі санітаріі – №14

Найбільш поширеним засобом захисту від ІВ є екрани. Екрани можуть бути пересувні або стаціонарні, призначені для поглинання або послаблення ІВ. Екранами можуть бути стінки контейнерів для перевезення

Основи охорони праці

Проведення атестаціі робочих місць за умовами праці – №3

Шкідлива речовина – речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров’я, що виявляються

Основи охорони праці

Проведення атестаціі робочих місць за умовами праці – №2

· складає “Карту умов праці” (надалі – Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць (додаток 2); · проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, професій

Основи охорони праці

Положення про організацію навчання з охорони праці – №2

3.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки. 3.16.

Основи охорони праці

Положення про організацію навчання з охорони праці – №3

Новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю; Який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого; Який

Основи охорони праці

Положення про організацію навчання з охорони праці – №5

Праця молоді. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах. Вік, з якого допускається прийняття на роботу. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших за вісімнадцять років. Медичні

Основи охорони праці

Положення про організацію навчання з охорони праці – №6

Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об’єкта задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону, газорятувальну та інші аварійні служби, організація

Основи охорони праці

Організація навчання з охорони праці – №2

Посадові особи малих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання у навчальних закладах

Основи охорони праці

Організаційні основи охорони праці – №3

Згідно з “Кодексом України про адміністративні правопорушення”, ст. 41 “Порушення вимог законодавства про працю та охорону праці”, – порушення вимог законодавства про працю спричиняє накладання штрафу

Основи охорони праці

Організаційні основи охорони праці – №4

Кошти фондів витрачаються виключно на заходи щодо створення безпечних умов праці згідно з кошторисами витрат, які затверджуються і контролюються власниками коштів, а також, відповідними службами Держнаглядохоронпраці

Основи охорони праці

Організаційні основи охорони праці – №5

Статистичний, ергономічний і психофізіологічний методи аналізу травматизму дуже трудомісткі, тому для більш ефективного використання інформації необхідно застосовувати ЕОМ. Аналіз причин виробничого

Основи охорони праці

Методика дослідження освітлення виробничих приміщень – №2

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, чергове, аварійне, евакуаційне, охоронне. Робоче освітлення створює необхідні умови для нормальної трудової діяльності

Основи охорони праці

Методика дослідження освітлення виробничих приміщень – №3

Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини природного освітлення, його ультрафіолетової частини спектру. Природне освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі, поліпшує обмін

Основи охорони праці

Методика дослідження мікроклімату виробничих приміщень – №3

Для визначення вологості повітря використовують також; гігрометри (мал.4) – прилади, дія яких ґрунтується на властивості знежиреного волосся подовжуватись при підвищенні вологості та скорочуватись

Основи охорони праці

Методика дослідження виробничих шумів та вібраціі – №2

– постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості змінюється менше ніж у 2 рази (менше 6 дБ) за робочу зміну; – непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості

Основи охорони праці

Методика дослідження виробничих шумів та вібраціі – №4

Щоб захистити від шуму обслуговуючий персонал, на виробничих ділянках з шумними технологічними процесами або особливо шумним устаткуванням влаштовують кабіни спостереження і дистанційного керування

Основи охорони праці

Мікроклімат виробничих приміщень – №2

Барометри-анероїди портативні, широко застосовуються у практиці гігієнічних досліджень. Важливіша частина цього приладу – тонкостінна плоска трубка, зігнута у вигляді підкови і наповнена розрідженим

Основи охорони праці

Закон украіни про охорону праці – №4

При розрахунку розміру страхового внеску для кожного підприємства Фондом соціального страхування від нещасних випадків, за умови досягнення належного стану охорони праці і зниження рівня або відсутності

Основи охорони праці

Закон украіни про охорону праці – №5

Одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб’єктів

Основи охорони праці

Загальні вимоги пожежноі безпеки – №3

Допускається не відносити будівлі до категорії В, якщо сумарна площа приміщень категорій А, Б, В у будівлі не перевищує 25% сумарної площі усіх розташованих в ній приміщень (але не більше 3500 м2) і ці приміщення

Основи охорони праці

Загальні вимоги пожежноі безпеки – №4

Залежно від агрегатного стану та ступеню подрібненості речовин, горюче середовище може утворюватися твердими речовинами, легкозаймистими та горючими рідинами, горючим пилом та горючими газами за наявності

Основи охорони праці

Загальні вимоги пожежноі безпеки – №5

Пожежонебезпечний прояв механічної енергії внаслідок її перетворення в теплову спостерігається в разі ударів твердих тіл (з виникненням або без виникнення іскор), поверхневого тертя тіл під час їх взаємного

Основи охорони праці

Загальні вимоги пожежноі безпеки – №7

Коротку характеристику основних вогнегасних речовин почнемо з води, яка є найбільш розповсюдженим засобом припинення горіння. Вона має порівняно малу в’язкість, легко просочується в щілини та шпарини

Основи охорони праці

Загальні вимоги пожежноі безпеки – №9

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору