Основи техніки безпеки – №1

Лекція №5

Тема лекції: Основи техніки безпеки.

План лекції:.

1. Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій.

2. Цілі та задачі техніки безпеки.

3. Заходи, що забезпечують безпеку праці.

4. Вимоги безпеки щодо обладнання та технологічних процесів.

5. Технічні засоби забезпечення безпеки.

6. Поняття про електробезпеку.

7. Особливості дії електричного струму на організм людини.

8. Небезпека ураження людини електричним струмом.

9. Основні засоби захисту від ураження електричним

струмом.

1. Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій.

Необхідно зазначити, що цілковито небезпечних та нешкідливих умов праці не існує. Реальним виробничим умовам притаманна, як правило, наявність деяких шкідливостей і небезпеки, наслідком яких є профзахворювання та травматизм.

Травматизм на виробництві не тільки завдає багато горя і страждань конкретним людям, їх рідним та близьким, а й безпосередньо впливає на суспільно економічні втрати.

Як свідчать статистичні дані, на підприємствах, в установах, організаціях України всіх форм власності щоденно травмується в середньому понад 200 працівників, з них близько 30 стають інвалідами і 5—6 осіб одержують травми зі смертельним наслідком. Ризик стати жертвою нещасного випадку на виробництві або постраждати від профзахворювання в Україні у 5—8 разів вищий, ніж у розвинутих країнах. Щорічно майже 17 тис. осіб стають інвалідами, чисельність пенсіонерів унаслідок трудового каліцтва перевищила 150 тис. осіб, щорічна загальна сума виплат на фінансування пільгових пенсій з трудового каліцтва, відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов’язаних із незадовільними умовами, перевищує 1 млрд грн.

Незадовільний стан умов і безпеки праці, високий рівень травматизму та професійних захворювань зумовлюються комплексом об’єктивних і суб’єктивних причин. Серед найголовніших з них є порушення чинного законодавства про охорону праці, недоліки в організації праці, стан технологічного обладнання, недодержання правил безпеки праці.

У процесі трудової діяльності можна виділити, з одного боку, людину, котра працює, а з другого, — виробництво (простір, в якому відбувається трудова діяльність, де виникає небезпека і де людина зазнає її впливу), куди включається предмет та знаряддя праці, а також навколишнє середовище.

Для захисту людини від виробничої небезпеки передбачена певна система охорони праці, яка на початковому етапі визначає небезпеку (потенційні ризики та загрози) для працівників від виробничого середовища.

Небезпека — це явища, процеси, об’єкти, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини як відразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки. Джерелами небезпеки є знаряддя праці (інструмент, спеціальні пристрої, машини), сам предмет праці або виробниче середовище.

Переважна більшість потенційних небезпек зосереджується в певному просторі, що має назву небезпечна зона.

Небезпечна зона – це простір навколо машини, у якому діють чи постійно виникають періодично фактори, небезпечні для життя і здоров’я людини.

Небезпека зосереджується на ділянках простору навколо будь-яких деталей машин, що рухаються, агрегатів, механізмів, що ріже інструмента, що обробляє матеріалу, зубцюватих, ремінних і ланцюгових передач, зубцюватих зачеплень, робочих столів устаткування, переміщуваних підйомно-транспортних машин, вантажів, сільськогосподарських самохідних і агрегатованих машин і т. д. У всіх перерахованих випадках мається небезпека травмування обличчя, що обслуговують устаткування. Особлива погроза виникає, коли можливе захоплення чи одягу волосся частинами устаткування, що рухаються.

Небезпечна зона буває:

– постійною (навколо стаціонарних машин);

– перемінною (навколо працюючих і пересувних машин);

– змішаною (шумова характеристика, електромагнітні випромінювання, ультразвукове коливання).

Як було зауважено, у небезпечних зонах діють або періодично виникають фактори, небезпечні для життя й здоров’я людини, при цьому стан умов праці, за якого виключена дія на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів, називається безпекою праці.

2. Цілі та задачі техніки безпеки.

Розглядаючи тему, слід визначити сутність Поняття техніки безпеки (ТБ) (техніка – від грецьк. technicos – досвідчений, майстерний), яке визначається як система організаційно – технічних заходів та засобів, спрямованих на попередження дії на організм людини небезпечного фактору.

Об’єктами вивчення техніки безпеки є:

– технологічний і трудовий процеси;

– особливості обладнання, інструментів та пристроїв з точки зору безпеки праці;

– виробниче середовище в цілому, а також його складові (технічні, організаційні, соціальні), які можуть бути причиною виробничих травм чи сприяти їх виникненню й посиленню їх дії).

Метою техніки безпеки є захист працюючого від небезпеки з послідуючим виключення травматизму на виробництві.

Задача техніки безпеки полягає в розробці таких заходів і таких засобів, які б, навіть при помилковій дії працюючих, могли попередити нещасні випадки на виробництві. При цьому на підставі об’єкту вивчення та завдання техніки безпеки визначається комплекс заходів та засобів захисту працюючих від небезпеки травмуваня.

Виділяють такі Завдання техніки безпеки:

– виявлення причин травматизму, профзахворювань і потенційних небезпек;

– визначення заходів та технічних засобів, що забезпечують безпеку обладнання, а також технологічного і трудового процесу;

– підготовку й обґрунтування матеріалів для законодавства з техніки безпеки, правил і норм, технічних умов, інструкцій із забезпечення безпеки будівель, споруд, обладнання, технологічних процесів;

– проведення повного обліку виробничих травм і аналіз причин їх виникнення;

– вивчення й дослідження наявних технологічних процесів та впровадження нових, більш досконалих, які забезпечують безпеку праці, а також механізацію тяжких і шкідливих робіт;

– розробку матеріалів і організацію роботи з інструктажу та навчання працівників безпечним прийомам праці.

3. Заходи, що забезпечують безпеку праці.

Комплекс захисту працюючих з техніки безпеки являє собою наявність та послідовність застосування заходів та засобів з метою забезпечення процесу безпеки, та включає наступні складові:

– вивчення потенційних небезпек та організація навчання;

– оцінка небезпечного фактору та визначення зони його дії;

– забезпечення вимог щодо технологічного обладнання;

– забезпечення вимог щодо технологічних процесів;

– застосування технічних (колективних) засобів безпеки праці;

– застосування особистих засобів безпеки праці (ЗІЗ).

При цьому структура розділу техніки безпеки включає такі підрозділи як:

– вимоги до технологічного обладнання;

– вимоги до технологічних процесів;

– технічні засоби безпеки праці;

– електробезпека.

Заходи та засоби щодо попередження травматизму та захворювання працівників на виробництві, у відповідності до комплексу захисту працюючих та визначення техніки безпеки, слід поділяти на технічні та організаційні.

До технічних заходів та засобів належать:

– модернізація технологічного, підйомно-транспортного обладнання;

– перепланування розміщення обладнання;

– застосування захисних пристроїв, технічних засобів захисту, інформаційних джерел;

– дублювання технічних засобів захисту наприклад, подвійна система гальмування автомобілів і вантажопідйомних машин (ручні і ножні гальма);

Ви прочитали: "Основи техніки безпеки – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору