Математичні моделі в розрахунках на еом

Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… – Частина 4

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… – Частина 3

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… – Частина 2

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Приклад виконана контрольна робота… – Частина 1

Приклад Виконана контрольна робота + Коментар до виконаної роботи Задача 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування Умова задачі. Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Цілочислові задачі лінійного програмування

Цілочислові задачі лінійного програмування 1. Огляд теми Цілочислове програмування 1.1.  Математична постановка задачі цілочислового програмування. 1.2.  Алгоритм розв’язання задачі цілочислового програмування графічним методом

Математичні моделі в розрахунках на еом

Математична модель міжгалузевого балансу

Математична модель міжгалузевого балансу 1. Огляд теми 1. ЕММ оптимізації раціону годівлі тварин. 2. ЕММ оптимізації структури посівних площ. Задача 1. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі тварин. Умова задачі.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Транспортна задача

Транспортна задача 1. Огляд теми 1. Математична постановка транспортної задачі. 2. Методи побудови опорного плану ТЗ. 3. Знаходження оптимального плану ТЗ методом потенціалів 2. Типові завдання. В пунктах відправлення А1, А2, А3, …. знаходиться однорідний вантаж в кількості a1, а2, а3, …. відповідно, який необхідно перевезти в пункти призначення В1, В2, В3, …. , потреба кожного з яких становить b1, b2, b3, …. . Відома відстань між пунктами перевезень (оцінки). Маємо три постачальника з такими запасами вантажу: А1 = 26 т, А2 = 33 т, А3 = 45 т; і чотири споживача з потребою на цей вантаж: В1 = 14 т, В2 = 19 т, В3 = 20 т, В4 = 5 т. Відома відстань між пунктами перевезень.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Двоїсті задачі

Двоїсті задачі 1. Огляд теми Двоїсті задачі лінійного програмування 1.1 Економічна інтерпретація задачі, двоїстої до задачі використання ресурсів. 1.2 Алгоритм побудови математичної моделі двоїстої задачі. 1.3 Зв’язок між розв’язками прямої та двоїстої задач. 1.4 Економічний зміст двоїстих оцінок.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Огляд теми Для вирощування двох сільськогосподарських культур господарство може виділити 60га ріллі, 1890 людино-годин та 240ц діючої речовини добрив. Планується цю площу відвести під ячмінь та соняшник.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного програмування

Основні поняття математичного програмування 1. Огляд теми 1.1 Класифікація задач математичного програмування 1.  За характером взаємозв’язку між змінними: Лінійні та Нелінійні. 2.  За типом змінних: Неперервні (значення кожної змінної можуть приймати всі значення деякого інтервалу) та Дискретні (цілочислові) (усі або хоча б одна змінна приймають окремі – цілочислові – значення). 3.  За врахуванням фактора часу: Статичні (незалежність елементів моделі від часу) та Динамічні (залежність елементів моделі від часу). 4.  За наявністю інформації про змінні: Задачі в умовах повної визначеності (детерміновані); Задачі в умовах неповної визначеності Та Задачі в умовах невизначеності.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Задача планування виробництвом та запасами

Задача планування виробництвом та запасами Мета: Навчитися використовувати алгоритм розв’язання задачі планування виробництва та запасів. Номер та зміст завдання 1. Використовуючи алгоритм розв’язання задачі планування виробництва та запасів, розв’язати приклад з (Лекція 12) за умови, що початковий запас продукції дорівнює 9 одиниць, а запас продукції на кінець кожного місяця не може перевищувати 10 одиниць.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Економіко – математичні моделі в с/г виробництві

Економіко – математичні моделі в с/г виробництві Мета: Навчитися складати і розв’язувати на ЕОМ ЕММ: А) оптимізації кормового раціону; Б) оптимізації структури посівних площ. Номер та зміст завдання 1. Скласти добовий кормовий раціон для корови живою масою 500 кг та надоєм 16 л за добу на стійловий період.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Транспортна задача

Транспортна задача Мета: Навчитися складати опорний план ТЗ методом північно – західного кута, методом мінімальної вартості та знаходити оптимальний план ТЗ методом потенціалів. Номер та зміст завдання 1 Постачальники Споживачі І – 120 І – 120 ІІ – 200 ІІ – 2

Математичні моделі в розрахунках на еом

Двоїсті задачі лінійного програмування

Двоїсті задачі лІнійного програмування Мета: Навчитися знаходити розв’язки прямої та двоїстої задач лінійного програмування Номер та зміст завдання 1. Записати задачу, двоїсту до даної. Розв’язати одну із задач симплексним методом і за цим розв’язком знайти розв’язок другої задачі.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач…

Графічний метод та симплекс метод розв’язування задач лінійного програмування Мета: Навчитися розв’язувати задачі ЛП графічним та симплексним методами Номер та зміст завдання Задача 1. Скласти економіко-математичну модель задачі та розв’язати її графічним та симплексним методами Підприємство випускає два види виробів А і В. Для їх виробництва використовуються три типи сировини S1, S2, S3. Витрати сировини на виробництво одного виробу кожного виду та запаси сировини наведені в таблиці 4 (числа умовні). Таблиця 4 Вид сировини  Запаси сировини (кг) Норми витрат сировини (кг) на одиницю продукції A B S1 S2 S3 Вартість одного виробу виду А і В становить, відповідно, і умовних грошових одиниць.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного програмування…

Основні поняття математичного програмування Мета: Навчитися складати ЕММ задач Номер та зміст завдання 1. Скласти економіко-математичну модель задачі Нехай маємо два види кормів

Математичні моделі в розрахунках на еом

Глосарій цільова_функція – функція, що виражає критерій…

Глосарій Цільова_функція – функція, що виражає критерій оптимальності задачі в математичній формі. Модель – це відображення найбільш суттєвих характеристик взаємозв’язків та процесів реальних систем. Моделювання – це відтворення або імітування деякої існуючої системи на спеціально побудованій моделі.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Задача планування виробництва та запасів

Задача планування виробництва та запасів 1. Задача згладжування виробництва. 1. Нехай заводу-постачальнику потрібно запланувати випуск продукції на наступний рік так, щоб забезпечити певний графік попиту на свою продукцію кожного місяця. Наприклад, у січні місяці потрібно поставити 150 одиниць продукції, у лютому – 70, у березні – 250 тощо.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі…

Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі тварин. 1. Приклад побудови економіко-математичної модель оптимізації раціону годівлі тварин. 1. Скласти добовий кормовий раціон для корови живою масою 500кг та надоєм 16л за добу на стійловий період.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці

Математичні моделі пари двоїстих задач у економіці. Двоїсті симплекс таблиці 1. Економічна інтерпретація задачі, що двоїста до задачі використання ресурсів 2. Властивості взаємо – двоїстих задач 3. Алгоритм побудови задачі двоїстої до даної 1. Кожній задачі ЛП можна поставити у відповідність іншу задачу, що називається двоїстою до даної.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Метод штучного базису

Метод штучного базису 1. На попередній лекції було розглянуто задачу, записану у формі основної задачі ЛП, для якої можна було вказати її опорний план, тому що серед векторів Pj, координатами яких є коефіцієнти при невідомих в системі рівнянь даної задачі, було m одиничних.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування 1.1 Поняття опорного та оптимального плану. 1.2 Алгоритм розв’язання задач симплексним методом. 1.3 Деякі зауваження до використання симплексного методу. 1.1. Поняття опорного та оптимального плану.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування…

Графічний метод розв’язування задач лінійного програмування 1. Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування застосовується в тих випадках, коли система обмежень і цільова функція містять не більше двох змінних. Розглянемо алгоритм даного методу на прикладі. Фермер вирощує два види тварин – норок та нутрій.

Математичні моделі в розрахунках на еом

Основні поняття математичного моделювання

Основні поняття математичного моделювання 1. 1. Загальна постановка задачі математичного програмування. 2. Класифікація задач математичного програмування. 3. Загальні відомості про моделювання та економіко – математичні методи.

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору