mi band mi band

Проведення атестаціі робочих місць за умовами праці – №3

Шкідлива речовина – речовина, яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми, професійні захворювання або відхилення у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами як у процесі роботи, так і в віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.007-76.

Шкідливий виробничий фактор – виробничий фактор, вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності. Примітка: залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий

mi band mi band
фактор може стати небезпечним. ГОСТ 12.0.002-80.

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці – умови і характер праці, при яких внаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища у вимірах, що перевищують гігієнічні нормативи, і психофізіологічні фактори трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в організмі і можуть призвести до стійкого зниження працездатності або порушення здоров’я працівників. Гігієнічна класифікація праці N 4137-86.

Додаток 2

Карта умов праці

Підприємство (організація, установа) ________________________________

Виробництво____________________

Цех (дільниця, відділ)_____________

________________________________

Номер робочого місця _____________

Професія (посада) _________________

_________________________________

_________________________________

(код по ЄТКД, КД, повне найменування)

Номери аналогічних робочих місць

_________________________________

Оцінка факторів виробничого і трудового процесу

N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

III клас:

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

Примітка

I

Сту-пінь

II сту-пінь

III сту-пінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки ________________

2 клас небезпеки ________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

2.

Пил переважно фіброгенної дії

3.

Вібрація (загальна і локальна)

4.

Шум

5.

Інфразвук

6.

Ультразвук

7.

Неіонізуючі випромінювання:

– радіочастотний діапазон,

– діапазон промислової частоти,

– оптичний діапазон (лазерне

Випромінювання)

8.

Мікроклімат у приміщенні:

– температура повітря, град. C,

– швидкість руху повітря, м/сек,

– відносна вологість повітря, %

– інфрачервоне випромінювання,

Вт/м кв.

9.

Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), град. C

– влітку

– взимку

10.

Атмосферний тиск

11.

Біологічні фактори:

Мікроорганізми

1 клас небезпеки ________________

______________________________

2 клас небезпеки ________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

Білкові препарати:

1 клас небезпеки ________________

______________________________

2 клас небезпеки________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо):

1 клас небезпеки ________________

______________________________

2 клас небезпеки ________________

______________________________

3-4 класи небезпеки _____________

______________________________

12.

Важкість праці:

Динамічна робота

– потужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м’язів нижніх кінцівок і тулуба

– те саме при роботі за переважною участю м’язів плечового поясу

– маса піднімання і переміщення вантажу, кг

– дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)

Статичне навантаження

– величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу:

Однією рукою

Двома руками

За участю м’язів тулуба і ніг

Робоча поза

Нахили тулуба, переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

13.

Напруженість праці

Увага:

– тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

– частота сигналів у середньому за годину

Напруженість аналізаторних функцій:

– зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

– слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)

Емоційна та інтелектуальна напруженість

Одноманітність:

– кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

– тривалість виконання повторюваних операцій, в сек

– час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

14.

Змінність

Кількість факторів

Х

Х

Х

Х

Х

I. Гігієнічна оцінка умов праці

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

II. Оцінка технічного та організаційного рівня

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

III. Атестація робочого місця

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

V. Пільги і компенсації

Діючі

Запропоновані

Витрати (грн.)

Пенсійне забезпечення

Доплати

Додаткові відпустки

Інші

Голова атестаційної комісії ____________________________________________________________

Члени атестаційної комісії______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

З атестацією ознайомлені _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Додаток 3

Критерії оцінки умов праці

(Витяг з класифікації умов праці і характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності, важкості і напруженості)*

_______________

* Використана “Гигиеническая класификация труда” N 4137-86

N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

I ступінь

II ступінь

III ступінь

1

2

3

4

5

1.

Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

До 2 разів

До 3 разів

До 4 разів

Перевищення ГДК

2,1 – 4 рази

3,1 – 5 разів

4,1 – 6 разів

> 4 разів

> 5 разів

> 6 разів

2.

Пил переважно фіброгенної дії

До 2 разів

Перевищення ГДК

2,1 – 5 разів

> 5 разів

3.

Вібрація (загальна і локальна)

До 3 дБ

Перевищення ГДР

3,1 – 6 дБ

> 6 дБ

4.

Шум

До 10 дБА

Перевищення ГДР

10 – 15 дБА

> 15 дБА

5.

Інфразвук

Вище ГДР

6.

Ультразвук

Вище ГДР

7.

Неіонізуючі випромінювання:

– радіочастотний діапазон,

– діапазон промислової частоти,

– оптичний діапазон (лазерне

Випромінювання)

Вище ГДР

Вище ГДР

Вище ГДР

8.

Мікроклімат у приміщенні:

– температура повітря, град. C,

Вище гранично допустимих значень у теплий період або нижче мінімально допустимих значень у холодний період

Ви прочитали: "Проведення атестаціі робочих місць за умовами праці – №3"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору