Вступ до фаху 4к.2с.

Вступ до фаху 4к.2с.

Контрольні завдання.

Модуль 1. Варіант І. 1.  Користуючись бібліотечним каталогом університету скласти перелік літературних джерел за ми варіантів. варіанту Автори Назва Місце видання Рік випуску,

Вступ до фаху 4к.2с.

Харчування та склад харчових продуктів.

3 Харчування та склад харчових продуктів Харчування є основною умовою існування людей, оскільки з їжею організм людини отримує все необхідне для побудови клітин та тканини організму, а також поповнює витрати енергії для виконання всіх видів життєдіяльності. Крім того, з харчовими продуктами в організм людини надходять регулятори

Вступ до фаху 4к.2с.

Основні принципи радіозахисного харчування.

2 Основні принципи радіозахисного харчування. Сучасна концепція радіозахисного харчування базується на трьох основних положеннях: максимально можливе зменшення надходження радіонуклідів з їжею; гальмування процесу сорбції і нагромадження радіонуклідів в організмі; · 

Вступ до фаху 4к.2с.

Вивчення закону Украни “Про вищу освіту”.

1. 1. Вивчення закону України “Про вищу освіту”. Основні положення закону про вищу освіту Освіта-основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних

Вступ до фаху 4к.2с.

Глосарій

ГЛОСАРІЙ ECTS – European Communiti Course Credit Transfer System (Європейська сис трансферу оцінок) – це кредитна сис, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень і переведення їх з одного інституту до іншого. Як ефективний інструмент створення взаємозаліку та управління академічним впровадженням сис ECTS підтримує європейську мобільність. Переведення

Вступ до фаху 4к.2с.

Формування екологічного мислення та екологічно культури майбутніх фахівців.

9 Формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців. План 1. Вступ. Історія формування екології, як науки. 2. Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій. 3. Антропогенні фактори, як ініціатори природних катастрофічних процесів. 4. Формування

Вступ до фаху 4к.2с.

Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв.

8 Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв. План 1. Структура виробництв за видами перероблюваної сировини. 2. Структура підприємств харчової промисловості. 1. Структура виробництв за видами перероблюваної сировини. У перехідний період становлення ринкової економіки України галуззю, що найбільш

Вступ до фаху 4к.2с.

Особливості виробництва харчово, м’ясо – молочно

7 Особливості виробництва харчової, м’ясо – молочної, рибної промисловості та продукції ресторанного бізнесу. План 1. Особливості виробництва харчових продуктів. 2. Сировина харчових виробництв та шляхи розширення сировинної бази. 3. Особливості

Вступ до фаху 4к.2с.

Загальні поняття та відомості про технологію

6 Загальні поняття та відомості про технологію, інженерію та розвиток харчових виробництв, характеристика технологічного процесу. Основні технологічні поняття (сировина, напівфабрикат, готова продукція). План 1. Загальні поняття та відомості про технологію, характеристика технологічного процесу. 2. Основні технологічні поняття

Вступ до фаху 4к.2с.

Характеристика основних харчових речовин.

5. . Характеристика основних харчових речовин. План 1. Основи раціонального харчування. 2. Характеристика основних харчових речовин. 3. Особливості харчування студентів. 1. Основи раціонального харчування. У процесі життєдіяльності людина постійно витрачає енергію і витрачає речовини

Вступ до фаху 4к.2с.

Побут, праця, відпочинок студента

4 Побут, праця, відпочинок студента. Основні принципи забезпечення високої розумової працездатності. План 1. Технологія навчання у ВНЗ. 2. Побут та відпочинок студента. 1.  Технологія навчання у ВНЗ. Термін «Студент» латинського

Вступ до фаху 4к.2с.

Напрям базово вищо освіти

3 Напрям базової вищої освіти та відповідних кваліфікаційних рівнів для харчової технології та інженерії. План 1. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти. 2. Освітньо –професійна програма підготовки вищого навчального закладу

Вступ до фаху 4к.2с.

Основи науково інформаці, бібліографі,

2 Основи наукової інформації, бібліографії, та бібліотекознавства, науково-дослідна робота студентів. План 1. Робота з книгою. 2. Основи бібліотекознавства. 3. науково-дослідна робота студентів. 1. Робота з книгою. Одна з відмітних рис сучасної науково-технічної інформації – всезростаючий обсяг потоку інформації й одночасно її швидке старіння. Кожна з форм самостійної

Вступ до фаху 4к.2с.

Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни.

1 Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни. План: 1. Вступ, мета та задачі курсу. 2. Права та обов’язки студентів учбового закладу. 3. Структура навчання студентів. 4. Як конспектувати лекцію. 1. Вступ,

Вступ до фаху 4к.2с.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА „ Вступ до фаху ”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна „ Вступ до фаху ” Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» п. т. Освітньо – кваліфікаційний рівень Бакалавр Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 3 Кількість модулів 2 Кафедра Технології молока і м’яса Факультет Харчових технологій Розподіл

Вступ до фаху 4к.2с.

Анотація Вступ до фаху

Анотація Вступ до фаху. Лектор професор Машкін М. І. Кількість годин – (загальна – 108, ЛК – 18, СР – 90). Вид підсумкового контролю – залік. Дисципліна "Вступ до фаху" – Харчова технологія та інженерія" вивчається в першому семестрі майбутніми бакалаврами, інженерами

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору