mi band mi band

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Складання схем автоматизаціі з дослідженням мікропроцесорних контролерів

Практичне заняття №4 – 4 год. Тема: Складання схем автоматизації з використанням мікропроцесорних контролерів. Мета виконання заняття є розробка

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Принципи побудови сучасних мпсутп

Лекція 3. Принципи побудови сучасних Мікропроцесорних систем управління технологічними процесами (МПСУТП). План. Основні принципи побудови, магістрально – модульний принцип. Інформаційно – керуючі обчислювальні системи, програмне забезпечення, вирішуємі задачі. 1. Конспект

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Ознайомлення з програмованими контролерами реміконт і ломіконт

Тема 2. Ознайомлення з програмованими контролерами “Реміконт” і “Ломіконт” 1. Огляд теми Ремиконт Р-130 призначений для автоматичного регулювання

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт – №1

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОНЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ Методичні

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт – №2

– розрядність ЦАП – 10 плюс знак; – час, протягом якого при виключенні живлення зберігається інформація В оперативній пам’яті – не менш 360 год. 4. Склад і структура

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт – №3

ИЦП2 – модуль імпульсно – цифрового перетворювача. Призначений для прийому та підрахунку імпульсів. Кількість імпульсних входів на модулі – 2. Кожний імпульсний вхід – послідовність імпульсів або 2 послідовності,

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт – №4

– використовувати Ломіконт як пристрій верхнього рівня по відношенню до кільця Реміконтів Р – 130; – організувати передачу цифрової інформації із кільця Реміконтів Р – 130 через Ломіконт

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112 – №3

БПС5 – блок живлення стабілізований. Призначений для живлення Ломіконту стабілізованою напругою. Крім того, має гальванічно незалежне джерело нестабілізованої напруги 24В для живлення ланцюгів цифрового

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112 – №4

Засоби верхнього рівня повинні відповідати наступним умовам : Бути забезпечені апаратурою, яка реалізує цифровий зв’язок з інтерфейсу ІРПС або ІРПР; Бути забезпечені програмами, які формують

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Логічний мікропроцесорний контролер ломіконт л-112 – №2

Кількість каналів І РПС…………………………………….5 Швидкість передачі по каналу І РПС, біт/с…………………………………9600, 4800, 2400, 1200 Довжина лінії зв’язку по каналу І РПС (в залежності

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Контрольні завдання

Контрольні завдання Студент повинен у вигляді письмової роботи (реферату) надати відповідь на 3 із нижче приведених запитань по кожній самостійній роботі по завданню викладача. Тема

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Засоби спряження мікро-еом з обєктами регулювання та контролю

Лекція 4. Засоби спряження мікро-ЕОМ з об’єктами регулювання та контролю. План. Система вводу та обробки даних, 4 структури системи СОД. Системи перетворення цифрових сигналів в аналогові. Інтерфейси, лінії, під магістралі, магістралі, основні характеристики. 1. Конспект

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління

Лекція 1. Загальні відомості з мікропроцесорних систем управління. Основні поняття та визначення. План. Перспективність використання мікро – ЕОМ. Структура та елементна база. Основні поняття та визначення. 1. Конспект

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

Використання мікропроцесорних контролерів у молочній та мясній промисловості

Лекція 6. Використання мікропроцесорних контролерів У молочній та м’ясній промисловості. План. Перспективи використання МПК в харчових галузях. Приклади складання схем з використанням МПК, основні поняття. Конспект лекції. Оновлення

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами

АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Мікропроцесорні…

АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами “ 2. Автор (лектор) – доц. Коноплянченко Є. В. 3. Кількість

mi band mi band
Прокрутити вгору