Проведення атестаціі робочих місць за умовами праці – №4

До 4 град.

4,1 – 8 град.

Вище 8 град.

– швидкість руху повітря, м/сек,

Вище рівнів допустимих величин в холодний і теплий періоди року або нижче мінімально допустимих в теплий період року

До 3 разів

Більше 3 разів

– відносна вологість повітря, %

Перевищення рівнів, допустимих санітарними нормативами в теплий період року

До 25%

Більше 25%

– інфрачервоне випромінювання,

Вт/м

кв.

141-350

351-2800

Вище 2800

9.

Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), град. C

– влітку

– взимку

До 32

-(10-14)

32,1 – 40

-(15-20)

Вище 40

Нижче -20

10.

Атмосферний тиск

– підвищений, атм

– зніжений (м над рівнем моря)

1,3-1,8

1100-2000

1,9-3,1

2100-4000

> 3

Вище 4000

N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

I ступінь

II ступінь

III ступінь

1

2

3

4

5

11.

Біологічні фактори:

Мікроорганізми

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

Білкові препарати:

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо):

1 клас небезпеки

2 клас небезпеки

3-4 класи небезпеки

До 2 разів

До 3 разів

До 5 разів

До 3 разів

До 5 разів

До 10 разів

До 5 разів

До 7 разів

До 10 разів

Перевищення ГДК

2,1-4

3,1-6

5,1-10

Перевищення ГДК

3,1-5

5,1-10

10,1-20

Перевищення ГДК

5,1-10

7,1-15

10,1-20

> 4

> 6

> 10

> 5

> 10

> 20

> 10

> 15

> 20

12.

Важкість праці:

Динамічна робота

– потужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м’язів нижніх кінцівок і тулуба

Чол.> 90

Жін.> 63

– те саме при роботі за переважною участю м’язів плечового поясу

Чол.> 45

Жін.> 30,5

– маса піднімання і переміщення вантажу, кг

Чол.31-35|

Жін.11-15

> 35

> 15

– дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)

40001-60000

60001-80000

> 80000

Статичне навантаження

– величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу:

Однією рукою

Двома руками

За участю м’язів тулуба і ніг

43001-97000

97001-208000

130001-260000

Вище 97000

Вище 208000

Вище 260000

Робоча поза

Перебування в нахиленому положенні до 30 град. 26-50% тривалості зміни. Перебування в вимушеному положенні (на колінах, навпочіпки і т. п.) до 25%тривалості зміни

Перебування в нахиленому положенні за 30 град. понад 50% тривалості зміни. Перебування вимушеному положенні (на колінах, навпочіпки і т. п.) понад 25%тривалості зміни

Нахили тулуба

Вимушені нахили понад 30 град. 101-300 разів за зміну.

Вимушені нахили понад 30 град. і більше 300 разів за зміну.

Переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

10,1-17 км за зміну

Понад 17 км за зміну

N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

III клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

I ступінь

II ступінь

III ступінь

1

2

3

4

5

13.

Напруженість праці

Увага:

– тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

Вище 75

– частота сигналів у середньому за годину

Вище 300

Напруженість аналізаторних функцій:

– зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

Високоточна

Особливо точна із застосуванням оптичних приладів

– слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)

Розбірливість слів і сигналів < 70%

Емоційна та інтелектуальна напруженість

Вирішення важких завдань в умовах дефіциту часу і інформації з підвищеною відповідальністю

Особливий ризик, небезпека, відпо – відальність за безпеку інших осіб

Одноманітність:

– кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

3-2

– тривалість виконання повторюваних операцій, в сек

19

– час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

96 і більше

14.

Змінність

Нерегулярна змінність з роботою в нічну зміну

Додаток 4

Показники

Факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для потвердження права на пільгове пенсійне забезпечення

1. Право на пенсію за віком на пільгових умовах потверджується при наявності на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів III класу умов і характеру праці.

За списком N 1:

1) Не менше двох факторів III ступеня відхилення від норм; або

2) одного фактора III ступеня і трьох факторів I ч II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів II ступеня відхилення від норм; або

4) наявності в повітрі робочої зони хімічних речовин гостро направленої дії 1 чи 2 класу небезпеки.

За списком N 2:

1) Одного фактора III ступеня відхилення від норм; або

2) трьох факторів I, II ступеня відхилення від норм; або

3) чотирьох факторів I ступеня відхилення від норм.

2. Орієнтовні показники може бути використано при встановленні дострокових пенсій за рахунок коштів підприємств.

Примітка. Ці показники розроблено на підставі “Гігієнічної класифікації праці”, апробовано на підприємствах різних галузей народного господарства.

Рекомендована література:

1. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 528 від 27.12.2001р.

2. Беляков Г. И. Практикум по охране труда.- М.: Агопромиздат, 1988.

3. Ткачук К. Н., Халімовський М. О. Основи охорони праці. 21-е видання, доповнене та перероблене. Київ, «Основа», 2006, с.436.

Ви прочитали: "Проведення атестаціі робочих місць за умовами праці – №4"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору