mi band mi band

Методика дослідження виробничих шумів та вібраціі — №3

Таблиця 7

Допустимі рівні звукового тиску ультразвуку

Середньогеометрична частота октавних смуг, кГц

16

31,5

63 та вище

Допустимі рівні тиску, дБ

88

106

110

Гігієнічна оцінка вібрації, яка діє на людину у виробничих умовах, частіше за все здійснюється за допомогою метода частотного (спектрального) аналізу її параметрів;

При дії постійної локальної та загальної вібрації параметром, що нормується, є середньоквадратичне значення віброшвидкості (vсер кв) та віброприскорення (a) або їх логарифмічні рівні Lv, La у дБ в діапазоні октавних смуг із середньогеометричними частотами fсер г:

8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125,0; 250,0; 500,0; 1000,0 Гц — для локальної вібрації;

1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 16,0; 31,5; 63,0 Гц або в діапазоні 1/3 октавних смуг 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц — для загальної вібрації.

Середньоквадратичне значення віброшвидкості (vсер кв) за періоду Т визначається за формулою:

Методика дослідження виробничих шумів та вібраціі.

Середньогеометрична частота визначається за формулою:

Методика дослідження виробничих шумів та вібраціі,

Де fв, fн — верхня та нижня межі частотної смуги.

У таблицях 8 і 9 приведені нормативні значення для локальної та загальної вібрацій відповідно.

Таблиця 8

Гранично допустимі рівні локальної вібрації

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц

Гранично допустимі рівні по осях Xл, Yл, Zл

Віброшвидкість

Віброприскорення

V, м/с·10-2

Lv, дБ

А, м/с2

La, дБ

8

2,8

115

1,4

73

16

1,4

109

1,4

73

31,5

1,4

109

2,7

79

63

1,4

109

5,4

85

125

1,4

109

10,7

91

250

1,4

109

21,3

97

500

1,4

109

42,5

103

1000

1,4

109

85,0

109

Таблиця 9

Гранично допустимі рівні загальної вібрації

Категорії 3 (технологічна типу «в»)

Середньо-

Геометричні частоти смуг, Гц

Гранично допустимі рівні по осях X3, Y3, Z3

Віброприскорення

Віброшвидкості

A, м/с2

La, дБ

V, м/с х 10-2

Lv, дБ

1/3 окт.

1/1 окт.

1/3 окт.

1/1 окт.

1/3 окт.

1/1 окт.

1/3 окт.

1/1 окт.

1,6

0,0125

32

0,13

88

2,0

0,0112

0,02

31

36

0,089

0,18

85

91

2,5

0,01

30

0,063

82

3,15

0,009

29

0,0445

79

4,0

0,008

0,014

28

33

0,032

0,063

76

82

5,0

0,008

28

0,025

74

6,3

0,008

28

0,02

72

8,0

0,008

0,014

28

33

0,016

0,032

70

76

10,0

0,01

30

0,016

70

12,5

0,0125

32

0,016

70

16,0

0,016

0,028

34

39

0,016

0,028

70

75

20,0

0,0196

36

0,016

70

25,0

0,025

38

0,016

70

31,5

0,0315

0,056

40

45

0,016

0,028

70

75

40,0

0,04

42

0,016

70

50,0

0,05

44

0,016

70

63,0

0,063

0,112

46

51

0,016

0,028

70

75

80,0

0,08

48

0,016

70

Нормативні значення вібрації встановлені згідно з ДСН 3.3.6.039-99 за її дії протягом робочого часу 480 хвилин (8 год). При впливі вібрації, яка перевищує встановлені нормативи, тривалість її дії на людину протягом робочої зміни зменшують згідно даних таблиці 10.

Таблиця 10

Допустимий сумарний час дії локальної вібрації

В залежності від перевищення її гранично допустимого рівня

Перевищення гранично допустимого рівня вібрації, дБ

Допустимий сумарний час дії вібрації за зміну, хв.

Перевищення гранично допустимого рівня вібрації, дБ

Допустимий сумарний час дії вібрації за зміну, хв.

1

384

7

95

2

302

8

76

3

240

9

60

4

191

10

48

5

151

11

38

6

120

12

30

4. Захист від негативного впливу механічних коливань. Захист від шуму повинен здійснюватися розробкою шуму безпечної техніки, використанням методів та засобів колективного захисту та засобами індивідуального захисту.

Питання боротьби з шумом слід починати вирішувати ще при проектуванні підприємства, робочого місця, устаткування. Для цього використовуються організаційні, технічні та медично-профілактичні заходи.

До організаційних заходів відносяться раціональне розташування виробничих ділянок, устаткування та робочих місць, постійний контроль режиму праці і відпочинку працівників, обмеження застосування обладнання та використання робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Технічні заходи дають змогу значно зменшити вплив шуму на працівників і поділяються на заході, що використовуються: в джерелі виникнення (конструктивні та технологічні), на шляху розповсюдження (звукоізоляція, звукопоглинання, глушники шуму, звукоізоляційні укриття), в зоні сприйняття (засоби колективного та індивідуального захисту).

Реферати :

mi band