mi band mi band

Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

0. Правила вибору варіантів та правила виконання:

Згідно з навчальною програмою курсу „Основи охорони праці” передбачається виконання однієї контрольної роботи.

Робота виконується по варіанту, номер якого співпадає з останньою і передостанньою цифрою залікової книжки і складається з 4 питань, які вказані у таблиці згідно варіанту, а також практичної частини

ВАРІАНТИ ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Остання цифра
mi band mi band
шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра шифру

0-3

5

3

14

9

18

4

19

15

10

6

35

33

44

39

48

34

49

45

40

36

66

72

62

82

61

77

81

74

65

71

87

90

94

102

107

112

91

11

88

98

116

122

120

126

124

127

131

121

125

126

4-6

1

24

22

2

20

26

16

28

12

25

31

54

52

32

50

56

46

58

15

55

67

73

85

63

73

70

76

83

43

79

89

105

95

117

92

118

111

97

106

106

122

127

130

123

125

129

130

113

122

121

7-9

7

29

21

8

17

27

11

30

23

13

37

59

51

38

47

57

41

60

53

43

80

69

84

78

75

80

68

85

64

82

101

114

110

99

119

104

93

113

96

111

126

128

130

127

129

131

113

120

122

115

Практичне завдання включає:

1. Складання акту по формі Н-1 про один з нещасних випадків, який трапився на підприємстві, де працює студент.

Акт про нещасний випадок заповнюється згідно з Типовим,,Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань аварій на виробництві” затвердженого постановою Комітету по нагляду за охороною праці від 22 серпня 2001 р. № 1094.

2. На підставі даних по виробничому травматизму на підприємстві, де працює студент, необхідно розрахувати:

Кч – коефіцієнт частоти; Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

Кт – коефіцієнт тяжкості; Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

Кп – коефіцієнт втрати часу; Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання

Де: Рср – середньооблікова чисельність працюючих, чол.;

Т – кількість нещасних випадків;

Тсм – кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком;

Д – кількість днів непрацездатності.

Контрольна робота виконується студентом у міжсесійний період. Об’єм роботи не повинен перевищувати учнівського зошита У зошиті повинні бути пронумеровані сторінки, залишені поля для зауважень рецензента Перед кожною відповіддю необхідно помістити номер і текст питання. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, поставити дату і підпис.

Відповіді на запитання не слід переписувати з книги, а викласти коротко, чітко по суті на конкретно поставленого запитання.

В період екзаменаційної сесії студенти слухають лекції, виконують лабораторні роботи і складають іспит з дисципліни „Основи охорони праці ”. Іспит приймається при умові пред’явлення студентом контрольної роботи з рецензією „зараховано”.

Ви прочитали: "Правила вибору варіантів завдань для самостійноі роботи та правила виконання"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору