mi band

Анотація

АНОТАЦІЯ 1.  Повна назва дисципліни – “Прикладна механіка”. 2.  Автор (лектор)– ст. викл. Рибалка О. І. 3.&n

Read More

Центр ваги.

 3. Центр ваги 1. Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на слідуючих питаннях теор

Read More

Глосарій

Теоретична механіка — це наука вивчаюча загальні закони механічного руху матеріальних тіл і установлен

Read More

Динаміка.

№ 4.  ДИНАМІКА. План 1.  Динаміка. 2.  Задачі динаміки. 3.  Три закони механіки. 4.  Поняття сили інерц

Read More

Кінематика.

№ 3. Кінематика.   План 1.  Кінематика – розділ теоретичної механіки 2.  Кінематика точки 3.  Визначе

Read More

mi band