mi band mi band

Фізичне виховання 3к.1с

Фізичне виховання 3к.1с

Футбол

2.Футбол   Заняття 13 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів  футболу. Основи техніки і тактики гри у  футбол. Правила змагань з  футболу. Повторення техніки пересування по майданчику, вивчення техніки ударів по м’ячу. Розвиток силових якостей. 1. Загально розвиваючі вправи в русі та на місці

Фізичне виховання 3к.1с

Футбол. спецгрупа

2. Футбол   Заняття 13 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів  футболу. Основи техніки і тактики гри в  футбол. Правила змагань з  футболу. Удосконалення техніки пересування по майданчику, вивчення техніки ударів по м’ячу. Розвиток силових якостей. 1. Загально розвиваючі вправи в русі та на місці. 2. Пересування у стійці футболіста 

Фізичне виховання 3к.1с

Тести та проби

2. Тести та проби. Проба Руф’є Після 5 – хвилинного спокійного стану у положенні сидячи підрахувати пульс за 15 с/ Р1 /, далі протягом 45с виконати 30 присідань. Відразу після присідань підрахувати пульс за перші 15 с / Р2 / і останні 15 с / Р3 / першій хвилини періоду відновлення. Результати оцінюються за індексом,

Фізичне виховання 3к.1с

Теми рефератів

Теми рефератів Основи методики організації занять фізичними вправами для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах і формах праці. Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх ( з часів самостійності) Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення. Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ. Основи раціонального харчування при різноманітних 

Фізичне виховання 3к.1с

Самомасаж

3. Самомасаж. Масаж І його дії на організм. Масаж – це сукупність прийомів механічної дозованої дії у виді тертя, натискування, вібрації, які проводяться безпосередньо на поверхні тіла людини як руками, так і спеціалізованими апаратами через повітряну або інше середовище. Масаж може бути загальним і місцевим. В залежності від завдань розрізняють наступні

Фізичне виховання 3к.1с

Правила виконання та оформлення реферату

Реферат та коментар до його виконання Реферат – це короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книжки тощо. Це також доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі опрацювання літератури. В основі його лежить стислий переказ у письмовій формі чи у формі публічного виступу результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи.

Фізичне виховання 3к.1с

Орієнтовний комплекс вправ ритмічноі гімнастики ( аеробіки )

1. Орієнтовний комплекс вправ ритмічної гімнастики Комплекс № 1 Підготовча частина. Вправа № 1 В. п. – ноги нарізно, кисті в замок. 1 – піднятися на носки, руки вгору долонями назовні. 2 – опуститися на всю ступню, присісти на ліву ногу, зробити нахил вліво. 3 – з поворотом ліворуч

Фізичне виховання 3к.1с

Орієнтовний комплекс вправ ритмічноі гімнастики ( аеробіки ). спецгрупа

4. Орієнтовний комплекс вправ ритмічної гімнастики Комплекс № 1 Підготовча частина. Вправа № 1 В. п. – ноги нарізно, кисті в замок. 1 – піднятися на носки, руки вгору долонями назовні. 2 – опуститися на всю ступню, присісти на ліву ногу, зробити нахил вліво. 3 – з поворотом ліворуч

Фізичне виховання 3к.1с

Легка атлетика

1.Легка атлетика Заняття 1. Фізична культура та здоров’я. Туризм в системі фізичної культури.  Зміст  програми фізичного виховання студентів  спеціальної медичної групи та їхні обов’язки. Залікові вимоги. Контрольні вправи та нормативи, оцінка фізичної

Фізичне виховання 3к.1с

Легка атлетика. кросова підготовка

1. Легка атлетика Заняття 1.  Соціально – політичні, організаційно – правові та економічні основи олімпійського спорту.  Зміст  програми фізичного виховання студентів та їхні обов’язки. Залікові вимоги. Контрольні вправи та нормативи, оцінка фізичної підготовленості. Правила з техніки безпеки. Заняття 2  Оцінка стану здоров’я та фізичного розвитку. Повторення

Фізичне виховання 3к.1с

Додаткові комплекси лікувальноі фізичноі культури

5.Додаткові комплекси лікувальної фізичної культури. Орієнтовний комплекс фізичних вправ для студентів з вегето – судинною дистонією. 1. Вихідне положення ( В. П.) – основна стійка ( о. с.). Ходьба звичайна, руки на пояс, ходьба на носках руки за головою, ходьба з оплеском 30 – 40 с. Темп середній. Дихання рівномірне. 2. В. П. – руки

Фізичне виховання 3к.1с

Бадмінтон

4. Бадмінтон Заняття 29 Правила техніки безпеки під час вивчення елементів бадмінтону. Основи техніки і тактики гри у  бадмінтон. Правила змагань з бадмінтону. Вивчення впливу фізичних вправ на організм людини. Повторення стійки, техніки верхньої

Фізичне виховання 3к.1с

Аеробіка

3. Аеробіка (ритмічна гімнастика ) Заняття  21  Техніка безпеки на заняттях ритмічної гімнастики. Загальні знання про ритмічну гімнастику. Вивчення підготовчу частину комплексу ( розминка) з урахуванням індивідуальних

Фізичне виховання 3к.1с

Робоча програма Фізичне виховання

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА Дисципліна  фізичне виховання Напрям підготовки  6.110101 Ветеринарна медицина,  6.090102 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, 6.090202 Рибальство, 6.080101 Геодезія, картографія

Фізичне виховання 3к.1с

Анотація Фізичне виховання

1.Назва дисципліни Фізичне виховання 2. Автор робочої  навчальної програми: Галенін В. П. Андрєєва І. А. Самохвалова І. Ю. Волошко В. В. 3. Кількість годин 144, залік 4. Анотація   Метою викладання курсу  є загартування і зміцнення стану здоров’я; підвищення функціональних можливостей організму; виховання потреби у систичних

mi band mi band
Прокрутити вгору