mi band mi band

Зразок виконаноі контрольноі роботи — №2

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу, переміщення людей, руху транспорту і є обов’язковим для всіх виробничих приміщень.

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у випадках, коли раптове вимкнення робочого освітлення та пов’язане з ним порушення нормального обслуговування обладнання може викликати вибух, пожежу, отруєння людей, тощо.

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному вимкненні робочого освітлення. Його необхідно влаштовувати: в місцях, небезпечних для проходу людей; в приміщеннях допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; у проходах; на сходових клітках.

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в нічний час спеціальним персоналом.

Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як правило, використовують частину світильників інших видів штучного освітлення.

5. Самозаймання та самозагоряння речовин.

Самозаймання — це початок горіння внаслідок само ініційованих екзотермічних процесів. Самозаймання виникає в результаті різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій в об’ємі горючого матеріалу ( речовини ), коли швидкість виділення тепла перевищує швидкість його розсіювання. Залежно від внутрішнього імпульсу процеси самозаймання поділяються на теплові, мікробіологічні та хімічні.

Теплове Самозаймання виникає при зовнішньому нагріванні речовини контактним ( внаслідок теплообміну при контакті з нагрітим предметом ), радіаційним ( внаслідок променистого тепла ) або конвективним (внаслідок передачі тепла повітряним потоком) шляхом.

Мікробіологічне самозаймання відбувається внаслідок самонагрівання, що спричинене життєдіяльністю мікроорганізмів у масі органічних волокнистих чи дисперсних матеріалів.

Хімічне самозаймання виникає внаслідок дії на речовину повітря, води, а також хімічно — активних речовин.

Самозагорання — це самозаймання, що супроводжується появою полум’я.

6. Будова та принцип дії порошкового вогнегасника.

Порошкові вогнегасники ОП-1 «Момент-2П» (мал. 4) і ОП-10А призначені для гасіння легкозаймистих і пальних рідин, твердих пальних матеріалів, лужних металів, установок, що знаходяться під напругою, а також для гасіння вогнищ пожежі в приміщеннях, де знаходяться коштовні матеріали.

Мал. 4. Схема вогнегасника ОП-1 «Момент-2П»:

Зразок виконаноі контрольноі роботи1 — корпус; 2 — сифонна трубка; 3 — балончик для робочого газу; 4 — корпус стаканчика для балона; 5 — мембрана; 6 — клапан; 7 — щілинна насадка; 8 — шток; 9 — ковпачок голівки; 10 — хвостовик; 11 — важіль; 12 — голівка; 13 — пробка.

Як робочі заряди в порошкових вогнегасниках найбільш поширені порошки ПСБ-3 (гідрокарбонат натрію, аеросил і нефеліновий концентрат), П-1А (амофос і аеросил), ПФ (фосфорно-амойні солі, аеросил і тальк), ПС (карбонат натрію, графит), СИ-2 (силікагель МСК, хладон 114В2) та ін. Порошок викидається з корпуса вогнегасника надлишковим тиском робочого газу (діоксид вуглецю, азот, повітря).

Вогнегасний ефект заряду заснований на інгібірюванні хімічних реакцій горіння і розведенні концентрації кисню в зоні горіння продуктами розкладання порошків. Вогнегасник ОП-1 «Момент-2П» (мал. 27) являє собою пластмасовий корпус обсягом 1 л, у якому знаходиться порошковий склад. На корпус навертається голівка 12. На голівці установлений важіль включення вогнегасника, шток 8 із клапаном 6 і голкою, корпус стаканчика 4 для балончика 3 з робочим газом (діоксидом вуглецю) і сифонна трубка 2.

Для приведення в дію вогнегасника необхідно різко підняти нагору до відмовлення важіль 11. У результаті цього хвостовик 10 важеля натискає на шток 8. Шток, стискаючи пружину, переміщається вниз, відкриває клапан 6 і проколює голкою мембрану 5 газового балончика. Газ з балончика по сифонній трубці 2 надходить у корпус 1 вогнегасника, псевдорозріджуючи порошковий склад. При цьому під дією пружини і тиску газу клапан 6 знову закривається. Надалі при підйомі важеля 11 порошок викидається через щілинну насадку 7, при опусканні подача порошку припиняється.

Маса порошкового заряду вогнегасника 0,9 кг, час викиду заряду 6—8 с; тиск газу в балончику 0,8 МПа, у корпусі вогнегасника 0,6 МПа. Температурна межа використання від —25 °С до +35 °С.

Практичне завдання:

Згідно даних по виробничому травматизму (форма 7-ТНВ) розраховуємо коефіцієнти частоти, тяжкості, втрат робочого часу:

Зразок виконаноі контрольноі роботи

Зразок виконаноі контрольноі роботиЗразок виконаноі контрольноі роботи

Зразок виконаноі контрольноі роботи

Т – кількість нещасних випадків

Тсм – кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком

Рср – середньо облікова чисельність працюючих, чол.

Дн – кількість днів непрацездатності.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року зі змінами і доповненнями від 21.11.2002 р.

№229-IV.

2. І. Ф.Ярошенко «Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях». Суми «Довкілля», 2003 рік.

3. М. П.Купчик, М. П.Гандзюк «Основи охорони праці». Київ, 2000 р.

4. В. Ц.Жидецький «Основи охорони праці». Львів, 2002 р.

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВАТ „Інтергаз

(посада)

________________________

Підпис

_______________________

Вакал Сергій Стапанович

Ім’я, по батькові та прізвище роботодавця

29Липня 2011 р.

(печатка)

АКТ № ___

Про нещасний випадок на виробництві

Заєць Петро Петрович

(прізвище, ім’я, по батькові потерпілого)

М. Суми, вул. Набережна, 38

(домашня адреса потерпілого)

1.

25.07.03

Дата і час нещасного випадку 25 липня 2003 р.__________________________

(число, місяць, рік)

9.47

_____О 9 годині 47 хвилин_____________________________________________

(година, хвилина)

2. Підприємство, працівником якого є потерпілий:

23293513

________ВАТ „Інтергаз____________________________________________

(найменування)

2.1. Адреса підприємства, працівником якого є потерпілий:

4000

Автономна Республіка Крим, область, _Сумська____________

Зразок виконаноі контрольноі роботи район _______________________________________________

4034

населений пункт ____М. Суми, вул. Д. Коротченко, 7_________

2.2. Форма власності _______Акціонерне товариство____________ 20

Зразок виконаноі контрольноі роботи2.3. Орган, до сфери управління якого належить підприємство де стався нещасний випадок ______________________________________________

2.4. Найменування і адреса підприємства, де стався нещасний випадок

ВАТ „Інтергаз”____________________________________________ 42200

Зразок виконаноі контрольноі роботи2.5. Цех, дільниця, ___Дільниця групи підстанцій________________

місце нещасного випадку КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ Слобода____________

_______Комірка № 10 лінійного вимикача ф.2_____________________________

3.

1

Відомості про потерпілого:

56

3.1.Стать: чоловіча, жіноча __________Чоловіча________________

3.2. Число, місяць, рік народження _____15.05.1946 р.___________

7541.2

3.3. Професія (посада) Електрослюсар по ремонту обладнання ПС

Зразок виконаноі контрольноі роботи розряд (клас) _________________________________________

40

3.4. Стаж роботи загальний ________40_________________________

3.5. Стаж роботи потерпілого

15

за професією (посадою) _______15 років___________________

4. Проведення навчання потерпілого та інструктажів з охорони праці:

Зразок виконаноі контрольноі роботи4.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався не-щасний випадок ___________________________________________

Проведення інструктажу:

28.09.78

4.2. Вступного ________________28.09.78 р.____________________

(число, місяць, рік)

28.09.78

4.3. Первинного ______________ 28.09.78 р.____________________

(число, місяць, рік)

4.4.

20.05.03

Повторного _____________20.05.03 р.____________________

(число, місяць, рік)

mi band