mi band mi band

Контрольні завдання — частина 1

Контрольні завдання

Практичні роботи оформлюються у друкованому вигляді. Номер варіанту співпадає із номером студента у списку у журналі академічної групи.

Практична робота №1

Складання економіко-математичних моделей

1. Скласти економіко-математичну модель задачі на складання раціону (задачі про дієту, задачі про суміші).

Нехай маємо два види кормів А і В, які містять поживні речовини S1, S2, S3. Число одиниць поживних речовин в 1 кг кожного виду корму і необхідний мінімум поживних речовин наведені в таблиці 1 (цифри умовні).

Таблиця 1

Поживні речовини (вітаміни)

Необхідний мінімум поживних речовин

Число одиниць поживних речовин в 1 кг корму

A

B

S1

S2

S3

Вартість 1 кг корму Виду А і В становить, відповідно, і умовних грошових одиниць. Скласти денний раціон, який має мінімальну вартість і в якому поживних речовин кожного виду буде не менше встановленої норми.

Значення обрати згідно варіанту з таблиці 2.

Таблиця 2

Варіант

B1

B2

B3

C1

C2

1

7

6

1

3

3

2

1365

1245

650

6

5

2

8

7

4

3

6

9

864

864

945

2

3

3

14

12

8

8

4

2

624

541

372

7

3

4

10

9

5

6

3

1

735

765

455

8

4

5

8

7

7

10

6

2

459

379

459

9

9

6

7

12

8

4

4

2

312

541

372

7

3

7

10

3

5

6

1

1

735

255

455

8

4

8

5

9

10

7

9

8

343

587

587

11

7

9

4

3

2

3

4

6

480

444

546

2

4

10

3

4

3

1

3

4

300

520

600

6

3

11

8

7

14

7

4

1

417

290

591

5

5

12

16

14

4

6

12

9

1728

1728

945

2

3

13

3

4

3

5

8

11

453

616

627

2

3

14

16

7

4

6

6

9

1728

864

945

2

3

15

19

16

19

26

17

8

868

638

853

5

4

16

15

15

18

33

25

6

571

577

890

8

10

17

19

32

19

26

34

8

868

1276

853

5

4

18

3

2

3

5

4

11

453

308

627

2

3

19

3

3

10

5

1

2

414

241

768

12

16

20

7

14

8

13

16

2

363

654

429

6

4

21

3

8

3

1

6

4

300

1040

600

6

3

22

2

3

2

3

6

8

428

672

672

3

8

23

2

1

2

3

2

8

428

224

672

3

8

24

8

3

3

6

4

5

880

393

450

6

5

25

8

3

6

6

4

10

880

393

900

6

5

26

5

6

7

7

6

1

256

283

363

9

7

27

15

15

9

33

25

3

571

577

445

8

10

28

9

15

15

27

15

3

606

802

840

11

6

29

10

18

10

14

18

8

686

1174

587

11

7

30

7

12

4

4

4

1

312

541

188

7

3

2. Записати модель, отриману в завданні 1, в формі основної задачі лінійного програмування. Визначити економічний зміст основних і додаткових змінних.

3. Скласти економіко-математичну модель задачі розкрою матеріалу (задачі про відходи).

Для виготовлення брусу довжиною І М у співвідношенні на розкрій поступають колод довжиною м. Визначити план розпилу, який забезпечить максимальне число комплектів.

Значення обрати згідно варіанту (див. табл. 3).

Таблиця 3

Варіант

1

0,8

1,2

2,2

1

2

3

96

4,2

2

1

1,5

1,6

1

2

1

56

4

3

2

2,4

2,6

1

2

2

45

5,6

4

1

2

3

1

3

2

85

4,8

5

1,5

2,5

1

2

1

2

12

6

6

0,8

1

1,2

1

2

1

95

3,6

7

1,3

1,2

1

2

3

3

75

3,8

8

1,5

1,2

3,7

2

3

1

48

4,1

9

0,6

2,4

3,2

1

3

mi band