mi band

Задача планування виробництвом та запасами

Задача планування виробництвом та запасами

Мета: Навчитися використовувати алгоритм розв’язання задачі планування виробництва та запасів.

Номер та зміст завдання

1. Використовуючи алгоритм розв’язання задачі планування виробництва та запасів, розв’язати приклад з (Лекція 12) за умови, що початковий запас продукції дорівнює 9 одиниць, а запас продукції на кінець кожного місяця не може перевищувати 10 одиниць.

2. Розглянути задачу згладжування виробництва з 10-ма періодами, якщо початковий запас дорівнює 15 одиницям, максимальний запас продукції на кінець кожного місяця дорівнює 20 одиниць, вартість виробництва J Одиниць продукції протягом кожного періоду дорівнює, вартість зберігання одиниць продукції на кінець кожного періоду дорівнює, а об’єми попиту наведені в таблиці:

Період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Попит Di

15

12

30

25

24

6

18

25

12

40

Використовуючи алгоритм (Лекція 12), визначити план виробництва на кожний період, що мінімізує сумарні витрати.

3. Розглянути задачу згладжування виробництва, об’єми попиту для якої наведені в таблиці 8, вартість налагодження виробництва рівна 5 одиниць, вартість виробництва одного виробу – 1 одиниця, вартість зберігання одного виробу – 1 одиниця і визначається запасом на кінець місяця.

Місяць

Червень

Липень

Серпень

Попит

5

3

2

Запас на 1-ше червня рівний 1 одиниці, а на кінець серпня – 0. Побудувати функціональні рівняння динамічного програмування для визначення оптимального плану виробництва.

Контрольні питання.

1.Що називається задачею згладжування виробництва?

2. Алгоритм розв’язання задачі планування виробництва та запасів.

mi band