mi band

Транспортна задача

Транспортна задача

Мета: Навчитися складати опорний план ТЗ методом північно – західного кута, методом мінімальної вартості та знаходити оптимальний план ТЗ методом потенціалів.

Номер та зміст завдання

1

Постачальники

Споживачі

І — 120

І – 120

ІІ — 200

ІІ – 245

ІІІ — 130

ІІІ – 235

IV — 150

2

Постачальники

Споживачі

І — 160

І – 80

ІІ — 200

ІІ – 140

ІІІ — 140

ІІІ – 200

IV — 150

IV — 80

V — 150

3

Постачальники

Споживачі

І – 5

І – 4

ІІ – 4

ІІ – 9

ІІІ – 8

ІІІ – 10

IV — 7

4

Постачальники

Споживачі

І – 200

І – 160

ІІ — 300

ІІ – 200

ІІІ — 150

ІІІ – 140

IV — 150

5

Постачальники

Споживачі

І – 120

І – 120

ІІ — 300

ІІ – 100

ІІІ — 250

ІІІ – 120

IV — 110

V — 220

6

Постачальники

Споживачі

І – 5

І – 9

ІІ – 8

ІІ – 8

ІІІ – 6

ІІІ – 7

IV — 4

7

Постачальники

Споживачі

І – 20

І – 15

ІІ — 10

ІІ – 15

ІІІ — 40

ІІІ – 35

IV — 40

IV — 55

8

Постачальники

Споживачі

І – 50

І – 70

ІІ — 40

ІІ – 40

ІІІ — 80

ІІІ – 90

IV — 30

9

Постачальники

Споживачі

І – 180

І – 180

ІІ — 200

ІІ – 220

ІІІ — 220

ІІІ – 200

10

Постачальники

Споживачі

І – 7

І – 4

ІІ – 7

ІІ – 5

ІІІ – 8

ІІІ – 9

IV — 3

IV – 3

V — 4

Контрольні питання

1. Критерій оптимальності розв’язку задачі лінійного програмування симплексним методом при Розв’язанні задачі на максимум симплексним методом

1.  Останній рядок симплекс-таблиці не повинен містити від’ємних елементів

2.  Останній рядок симплекс-таблиці повинен містити хоча б один від’ємний елемент

3.  Останній рядок симплекс-таблиці повинен містити нульові елементи

4.  Останній рядок симплекс-таблиці повинен містити хоча б один невід’ємний елемент

2. Умова оптимальності транспортної задачі:

1.  число заповнених клітинок таблиці дорівнює N+M-1, де n – кількість стовпчиків, m – кількість рядків таблиці;

2.  для вільних клітин таблиці сума потенціалів менше оцінки даної клітини;

3.  для вільних клітин таблиці сума потенціалів менше або дорівнює оцінці даної клітини;

4.  для заповнених клітин таблиці сума потенціалів дорівнює оцінці даної клітини;

3. Вибрати найбільш повне визначення транспортної задачі відкритого типу:

1.  сумарні запаси вантажу перевищують сумарні потреби;

2.  сумарні потреби у вантажі перевищують сумарні запаси;

3.  сумарні запаси вантажу дорівнюють сумарним потребам;

4.  сумарні запаси вантажу не дорівнюють сумарним потребам;

4. Для покращання неоптимального розв’язку транспортної задачі:

1.  застосовують метод північно-західного кута

2.  застосовують метод мінімальної вартості

3.  застосовують метод потенціалів

4.  застосовують симплексний метод

5. Яка транспортна задача називається закритою:

1.  Задача, в якій загальні запаси не співпадають з загальними потребами

2.  Задача, в якій загальні запаси співпадають з загальними потребами

3.  Задача, в якій кількість постачальників не співпадає з кількістю споживачів

4.  Задача, в якій кількість постачальників співпадає з кількістю споживачів

6. Вибрати правильне твердження:

1.  Транспортная задачі називається закритою, якщо загальні запаси не співпадають з загальними потребами

2.  Для покращання неоптимального розв’язку транспортної задачі застосовують метод потенціалів;в

3.  Для складання опорного плану транспортної задачі застосовують метод потенціалів

mi band