mi band

Основні поняття математичного програмування…

Основні поняття математичного програмування

Мета: Навчитися складати ЕММ задач

Номер та зміст завдання

1. Скласти економіко-математичну модель задачі

Нехай маємо два види кормів А і В, які містять поживні речовини S1, S2, S3. Число одиниць поживних речовин в 1 кг кожного виду корму і необхідний мінімум поживних речовин наведені в таблиці 1 (цифри умовні).

Таблиця 1

Поживні речовини (вітаміни)

Необхідний мінімум поживних речовин

Число одиниць поживних речовин в 1 кг корму

A

B

S1

S2

S3

Вартість 1 кг корму Виду А і В становить, відповідно, і умовних грошових одиниць. Скласти денний раціон, який має мінімальну вартість і в якому поживних речовин кожного виду буде не менше встановленої норми.

Значення обрати згідно варіанту з таблиці 2.

Таблиця 2

Варіант

S1

S2

S3

C1

C2

1

7

6

1

3

3

2

1365

1245

650

6

5

2

8

7

4

3

6

9

864

864

945

2

3

3

14

12

8

8

4

2

624

541

372

7

3

4

10

9

5

6

3

1

735

765

455

8

4

5

8

7

7

10

6

2

459

379

459

9

9

6

7

12

8

4

4

2

312

541

372

7

3

7

10

3

5

6

1

1

735

255

455

8

4

8

5

9

10

7

9

8

343

587

587

11

7

9

4

3

2

3

4

6

480

444

546

2

4

10

3

4

3

1

3

4

300

520

600

6

3

11

8

7

14

7

4

1

417

290

591

5

5

12

16

14

4

6

12

9

1728

1728

945

2

3

13

3

4

3

5

8

11

453

616

627

2

3

14

16

7

4

6

6

9

1728

864

945

2

3

15

19

16

19

26

17

8

868

638

853

5

4

16

15

15

18

33

25

6

571

577

890

8

10

17

19

32

19

26

34

8

868

1276

853

5

4

18

3

2

3

5

4

11

453

308

627

2

3

19

3

3

10

5

1

2

414

241

768

12

16

20

7

14

8

13

16

2

363

654

429

6

4

21

3

8

3

1

6

4

300

1040

600

6

3

22

2

3

2

3

6

8

428

672

672

3

8

23

2

1

2

3

2

8

428

224

672

3

8

24

8

3

3

6

4

5

880

393

450

6

5

25

8

3

6

6

4

10

880

393

900

6

5

26

5

6

7

7

6

1

256

283

363

9

7

27

15

15

9

33

25

3

571

577

445

8

10

28

9

15

15

27

15

3

606

802

840

11

6

29

10

18

10

14

18

8

686

1174

587

11

7

30

7

12

4

4

4

1

312

541

188

7

3

Контрольні питання

1. Постановка Загальної задачі лінійного програмування:

1.  знайти Max (Min) значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних рівнянь і нерівностей;

2.  знайти Max (Min) значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних нерівностей;

3.  знайти Max (Min) значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних рівнянь та виконується умова невід’ємності змінних;

4.  знайти Max (Min) значення цільової функції, змінні якої задовольняють систему рівнянь і нерівностей

2. Оптимальний Розв’язок задачі лінійного програмування:

1.  будь-який розв’язок задачі лінійного програмування;

2.  розв’язок, при якому лінійна цільова функція приймає максимальне значення;

3.  розв’язок, що задовольняє систему обмежень;

4.  розв’язок, що задовольняє систему обмежень, при якому лінійна цільова функція приймає максимальне значення.

3. Нерівності x1+2×2<=8 еквівалентно:

1.  рівнянню x1+2×2=8;

2.  рівнянню x1+2×2 +х3=8, де х3 – додаткова змінна, х3 >=0;

3.  рівнянню x1+2×2 -х3=8, де х3 додаткова змінна ;

4.  нерівності — x1-2×2 <=-8.

4. Постановка задачі лінійного програмування в Канонічній формі:

1.  знайти Max значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних рівнянь та умові невід’ємності;

2.  знайти Max (Min) значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних нерівностей;

3.  знайти Max (Min) значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних рівнянь та умові невід’ємності;

4.  знайти розв’язок системи лінійних обмежень, при яких лінійна цільова функція приймає екстремальні значення.

5. Постановка задачі лінійного програмування в Стандартній Формі:

1.  знайти Max значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних рівнянь та умові невід’ємності;

2.  знайти Max (Min) значення лінійної цільової функції, при обмеженнях, заданих у вигляді системи лінійних нерівностей або рівнянь;

3.  знайти Max (Min) значення лінійної цільової функції, змінні якої задовольняють систему лінійних рівнянь та умові невід’ємності;

4.  знайти розв’язок системи лінійних обмежень, при яких лінійна цільова функція приймає екстремальні значення.

6. Вибрати вірне твердження:

1.  в задачах лінійного програмування цільова функція та обмеження лінійні;

2.  в задачах лінійного програмування ;

3.  постановка задачі лінійного програмування заключається у визначення найбільшого чи найменшого значення цільової функції, змінні якої повинні задовольняти додаткові обмеження;

4.  постановка задачі лінійного програмування заключається у визначення найбільшого чи найменшого значення цільової функції, яка лінійна відносно змінних;

7. Вибрати невірне твердження:

1.  в задачах нелінійного програмування цільова функція або обмеження нелінійні;

2.  в задачах нелінійного програмування цільова функція може бути як лінійною, так і нелінійною;

3.  в задачах дробово-лінійного програмування цільова функція лінійна, а обмеження є співвідношенням двох лінійних функцій;;

4.  в задачах стохастичного програмування цільова функція та (або) обмеження містять випадкові величини;

8. Вибрати невірне твердження:

1.  в задачах стохастичного програмування цільова функція може містити випадкові величини;

2.  в задачах стохастичного програмування обмеження можуть містити випадкові величини;

3.  в задачах стохастичного програмування цільова функція і (або) обмеження містять випадкові величини;

4.  в задачах дробово-лінійного програмування цільова функція лінійна, а обмеження є співвідношенням двох лінійних функцій;

mi band