mi band mi band

Анотація Фізичне виховання

1.Назва дисципліни Фізичне виховання

2. Автор робочої  навчальної програми: Галенін В. П. Андрєєва І. А.

Самохвалова І. Ю. Волошко В. В.

3. Кількість годин 144, залік

4. Анотація

  Метою викладання курсу  є загартування і зміцнення стану здоров’я; підвищення функціональних можливостей організму; виховання потреби у систичних заняттях фізичними вправами. Завдяки організованим практичним заняттям з видів спорту можна удосконалити фізичний розвиток, сформувати

mi band mi band
життєво важливі фізичні та психічні здібності, рухові навички, вольові здібності, удосконалити і скорегувати постать, оволодіти засобами основної та прикладної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор, активного загартування та традиційних і нетрадиційних систем фізичного розвитку.

Вивчення курсу “Фізичне виховання” передбачає знання:

    олімпійський спорт; фізична культура та здоров’я. Туризм системі фізичної культури; спортивні  ігри як засіб розвитку фізичних здібностей та особистих властивостей людини. Футбол ( фут зал). Street boll. Пляжний волейбол; організація та проведення спортивно – масової роботи зі студентами. Спортивні свята.

Зміст курсу

І семестр

1 модуль

Мале багатоборство: біг 100 м, біг 2000м ( ж ), 3000 м ( ч ), піднімання тулуба із положення лежачи ( ж ), підтягування на перекладині ( ч).

2 модуль

 Футбол: жонглювання, вкидання м’яча на дальність, удар по м’ячу в задану половину воріт з відстані 16м ( ч ),  11 м ( ж ).

3 модуль

Баскетбол ( ч ): кидок м’яча середній ( 4 м )+ дальній  ( 6 м ), човниковий біг з веденням м’яча 4 х 14,штрафний кидок.

Аеробіка ( ж ) комплекс з 10 вправ: підбір, техніка виконання, складність вправ

4 модуль

Бадмінтон ( ж ):подача по діагоналі в задану зону, передача зверху з дальньої лінії, передача знизу по діагоналі  з заданої лінії.

Боротьба ( ч ):міст. прогин, перекид зі страховкою та підйом в стійку

ІІ семестр

1 модуль

Тренажерний зал ( ч ):жим штанги лежачи, присідання зі штангою, тяга штанги станова.

Настільний теніс ( ж ): відбивання м’яча справа наліво в  парах, відбивання м’яча зліва направо в парах, перебивання через  м’яча сітку з близької відстані за 1 хв.

2 модуль

Настільний теніс ( ч ): відбивання м’яча справа наліво в  парах, відбивання м’яча зліва направо в парах, перебивання через  м’яча сітку з близької відстані за 1 хв.

Шейпинг ( ж ): підбір вправ, техніка виконання, складність вправ.

3 модуль

Міні – футбол ( ч ): жонглювання, удар в задану частину воріт з 6 м.

Стритбол ( ж ): кидок м’яча середній + довгий.

Кросова підготовка: тест Купера.

4модуль

Пляжний волейбол: нападаючий удар з передачи партнера, біг “ялинкою”, подача.

Література

1. Белов Р. А., Сермеев Б. В., Третьяков Н. А, Самостоятельные занятия студентов физической культурой : Учебное пособие. – К: Высшая школа, 1988. – 280с.

2. Булич Е. Г., Муравов І. В.  Валеологія. Теоретичні основи валеології : Навчальний посібник. – К.:ІЗМН, 1997. – 220 с.

3. Гогулан М. Сис здоровья НИШИ. – К.: 1996. – 178 с.

4. Дубогай О. Д., Завадський В. І., Короп Ю. О. Методика фізичного виховання студентів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи : Навчальний посібник. – Луцьк: Настир’я, 1995. – 220 с.

5. Дубогай О. Д., Тучак А. М., Костикова С. Д., Єфімов А. О. Основні поняття та терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.  – 80 с.

6. Купер К. Новая аеробика. Сис оздоровительных физических упражнений для всех возрастов. – М.: ФиС, 19976. – 125 с.

7. Курилова В. І., Сергєєв Б. В., Шеремет Б. Г. Туризм : Навчальний посібник. – Одеса,1996.

8. Пандакова В. Н., Рыбковский А. Г. Биоэнергетика двигательной активности человека: Учебное пособие. – Донецк, 1997.

9. Петренко М. І. Самостійні заняття студентів з фізичного виховання: Навчальний посібник. – Вінниця, 1997. – 104с.

10. Платонов В. Н., Булатові М. Н. Фізична підготовка спортсмена: Навчальний посібник. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

11. Раевский Р. Т. Профессионально – прикладная физическая подготовка студентов технических вузов. – М.: Высшая школа, 1985. – 146 с.

12. Фізичне виховання. Комплексна робоча програма для вищих навчальних закладів / А. І.Шматкова, Т. Є. Шошура. – Київ: НМЦВО, – Суми, 2001. – 163с.

13. Щербіна В. А., Операйло С. І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навчальний посібник. – К., 1995. – 208 с.

Реферати

Ви прочитали: "Анотація Фізичне виховання"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору