mi band mi band

Додаткові комплекси лікувальноі фізичноі культури

5.Додаткові комплекси лікувальної фізичної культури.

Орієнтовний комплекс фізичних вправ для студентів з вегето – судинною дистонією.

1. Вихідне положення ( В. П.) – основна стійка ( о. с.). Ходьба звичайна, руки на пояс, ходьба на носках руки за головою, ходьба з оплеском 30 – 40 с. Темп середній. Дихання рівномірне.

2. В. П. – руки в сторони – вгору. 1 – піднятись на носки, потягнутися – вдих. 2 – в. п. – видих. 8 – 10 разів.

3. В. П. –  руки на пояс 1 – руки в сторони – назад, одночасно права нога назад

mi band mi band
на носок, прогнутися – вдих; 2 –  в. п.. – видих 8-10 разів кожною ногою. Вдих носом. Видих – ротом.

4 В. П. – стійка ноги нарізно, руки в боки.1 –  поворот праворуч, права рука в сторону – вдих; 2 –в. п.. – видих. 6-8 разів у кожен бік. Темп середній, дихання повне

5 В. П. – о. с.1 –  руки в сторони, права нога назад – вдих, 2- обхопити коліно, підняти ногу до живота  видих. 6-8 разів.  Повільно дихання повне.

6 В. П. –  гімнастична палка в руках позаду.1 –  піднятися навшпиньки, руки назад – вдих, 2 –  в. п. – видих. 6-8 разів. Темп середній

7 В. П. –  руки опущені з гімнастичною палкою.1 –  підняти зігнуту в коліні ногу, палку до плечей. 2 – в. п. 6-8 разів кожною ногою. Темп швидкий. Дихання не отримувати.

 8. В. П – те саме 1 –  руки вгору, подивитися на гімнастичну палку –   вдих, 2 – нахилитися, торкнутися палкою підлоги –  видих  8-10 разів. Повільно, спина  пряма.

9 В. П. –  те ж. Ходьба, пройти 5-6 кроків, зупинитися, гімнастичну палку вперед, одночасно напівприсісти і пройти 3-4 кроки. 25-30 с. Темп середній. Дихання не затримувати. Зберігати правильну поставу.

10. В. П – стійка ноги нарізно, руки з гімнастичною палкою вперед.1 – 4 –  колові рухи тулубом праворуч 5 – 8 – те саме  ліворуч 6-8 разів у кожний бік. Повільно. Руки не згинати, дихати рівномірно.

11. В. П. –  о. с. Ходьба звичайна, навшпиньки,  переходити  в  легкій  біг  з поступовим  уповільненням, темпу. 20-50 с. Темп серединій.

12.В. П. –  стійка  ноги  нарізно.  1 –  руки  вгору, прогнутися в грудному відділі хребта – вдих,2 –  опускаючи руки, нахилишся, торкнутися підлоги видих. 10-21 разів. Повільно. Дихання повне.

13. В. П – те ж.  Повороти тулуба за годинниковою стрілкою і проти неї.  6-8 разів в кожний бік Повільно,  амплітуда максимальна.  Дихання повільне, повно.

14. В. П. – теж саме. Піднятися навшпиньки, руки в гору  – вдих, потрясти  розслабленими  кистями,  руки зронити, опуститись на ступню – видих. 6 – 8 разів. Повільно. Дихання повне

Орієнтовний комплекс вправ для хворих ревматизмом.

1. В. П. –  м’яч (волейбольний) у руках внизу. 1 – м’яч на груди, вгору, потягнутись – вдих, 2 – в. п.. – видих. 6-8 разів. Повільно.

2. В. П. – те саме.1 –  м’яч вперед, вгору, піднятися навшпиньки, права нога назад – вдих,2 – в. п.. – видих. 6-8 разів. Дихання рівномірне

3. В. П – стійка ноги нарізно, м’яч у руках внизу. 1 – нахилитися, покотити м’яч навколо лівої ноги – видих, 2 – в. п.. – вдих Те ж саме навколо правої ноги 8-10 разів. Темп середній.

4. В. П. – стоячи на колінах, м’яч вгорі, 1 – сід на п’ятах, тулуб вправо, м’ячем торкнутися підлоги біля правого носка – видих, 2  – в. п.. – видих 6-8 разів у кожен бік. Темп повільний. Руки прямі.

5 В. П. – лежачи на спині, м’яч між ступнями, вдихнути,1-  зігнути ноги— видих, 2 –в. п. – вдих 8-10 разів. Темп середній. Дихання не затримувати.

6.В. П лежачи на спині, руки вгору, м’яч між ступнями. 1 –2 –  вдихнути, зігнути ноги, взяти м’яч в руки, ноги випрямити, м’яч покласти на підлогу за головою, руки прямі, видих. 3 – 4 – в. п. . – вдих. 8-10 разів. Темп середній. Дихання не затримувати.

7 В. П. – стійка ноги нарізно м’яч на підлозі. 1 – нахил вперед, взяти м’яча – видих, 2 – м’яч вгору, прогнутися вдих, 3 – опускаючи руки, м’яч на підлогу, видих, 4 – випрямитися – вдих. 6-8 разів. Темп повільний. Зберігати правильний. Зберігати правильну поставу.

8. В. П.  – стійка ноги нарізно, м’яч у руках внизу. 1  – 4 –  нахил вперед, покотити м’яч навколо ніг – видих. 5 – 8 – теж саме навколо іншої ноги. Ногу прямі 6-8 разів.

9. В П стійка ноги нарізно, м’яч у руках внизу 1 – підкинути м’яч вгору, швидко присісти, 2 – встати, піймати м’яч. 6-8 разів, з місця не сходити.

10. В. П. – сідячи, м’яч біля грудей. 1 – руки вгору – вдих. 2 – в. п.  – видих. 8-10 разів Темп середній ( спина пряма. Дихання грудне.

11. В. П. – стоячи на колінах, руки з м’ячем вгорі. 1 –  сід  на п’ятах,  тулуб  вправо,  торкнутися  м’ячем підлоги, біля правого носка – видих, 2 – в. п.. вдих. 8-10 разів у кожний бік. Повільно дихати носом.

12. В. П. –  руки на поясі, м’яч на підлозі збоку. Стрибки навколо м’яча на двох ногах. 4-6 разів. Дихання рівномірне.

13 В. П.  – о. с. 1 – м’яч вперед, 2 – вгору, 3 – піднятися навшпиньки – вдих, 4 – в. п. – видих. 6-8 разів. Дихання повне.

Орієнтовний комплекс вправ для хворих гіпертонічною хворобою І ступеня.

1 В П. – о. с. Ходьба звичайна з поворотом на 360°, з підняттям прямих ніг з різноманітними положеннями рук На 1, 2, 3, 4 кроки – вдих – на 5, 6,-7, 8 – кроків – видих: 2-3 хв.

2. В. П. –  руки з набивним м’ячем внизу.  1 –  м’яч до грудей,2 –  лікті в сторони, праву (ліву) ногу назад на носок, 3 –  м’яч вгору, голову вгору – вдих, 4 – м’яч за голову, 5 – праву (ліву) ногу в сторону,6 –  вперед на носок – видих. 7 – м’яч вгору, приставити ногу, піднятися навшпиньки – вдих, 8 – в. п. – видих. 8-10 , разів.  Повільно.  Зберігати  правильну поставу.

3 В. П.  –  м’яч  на  підлозі,  стиснутий ступнями. Ноги з м’ячем вперед, руки на груди – видих. 10-12 разів. Повільно. 

4 В. П. – те ж.1 – ноги з м’ячем вперед, вліво (вправо),руки вгору – вдих,2 –  в. п. – видих. 10-12 разів. Повільно

5 В. П. – руки з м’ячем внизу.1 –  м’яч вгору  – вдих.2  –  нахил вперед, руки вперед – видих.3 –  нахил назад – вдих, руки вгору, нахил вправо, вліво – видих, 4 –в. п. – вдих 4-6 разів. Повільно.

6. В. П. – м’яч за голову.1 –  м’яч вгору – вдих, 2 – присісти, м’яч вперед – видих, 3 – встати, м’яч вправо (вліво), вгору, праву (ліву) ногу назад на носок – вдих,  4 –в. п. – видих.  8-10  разів. Повільно, потім прискорюючи темп. Зберігати поставу.

8.  В. П. – стоячи на одній нозі, руки з м’ячем унизу. Заплющити очі, коло руками з м’ячем – вдих, м’яч на груди, стати на обидві ноги – видих, м’яч вгору – вдих. в. п. – видих. 6-8 разів. Повільно, потім прискорити темп.

9 В. П. – о. с. 1 –  м’яч вгору, прогнутися – вдих, 2 – випад вправо (вліво), м’яч вниз – видих,3 – встати,  руки вгору – вдих, 4 – в. п. ~ видих 6-8 разів. Зберігати правильну поставу. Дихання повне.

10. В. П, – стійка ноги нарізно. Вдихнути, підкинувши м’яч вгору, пружинячи ноги піймати м’яч – видих. – І-6 разів. Стоячи на місці

11 В. П. – лежачи на спині, м’яч у руках 1– руки вгору – вдих, 2 – в. п. – видих. 8-10 разів Дихання повне

12.В. П  – лежачи на животі, м’яч на підлозі збоку. Піднімаючи ноги і голову, перекотити м’яч зліва направо і навпаки. 8-10 разів. Дихання повне

13. В. П. – лежачи на спині, руки з м’ячем справа. 1 – руки вгору – вдих,2 –  опустити м’яч зліва –видих 3 – 4 Описати руками коло, зігнути ноги – вдих, коло руками в іншу сторону, ноги випрямити – видих. 6 – 8 разів. З відкритими і закритими очима.

14. В. П. – лежачи на спині, руки з м’ячем внизу, ноги зігнути в колінах.1 – 3 –  підняти ноги, описати коло – видих, 4 –  в. п.., м’яч вгору – вдих. 5 -6 –  ліву (праву) ногу вгору, струснути ногою, 7 – опустити м’яч — видих, 8 – в. п.. – вдих. 6-8 разів. Розслаблення максимальне.

15. В. П. – сидячи  ноги нарізно, м’яч перед грудьми. 1 –  повороти тулуба ліворуч, руки вгору – вдих,  2 – в. п. – видих. Те саме в інший бік.8-10 разів. Темп середній.

16. В. П. – стоячи з м’ячем у руках. Ходьба: 3 кроки – руки вгору  вдих, 4 кроки – руки вниз – видих. 25-30 с Дихання рівномірне. Зберігати правильну поставу

17. В. П  – сидячи  на стільці,  м’яч  на стегнах. Встаючи,  підкинути  м’яч  вгору,  повернутись обличчям до стільця, піймати м’яч. Підкинути  м’яч вгору,  повернутися до стільця, сідаючи піймати м’яч, розслабитись. 3-4 рази. Дихання  повільне Зберігати правильну поставу.

18 В. П. – о. с. 1 – 3 –  руки вгору, потрусити  розслабленими кистями  – вдих,4 –  зронити руки,5 – нахилитися, розслабити м’язи, струснути розслаблену ногу. 10 – 15. кожною ногою. Дихання повільне, повне.

Самомасаж при гіпертонічній хворобі виконують у положенні сидячи. Використовують два основних прийоми – прогладжування і розминання, чергуючи їх. Масажують надпліччя від шиї і хребта до плечей і лопаток. Потім розминають другим і третім пальцями в області сосковидного відростка і потиличного бугра. Ці прийоми чергують з прогладжуванням задньої поверхні шиї і передпліччя зверху вниз до плечового суглоба і пахви. Волосяну частину голови розминають другим, третім і четвертим пальцями підпотиличного бугра до тім’я. Потім відкидають голову назад і масажують лобову і скроневу області. Одним або двома пальцями погладжують по середній лінії лоб до волосяної частини голови, потім до скронь – чотирма пальцями, або долонями. Розминають пальцями лоб, надочні і підочні дуги вгору і в сторони. Після цього масажують скроневі області долонями від очей до потилиці. Коло очних впадин вгорі розминають кінцями пальців, а внизу – пунктирують. Потім знову погладжують і розминають  лоб,  волосяну  частину  голови, повторюють масаж шиї, надпліччя.

З  метою поліпшення кровообігу в брюшній порожнині, зменшення застійних явищ, зниження артеріального тиску, стимуляції моторної функції

Травленевого  тракту  виконують  Масаж живота. Проводять неглибоке розминання чотирма пальцями, натискаючи на них зверху другою рукою, по лівій половині живота зверху вниз (по ходу товстої кишки) (6-8 разів). Переходять до масажу правої половини живота зверху вниз по ходу ободової кишки і знову масажують ліву половину живота. Розминання чергують з вібрацією Погладжують за годинниковою стрілкою. Тривалість процедури 15-20 хв.

Захворювання органів дихання.

При захворюванні органів дихання метою занять фізичними вправами є: поліпшення функції зовнішнього дихання, ліквідація застійних явищ у дихальному апараті, поліпшення емоційного стану, підвищення  резервних і компенсаторних можливостей  організму,  ліквідація  порушень  і відновлення функції дихального апарату.

Орієнтовний комплекс вправ  для хворих бронхіальною астмою.

1. В. П. – стоячи Ходьба на місці. Темп середній. Дихання ритмічне 2 кроки – вдих, 5-6 кроків – видих,  2 кроки – пауза.

2. В. П. – те ж. 1 – крок вправо вперед, руки в сторони, прогнутися  –  вдих,  2 – в. п.  –  видих,  пауза, розслабити руки.

 3.  В. П. – те ж.1 –  руки до плечей – вдих, 2 –  нахили тулуба в ліво. 3 – руки вгору – видих,4 – в. п. – руки опустити, розслабитися, пауза. Те саме в право.

4. В. П.  –  руки  на пояс,  плеч;  вперед. Діафрагмальне дихання. 6-8 разів.

5. В. П.  –  сидячи  на  стільці,  відкинутись, розслабитись.  Спокійне, повне дихання.  8-10 разів

6. В. П  –  сидячи  щільно до  спинки  стільця. Визначити час затримки дихання після видиху.

7 В. П. сидячи, руки на пояс. Повороти, нахили, колові рухи головою, (по 6-8 разів з паузами). Повільно, розтягуючи м’язи шиї.

8. В. П. – те ж. 1 – руки в сторони – вдих 2 -3 –  мах  лівою ногою, оплеск руками під нею, видих з вимовлянням звуку “ха”, 4 –в. п., пауза, розслабитися. Те саме правою ногою.

9 В. П.-  в руках набивний м’яч.1 –  руки вперед – вдих, 2 – поворот праворуч, м’яч на правій руці – видих 8-10 разів у кожний бік.

10 В. П. – стійка  ноги нарізно, руки до плечей. 1 – руки вгору,  піднятися навшпиньки – вдих,2 – 3 – зронити розслаблені  руки  видих, 4 –  в. п. 6-8разів.

11 В. П. –  м:яч у руках 1 – видих – підкинути м’яч вгору, оплеск спереду і за спиною, вдих, 2 – піймати  м’яч  –  видих  Пауза,  розслабитися. Повторити 6-8 разів.

12. В. П. – стоячи.  Діафрагмальне дихання. 6-8 разів. Рідке.

13. В. П. – руки напояс – 1 – руки в сторони – вдих. 2 – присід, руки вперед – видих 3 – 4 – в. п.6 – 8 разів. Повільно.

14. В. П  – о. с. Ходьба, дихання ритмічне,  дотримуватися  співвідношення  фаз вдиху, видиху, паузи (30с.). Темп повільний;

15.  В. П  – руки  на  поясі. 1 –  піднятися навшпиньки,  прогнутися  –  вдих;  2 – зронити розслаблені руки – видих, пауза. 8-10 разів

16.  В. П.   –  сидячи.  Вимовляння  звуків  та звукосполучень на подовженому видосі: А, О, У, БР, АХ, Ж, З, УХ, ОХ.

17. В. П. – сидячи. Повне дихання. Вдих, видих ротом, пауза.

18. В. П – стоячи, ноги нарізно. Колові рухи прямих рук  одночасно  і  поперемінно.   Дихання  не затримувати.10-15с. Повільно.
19 В. П.  –  стоячи,  нахилившись,  ноги  нарізно. Помахи  розслабленими руками  (10-15  с.).Дихання повільне.  ,

20 В. П. – сидячи. 1 – руки до пахвових ямок – вдих, 2 – руки в гору, потягнутися, витягнути носки ніг – видих,3 – 4 –  зронити розслаблені руки, пауза 3-4 рази.

21.  В. П. – сидячи. Закрити очі, розслабити всі м’язи. Рідке спокійне дихання  Вдих носом, видих – рогом, пауза. 5-6 разів.

Студентам  спеціального  відділення  із  захворюванням  органів  дихання  рекомендується включати в самостійні заняття наступні вправи:

O Вдих через затиснутий ніс – при вдихові ніздрі злегка стиснути вказівним і великим пальцями.

O  Вдих  почергово  однією  ніздрею.  Пальцем притиснути при вдихові одну ніздрю, видихати через іншу.

O Складати губи трубочкою, витягнути вперед, вдих  через  невеликий  отвір  губ,  складених трубочкою

O Губи широко розтягнуті ( як в усмішці ) і стиснути посередині – вдих двома кутами рота.

O Вдих почергово одним кутом рота ( вправи 1 – 5 посилюють вдих).

O Діафрагмальне  дихання.

O Верхньогрудневе дихання.

· Нижньогрудневе дихання.

O Повне дихання (вправи 6-9 змінюють механізм дихання).

O Вдих через ніс на рахунок і, 2, 3, видих – на рахунок 4, 5, 6.

O Після  глибокого  вдиху  видихати  повітря поштовхами.

O Після глибокого вдиху видих через трубку в каструлю, банку, склянку з водою. 13. Надування гумових іграшок невеликими порціями повітря.

O Видих через свисток, або трубку довжиною 20 см. (вправи 10-14 виробляють ритмічне дихання)

O Динамічні дихальні вправи – дихання поєднується з різними рухами рук, тулуба, ніг

O Стоячи, витягнути руки вперед, глибоко вдихнути і  на затримці дихання підняти руки в сторони і вперед,  кілька  разів  ,  потім  руки  опустиш, енергійно видихнути ротом.

O Стоячи, руки, вперед, вдих, затримати дихання, махові рухи руками (вправа “млин'”), енергійний видих відкритим ротом.

O Стоячи, руки до плечей. Вдихнути, затримати дихання, з’єднати лікті на грудях, широко розвести їх кілька разів. Опустити руки, енергійно видихнути ротом.

O Стоячи, вдихнути трьома енергійними порціями На затримці дихання руки вперед, в сторони, вгору. З силою видихнути, широко відкривши рот.

O Стоячи,  вдихнути,  піднятися  навшпиньки, затримати дихання Видихаючи; повільно черезніс, опуститись на п’яти.

O Стоячи,  вдихнути,  піднятись  навшпиньки, видихаючи присісти, встати.

O Після максимального видиху – вдих як при повному диханні, після чого видих через рот: губи щільно притиснути до зубів, через вузьку щілинку видих кількома поштовхами, сильно напружуючи м’язи живота і міжреберні

O Сидячи на підлозі зі схрещеними ногами. Після повного видиху – повний вдих, поштовховидний видих (до  10 поштовхів). Повторити 3 рази, поступово до 10 разів.

O В. П. – те ж. Після повного видиху – повний вдих на рахунок 1, 2, 3, 4, далі різкий видих на рахунок

O В. П. – стоячи. Повільний вперед, повний видих Випрямитись, випнути груди вперед, імітуючи вдих. Грудна клітка при цьому розширюється, а живіт втягувань живота на одному видихупоступово довести від 3 до 30. Після цього зробити глибокий вдих і затримати дихання наскільки можливо, потім вдихнути, як у вправі 22. Вправи 1-25 можна використовувати і при інших захворюваннях.

Захворювання органів травного тракту.

При захворюванні травного тракту засоби фізичної культури застосовуються для того, щоб впливати на нервово-гуморальну регуляцію травних процесів. зміцнити м’язи живота, підвищити внутрішньобрюшний тиск, стимулювати моторну функцію травного апарату, активізувати кровообіг у брюшній порожнині, поліпшити і розвинути функцію повного дихання, позитивно вплинути на нервово-психічну сферу хворого.

Комплекс вправ для хворих на виразку шлунку, хронічним гастритом і колітом.

1 В. П. – сидячи на стільці. 1 –  пряму ногу і руку вгору – вдих,2 –  в. п. – видих. 8 – 10 разів кожною ногою Дихання діафрагмальне

2 В. П. – те ж.1 –  поворот вправо, права рука в сторону, ліве коліно до грудей – видих,2 – в. п. – вдих.

3 8-10 разів у кожній бік. Повільно.

3. В. П. – те ж. 1 – руки через сторони вгору, 2 – 3 – поворот праворуч, ліва нога навхрест попереду правої – вдих, 4 – в. п. видих. 3-5 разів у кожний бік. Зберігати правильну поставу.

4. В П. сидячі на стільці, ноги нарізно, руки на колінах Відхилившись до спинки стільця, долонями ковзати по тулубу вгору – вдих. Повільний нахил вперед, ковзаючи долонями до носків – видих, пауза. 6-8 разів. Дихання повне.

5 В П. – те ж.1 –  руки в сторону, потягнутися – вдих, 2 – обхопити коліно, притиснути до грудей – видих. 3 – випрямити ногу, руки в сторони. 4 –  в. п. вдих 6-8 разів кожною ногою Темп середній.

6 В. П – сидячи. Діафрагмальне дихання. 4-5 разів. Повільно.

7 В. П.  – лежачи  на спині,  руки в сторони. Поперемінно згинання (вдих) і розгинання ніг (видих). Темп середній. 10-12 разів.

8. В. П. – те ж. Одночасне згинання (видих) і розгинання (вдих) прямих ніг. 10-12 разів. Темп середній.

9 В. П. – лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах. 1 – видихнути, спираючись на ступні, потилицю, руки – підняти газ, 2 –в. п. вдих 8-10 разів.

Втягнути м’язи проміжності (остання примітка відноситься до всіх вправ цього комплексу).

10. В. П. – те ж.1 –  вдихнути, нахилити коліна вбік, торкнутися підлоги – видих, 2 – в. п.- вдих. 10-12 разів. Лопатки, голову від підлоги не відривати

 11. В П. – те ж. Імітація ногами руху на велосипеді. Поступово змінювати кут згинання в крижових суглобах. Дихання повільне

12. В. П. – те ж. Діафрагмальне дихання. 4 – 5 разів. Глибоке.

13. В. П.  – упор  стоячи  на  колінах. Почергове ковзання коліна вперед – видих, В. П. – вдих. 10-12 разів. Темп середній.

14. В. П – те ж. 1 – праву руку вперед, ліву ногу назад –

Вдих, 2 – в. п., 3 – 4 – сісти на п’яти, лобом торкнутися підлоги – видих. 5-6 разів кожною рукою і ногою. Темп середній.

15. В П – те ж. 1 –  руки вперед, в сторони – вдих, прогнутися, 2 – в. п. – видих. 8-10 разів. Голову не опускати.

16. В. П – те ж. 1 – сісти праворуч, ліву руку вгору – вдих, 2 – в. п. – видих. 6-8 разів у кожний бік. Темп середній

17. В. П  – те ж. Діафрагмальне дихання 5-6 разів Повільно, глибоко.

18. В. П.  – присід, руки на колінах, ступні на відстані 20-30 см., п’яти не відривати, голова прямо, 4с – вдих, 8с – видих. При видоху одночасно підтягувати доверху нижню частину живота, допомагаючи напруженням сідниць. 10- 15 разів.

19. В. П  сидячи на п’ятах, руки витягнути вперед на підлозі Видихаючи, нахилитися вперед, руки за спину, лівою рукою захопити праве зап’ястя. Торкнутися лобом підлоги, затримати дихання на кілька секунд. Повільно вдихаючи, піднятися і повернутися в В. П.  Різко видихнути  1  раз Відпочити, ритмічно дихаючи.

20. В. П. – стоячи. Видихнути, затримати дихання, втягнути живіт до кінця, не вдихаючи, але рухати діафрагмою і м’язами грудної клітки, як при вдоху втягувати живіт до кінця Протриматись кілька секунд, вдихнути. Видихнути, втягнути живіт, пауза, вдих. 2-3 рази.

Захворювання органів зору і комплекс вправ при захворюванні.

Велику групу в спеціальному відділенні складають студенти з пошкодженням зору. Найбільш часті з них є короткозорість. Комплекс заходів для профілактиці прогресування короткозорості сприяє: загальному зміцненню організму, активізації функції дихальної і серцево-судинної системи, зміцненню м’язово-зв’язочного апарату, поліпшенню кровообігу  в тканинах очей, покращенню діяльності м’язів очей та склери.

Комплекс вправ для страждаючих короткозоростю.

1. В. П – сидячи Зажмурити очі (з силою) на 3-4 с, відкрити очі на 3-5 с. 6-8 разів.

2  В. П.  сидячи, швидко кліпати  повіками протягом (1-2 хв.)

3. В. П. – стоячи.  Дивитися прямо перед собою (2-3 с ), перевести погляд на кінчик вказівного пальця (на  відстані 25-30 см.  від очей) (на 3-5 с.),опустити руки ( 10 – 12 разів).

4. В. П. –  стоячи. Витягнувши руки вперед, дивитись на кінчик пальця витягнутої руки, розташованій по середній лінії обличчя, повільно наближати палець, поки він не почне двоїтися. 6-8 разів.

5 В. П. – сидячи, закрити очі. Масаж повік коловими рухами пальця. 1 хв.

6. В. П. – стоячи. Дивитись на палець правої руки (20 – 30  см ) двома очима (3-5 с), прикрити лівою рукою ліве око (на 3-5 с.), прибрали долоню, дивитись  двома очима на кінчик пальця (3-5 с.), поставити палець лівої руки на відстані 25-30 см від очей (по середній лінії), те ж саме правим оком. 6-8 разів.

7 В П. – стоячи. Відвести руки в правий бік, повільно пересувати палець справа наліво, голова нерухома, слідкувати очима за пальцем. Те ж, саме, пересуваючи палець зліва направо. 10-20 разів.

8. В. П. – сидячи. Трьома пальцями кожної руки натиснути на верхню повіку (1-2 с.), зняти пальці (4-5 разів).

9. В. П. – сидячи, дивитись прямо. Подивитись вгору –  вправо,  вниз – вліво повернутися в В. П. Повторити теж саме в інший бік. По 8-10  разів. Темп повільний, дихання не затримувати.

10. В П. – те ж. Колові рухи очей у правий і лівий бік. По 4-5 разів. Повільно, амплітуда максимальна.

11. В. П.  –  те  ж.  Дивитись  праворуч, ліворуч, переміщувати погляд вгору, прямо, вниз По 6-8 разів. Повільно.

12. В. П. – те ж.  Подивитись  на  кінчик  носа, повернутись у В. П. 6-8 разів.

13. В. П.- те ж. При закритих повіках підняти очі вгору, опустити вниз, повернути праворуч, ліворуч. 6- 8 разів. Повільно.

14. В. П – стоячи біля вікна. Переводити погляд з помітки на віконному склі на предмет фіксації і далечінь і навпаки Починати з 3 хв., поступово збільшуючи до 10 хв.

Захворювання опорно – рухового апарату.

Хворим на сколіоз можна приступати до самостійних занять за домашнім завданням після старанного розучування комплексу вправ разом з викладачем. Мета самостійних занять при сколіозі: виробити навички правильної постави, зміцнити м’язи  хребта, по можливості виконувати вправи для корекції, зміцни  м’язовий корсет, підвищити витривалість та працездатність хворого.

Комплекс спеціальних вправ при сколіозі ( грудному правосторонньому, поперековому лівосторонньому).

1. В. П. – о. с. Гімнастична палка притиснута до лопаток  Три кроки вперед, приставити праву ногу до лівої, руки вгору, ліву ногу зігнути під прямим  кутом,  носок  потягнути,  тримати 3 рахунки, В. П. Темп середній, дихання рівномірне

2. В. П. –  лежачи на спині,  руки вперед, кисті зчеплені.1 –  руки вгору – вдих, 2 – зігнути ліву ногу, притиснути  її руками до живота  – видих.3 – 4 – в. п. 8-10 разів.

3.  В. П.  –те  ж, руки за голову, притиснути до підлоги, ноги, зігнути в колінах. Поворот тазу праворуч, ліворуч. В. П  – вдих.,8-10 разів.

4.  В. П. – те ж Вдихнути, підняти таз, В. П – видих 6-8 разів

5 В П. – лежачи на спині.  Піднімання і опускання прямих ніг 8-10 разів

6 В. П.  те ж. 1 – вдихнути, віднести прямі ноги вліво,2 – в. п.  видих  5-8 разів. Лопатки притиснуті до підлоги.

7.  В. П.  те ж. 1 – видихнути, підняти таз,2 –  опустити таз,3 –  підняти голову, подивитись на носки ніг – видих.  6-8 разів. Повільно.

8. В. П – лежачи на животі, руки з гімнастичною палкою вгорі. Підняти руки (вдих), опустити (видих). 8-10 разів. Темп середній.

9. В. П. – лежачи на животі, гімнастична палка притиснута до лопаток. Підняти грудну клітку – вдих, В. П. – видих. 8-10 разів.

10. В. П. – лежачи на животі, руки з гімнастичною палкою  вгорі.  Поперемінно  піднімати  ноги. Дихання не затримувати. Піднімати невисоко

11 В. П.- те ж. 1 –  підняти руки і прямі ноги – вдих, 2 – в. п. – видих. 10-12 разів. Темп середній.

12. В. П  –  те ж. 1 – підняти прямі ноги.2 – в. п.  8-10 разів.

13. В. П. – те ж. 1 – вдихнути, підняти прямі ноги, руки, затримати дихання на 2 с., 2 – в. п. – повільний видих. (8-10 разів).

14. В. П –  сидячи  на п’ятах, гімнастична палка вертикально. Перебирати руками палку вгору і вниз. Дихання повільне

15. В. П. – лежачи на спині, руки за голову. Відвести ліву ногу на 45° – вдих, перекинути й через праву, злегка повернувши таз – видих. Лікті і грудна клітка притиснути до підлоги. 8-10 разів. Темп середній.

15. В. П. – лежачи на правому боці, права рука під головою, ліва над головою.1 –  підняти ліву ногу вдих, 2 – в. п. – видих, 3 – підняти обидві прямі ноги – вдих, 4 – в. п. – видих. 5-6 разів Повільно.

В. П  – сидячи на п’ятах грудьми торкатися колін, руки спереду на підлозі, спина пряма

16.  Сковзаючи долонями вперед, підняти руки га тулуб. 3-4 рази. Дихання не затримувати.

17. В. П. – стоячи  обличчям  до спинки стільця. Нахиляючись вперед під прямим кутом, взятись за спинку стільця, праву ногу назад, спираючись на носок, ліва зігнута в коліні, руки прямі, спина рівна – видих В П. – вдих

При виконанні всіх вправ зберігати правильну поставу. Правильна постава забезпечує нормальну функцію життєво важливих органів При дефектах постави в першу чергу необхідно виховати закріпити  навички правильної постави і створити міцний м’язовий корсет.

Орієнтовний комплекс вправ при порушенні постави.

1 В. П. – стоячи біля стінки, прийняти правильну поставу: потилиця,  лопатки,  сідниці,  п’яти торкаються стінки Зберігати правильну поставу, відійти від стінки, присісти, піднятися на носки, розслабити м’язи

2 В. П. – прийняти правильну поставу, стоячи біля стінки. Ходьба  з зупинками, з мішечком, з піском на голові, присідаючи,  переступаючи  через перешкоди.  Ходьба  навприсядки,  з  високим підніманням колін. Зберігати правильну поставу

3 В. П. – лежачі, ,на животі. Піднімати голову і плечі при різних положеннях рук: до плечей, вздовж тулуба, вперед, в сторони, за голову. Виконувати з затримкою дихання.

4. В. П. – теж. Поперемінно й одночасні піднімання та опускання  зведення і розведення прямих ніг з різноманітним положеннями рук.

5. В. П. –  лежачи на спині. Почергове й одночасне згинання і розгинання, зведення і розведення прямих і зігнутих ніг в тазостегнових і коліннихсуглобах.

  6. В. П. – те ж. Згинання і розгинання, відведення і приведення, колові рухи прямими і піднятими під кутом  45*  ногами,  з утриманням  м’яча міжколіньми та між ступнями.

7 В. П. – те ж. Перейти в положення сидячи, руки на пояс, в сторони, за головою. Повільно.

8 В. П. – те ж. Як вправа 5, але з навантаженням рук.

9 В. П. – лежачи на боці. Піднімання та опускання однієї, двох ніг нв лівому і правому боці.

Для поліпшення ефективності занять і в кінцевому рахунку, для поліпшення стану здоров’я доцільно поєднувати фізичні вправи із загартуванням та самомасажем.

Загартування слід починати з повітряних ванн, обтирань, обливань, а потім поступово переходить до процедур, що справляють більш сильний вплив на організм. Після занять бажано приймати гігієнічний душ. Обливання ступнів холодною водою ходіння босоніж, тупцювання протягом 2 – 3 хвилин в тазку з холодною водою ( товщині води 3 – 4 см) слід проводити щоденно.

Самомасаж проводять тільки по ходу лімфи, тобто від периферії до центру. Масаж починають з прогладжування голови, потім масажується передня і задня поверхня грудної клітки, верхня частина живота, потім область попереку і нижня частина живота, нижні кінцівки і в останню чергу – верхні.

Ви прочитали: "Додаткові комплекси лікувальноі фізичноі культури"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору