mi band mi band

Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

27. Застосування подвійних та потрійних інтегралів.

Теоретичні питання:

Застосування потрійних інтегралі до обчислення об’ємів, моментів, центрів мас Застосування подвійних інтегралів до обчислення об’ємів, площ поверхонь, моментів, центрів мас.

Приклади.

Обчислити об’єм тіла обмеженого поверхнями Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра маmi band mi band координат центра ма" class=""/>. Повторним інтегруванням обчислити наступні потрійні інтеграли

1.Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

2.Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

3.Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

4.Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

5.Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма

Знайти центр мас однорідного тіла, обмеженого поверхнями Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма Обчислити масу кулі Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма якщо густина її дорівнює віддалі від початку координат

Ви прочитали: "Застосування подвійних та потрійних інтегралів до обчислення координат центра ма"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору