mi band

Виробничі шуми та вібрація — №3

А, м/с2

La, дБ

8

2,8

115

1,4

73

16

1,4

109

1,4

73

31,5

1,4

109

2,7

79

63

1,4

109

5,4

85

125

1,4

109

10,7

91

250

1,4

109

21,3

97

500

1,4

109

42,5

103

1000

1,4

109

85,0

109

Таблиця 3

Гранично допустимі рівні загальної вібрації

Категорії 3 (технологічна типу «в»)

Середньо-

Геометричні частоти смуг, Гц

Гранично допустимі рівні по осях X3, Y3, Z3

Віброприскорення

Віброшвидкості

A, м/с2

La, дБ

V, м/с х 10-2

Lv, дБ

1/3 окт.

1/1 окт.

1/3 окт.

1/1 окт.

1/3 окт.

1/1 окт.

1/3 окт.

1/1 окт.

1,6

0,0125

32

0,13

88

2,0

0,0112

0,02

31

36

0,089

0,18

85

91

2,5

0,01

30

0,063

82

3,15

0,009

29

0,0445

79

4,0

0,008

0,014

28

33

0,032

0,063

76

82

5,0

0,008

28

0,025

74

6,3

0,008

28

0,02

72

8,0

0,008

0,014

28

33

0,016

0,032

70

76

10,0

0,01

30

0,016

70

12,5

0,0125

32

0,016

70

16,0

0,016

0,028

34

39

0,016

0,028

70

75

20,0

0,0196

36

0,016

70

25,0

0,025

38

0,016

70

31,5

0,0315

0,056

40

45

0,016

0,028

70

75

40,0

0,04

42

0,016

70

50,0

0,05

44

0,016

70

63,0

0,063

0,112

46

51

0,016

0,028

70

75

80,0

0,08

48

0,016

70

3. Прилади:

Вимірювання шуму. Для встановлення фактичного рівня шуму використовують спеціальний прилад «Шум-1», вимірник шуму і вібрації ИШВ-1 у комплексі з октавними фільтрами, що дозволяють оцінювати рівень звукового тиску в кожній октавній смузі частот. Іноді в умовах виробництва шум записують на магнітофонну стрічку й у наступному аналізують його в лабораторних умовах.

Серед закордонних приладів для виміру шуму гарні характеристики мають комплекти приладів фірм «Брюль і К’єр» і «RFТ».

При дослідженні рівня шуму включають у робочий режим не менш 2/3 виробничого устаткування і вимірюють шум на рівні вуха працюючого.

Після детального вивчення шуму у всіх діапазонах частот на кожнім робочому місці і порівняння отриманих даних з вимогами ДСТ розробляють комплексний план заходів щодо захисту працюючих від шуму.

Вимірник шуму і вібрацій ИШВ-1 (мал. 3) призначений для виміру рівнів звукового тиску, віброшвидкості і віброприскорення в октавних полосах частот і рівнів звуку по частотних характеристиках А, В, С и ЛИН.

Виробничі шуми та вібрація

Мал. 3. Прилад для вимірювання шуму та вібрацій ИШВ — 1

Дія приладу заснована на перетворенні звукових тисків, сприйманих мікрофоном при вимірі рівнів шуму (або механічних коливань, сприйманих датчиком при вимірах вібрації), у пропорційні по величині електричні сигнали, що після посилення подаються на вимірювальний прилад і оцінюються по шкалі в дБ. Прилад живеться від мережі або від батарейного блоку. Включити в роботу прилад ИШВ-1 (мал. 3) слід перевірити достатність його живлення. Для цього перемикач «Рід роботи» поставити в положення — «Контр. живлення». При цьому сигнальна лампа на передній панелі повинна мигати, а стрілка приладу — установитися напроти сектора «Батарея» (7—10 дБ). Якщо цього не відбувається, то необхідно перевірити блок мережного або батарейного живлення. До початку вимірів прилад необхідно прогріти протягом 5 хв.

Вимірювання вібрації. Вібрацію можна вимірювати за допомогою вимірника шуму і вібрації ИШВ-1 у комплексі з октавними фільтрами, а також за допомогою низькочастотної вібровимірювальної апаратури НВА-1 (мал. 4).

Виробничі шуми та вібрація

mi band