mi band mi band

Вимоги до виконання та приклади виконання розрахунково-графічних завдань

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ

При вивченні дисципліни «Отримання доброякісного молока» студентами денної та заочної форм навчання виконуються розрахунково-графічні завдання.

Під час виконання та оформлення розрахунково-графічних завдань студенти повинні дотримуватися таких вимог:

1. Розрахунково-графічні завдання з дисципліни «Отримання доброякісного молока» виконуються у встановлені навчальним графіком терміни.

2. Розрахунково-графічні завдання виконуються виключно

mi band mi band
Державною мовою.

3. Розрахунково-графічні завдання Пишуться від руки акуратним і розбірливим почерком синьою чи чорною пастою на стандартних білих аркушах формату А4 (210 х 297 мм) без помилок та виправлень з полями для зауважень рецензента. Сторінки повинні бути пронумеровані.

4. Титульний лист оформлюється згідно з додатком А, на якому студент вказує номер розрахунково-графічного завдання (№1 чи №2), назву предмету, прізвище, ім’я та по-батькові.

5. На другому листі вказується номер варіанту розрахунково-графічного завдання, умови завдання, вирішення його.

6. Список використаних літературних джерел наводиться в кінці розрахунково-графічного завдання. Порядок оформлення у списку літератури.

7. В кінці розрахунково-графічного завдання ставиться дата виконання і особистий підпис студента.

8. Після написання розрахунково-графічного завдання, воно здається викладачу на перевірку. За результатами перевірки розрахунково-графічне завдання оцінюється і зараховується або повертається на виправлення недоліків і доопрацювання.

9. Студенти, які отримали розрахунково-графічне завдання після перевірки, повинні уважно ознайомитись з рецензією викладача і доопрацювати завдання, якщо це потребує. Після доопрацювання розрахунково-графічне завдання знову повертається на перевірку викладачу.

10.  Якість розрахунково-графічного завдання оцінюється перш за все по тому, на скільки вірно і самостійно виконано завдання, в якій мірі використана рекомендована література.

Зразок оформлення розрахунково-графічних завдань

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Факультет харчових технологій

Кафедра технології молока і молочних продуктів

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНІ ЗАВДАННЯ

З дисципліни «Отримання доброякісного молока»

   Виконав: студент 3 курсу,

  групи ТМЛ 0601-1

  денної форми навчання

   Іванов Роман Миколайович

  Перевірила: доцент кафедри 

   Уханова І. М. 

Суми

2010
Варіант розрахунково-графічного завдання № 1

Визначити середню масову частку жиру за рік, якщо щомісячно поступала така кількість молока з масовою часткою жиру:

Січень – 793 кг – 3,80 %

Лютий – 689 кг – 3,82%

Березень – 508 кг – 3,85%

Квітень – 558 кг – 3,80%

Травень – 541 кг – 3,82%

Червень – 466 кг – 3,85%

Липень – 483 кг – 3,90%

Серпень – 427 кг – 4,00%

Вересень – 297 кг – 4,12%

Жовтень – 252 кг – 4,05%

Листопад – 210 кг – 4.11%

Грудень – 200 кг – 4,15%

Рішення

При визначенні середньої масової частки жиру зарік визначаємо:

1) Кількість жирових одиниць щомісячно.

1 – 793 х 3.80 = 3013,3

2 – 699 х 3,82 = 2645,18

3 – 508 х 3,85 = 1956,65

4 – 588 х 3,80 = 2120,40

5 – 541 х 3,82 = 2067,62

6 – 466 х 3,85 = 1807,40

7 – 483 х 3,90 = 1883,70

8 – 427 х 4,00 = 1708,00

9 – 297 х 4,12 = 1224,74

10 – 252 х 4,05 = 1020,60

11 – 210 х 4.11 = 863,10

12 – 200 х 4,15 = 830,00

Всього5419  21140,49

2) Середня масова частка жиру становить (кількість жирових одиниць поділяють на кількість молока за рік)

21140,49 : 5419 = 3,9 %

Висновок: середня масова частка жиру за рік складає 3,9 %.

Дата написання завдання.  Підпис студента.

Рецензія викладача та оцінка.

Дата перевірки розрахунково-графічного завдання.  Підпис викладача.

Приклади розв’язання розрахунково-графічних завдань

Завдання 1

Скласти середню пробу молока за дві суміжні доби в кількості 250 мл.

Надій корови за 1 добу 12л:

В т. ч. вранці – 7л

  ввечері – 5л

За 2-гу добу – 13л.

В т. ч. вранці – 8л

  ввечері – 5л

Рішення:  1. Визначаємо коефіцієнт, який показує ск. мл молока треба відібрати з кожного л надоєного молока

250 : 25 (надій за 2 суток) = 10

2. Визначаємо ск. мл молока треба відібрати з  кожного надою за 2 суміжні доби.

7 х 10 = 70 мл  8 х 10 = 80

5 х 10 = 50 мл  5 х 10 = 50

За 1 добу 120 мл  за 2 добу = 130

За 2 доби 120 + 130 = 250 мл.

Ви прочитали: "Вимоги до виконання та приклади виконання розрахунково-графічних завдань"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору