Сучасні схеми контролю якості іsо та безпеки при виробництві молочних продуктів на підприємстві

Тема 6: Сучасні схеми контролю якості ІSО та безпеки при виробництві молочних продуктів на підприємстві.

План.

1. основні системи якості ІSО, впровадження на виробництвах молочної промисловості.

Управління якістю охоплює частину функцій управління, спрямованих на досягнення цілей в галузі якості.

Цілі в галузі якості передбачають створення на підприємстві умов, в яких можна контролювати, регулювати якість, забезпечувати відповідність прийнятим вимогам і гнучко змінювати встановлені вимоги.

Управління якістю

– це аспекти виконання функції управління, які визначають політику в галузі якості і здійснюють її за допомогою планування якості, оперативного управління якістю, забезпеченням якості і підвищення якості в рамках системи якості

Система якості – це сукупність організаційної структури методик, процесів і ресурсів необхідних для здійснення управління якістю.

Система якості за формою – це система документації, в якій встановлені загальні принципи забезпечення якості, вимоги до діяльності і відповідності кожного співробітника в галузі якості; умови дотримання заданих параметрів для кожного процесу; методики контроля, обробки: аналізу інформації про якість та ін.

Стандарт на систему якості – це документ, який встановлює вимоги до системи якості, яка може охоплювати різні елементи життєвого циклу (нетлі якості) продукції. Стандарти на системи якості використовують тоді, коли підприємство, організація або заклад повинно забезпечувати стабільну відповідність продукції визначеному виду потреб. Стандартами, що мстять вимоги по забезпеченню і управлінню якістю являється система стандартів серії ISO – 9000.

У 1987 р. Міжнародна організація із стандартизації ISO розробила і прийняла серію стандартів ISO 9000, узявши за основу стандарт Великобританії BS 5750. Перший регіон, що усвідомив важливість цього просування – Європа, – впровадив стандарти ISO, ввів сертифікацію на відповідність цим стандартам і проголосив її як стратегію усунення перешкод вільної торгівлі Вже в 1987 р. кожна країна-член ЄС і Європейської асоціації вільного обміну (ЕАСО) (Німеччина, Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Греція, Ірландія, Ісландія, Італія, Люксембург, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Великобританія, Швеція і Швейцарія) узяла зобов’язання застосовувати ці стандарти. У листопаду 1987 р. стандарти ISO серії 9000 були прийнятий і Європейським комітетом зі стандартизації і введені у виді європейських стандартів EN серії.29000 “Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості Керівні вказівки до вибору і застосуванню”. Відразу ж після затвердження стандарти ISO сері] 9000 стали широко застосовуватися практично на всіх континентах земної кулі

У цьому питанні цікавий досвід Японії Приймаючи участь у всіх засіданнях ISO/TK 176, Японія не вводила стандарти ISO 9000 у зв’язку з тим, що ці стандарти відображають мінімальний рівень вимог до систем якості Японські системи якості знаходяться на набагато вищому рівні, про що свідчить якість японських товарів. Однак невиконання вимог цих стандартів створило Японії деякі труднощі в торгівлі на ринку ЄС, і в

1991 р. Японія ввела в якості національних стандартів ISO серії 9000.

У 1994 р. в галузі керування і забезпечення якості трьома автомобільними компаніями — “General Motors”, “Ford”‘ і “Chrysler” — були розроблені стандарти нової серії — QS серії 9000. Поряд з вимогами, що містяться в стандартах ISO серію 9000, стандар ти QS серії 9000 мають ряд додаткових вимог, специфічних для автомобільної промисловості Усі постачальники великої автомобільної “трійки” повинні виконувати вимоги стандартів QS серії 9000.

Після виходу в 1987 р. стандартів ISO серії 9000 кожні чотири роки організацією ISO приймаються нові редакції цих стандартів.

В Україні стандарти ISO серії 9000 були прийняті в 3 995 р. як національні (ДСТУ ISO 9000).

Стандарти ISO серії 9000 містять вимоги загального характеру. Вони можуть бути використані будь-яким підприємством незалежно від галузевого виробничого сектора. Викладена в них загальна структура систем якості універсальна. Тому в даний час ці стандарти використовують підприємства й організації різних сфер діяльності. Побудова і сертифікація систем якості за вимогою міжнародних стандартів ISO серії 9000 становлять інтерес для споживачів, виробників і суспільства в цілому. Розглянемо значення сертифікації систем якості для кожної окремої категорії

Значення сертифікації систем якості для споживачів

Наявність сертифіката на відповідність вимогам стандартів ISO серії 9000 означає чітку відповідність всім обговореним вимогам. Споживач може бути упевнений у відсутності вад і незмінності технічних характеристик протягом усього терміну експлуатації виробу. На практиці це означає, що продукція сорту А дійсно відповідає вимогам до цього сорту. В галузі послуг можна привести, приклади, коли сертифікація системи якості готелю дає гарантію в тім, що рівень обслуговування чітко відповідає класу готелю, або коли сертифікація системи якості банка дає гарантію чіткості і безпомилковості банківських операцій.

Сертифікат на систему якості для споживача, що використовує продукцію для подальшого виробництва, означає гарантію якості закупівель. У цьому випадку споживачу не потрібно проводити вхідний контроль закуповуваної продукції і виконується умова забезпеченні якості закупівель для своєї системи якості

Значення сертифікації систем якості для суспільства.

Поширення процесу сертифікації систем якості за вимогами стандартів ISO серії 9000 призводить до формування єдиних вимог у світі до забезпечення якості продукції

Наслідком такого процесу є спрощення торгових і промислових зв’язків в умовах становлення єдиних глобальних ринків. Особливе значення це. має для Європи. Європейським Союзом в наш час прийняті єдині вимоги до продукції (знак СЕ), випробувальним лабораторіям, органам з сертифікації – стандарти EN серії 45000, яr керівні документи.

Сертифікація систем якості за вимогами стандартів ISO серії 9000 має принципове значення для країн, які завойовують міжнародні і європейські ринки, де яких відноситься Україна. В Україні після прийняття стандартів ISO серії 9000 в якості національних почався процес будування і серти­фікації систем якості

Завдяки правильно обраної стратегії на якість керівництву Харківської бісквітної фабрики в 1995 р. вдалося зупинити спад виробництва. У 1996р. на фабриці була введена в дію система забезпечення якості на баї і стандартів ISO серії 9000. У результаті цього економічні показники змінилися за рік у такий спосіб: балансовий доход зріс на 29 %; виторг від реалізації продукції — на 23 %; обсяг виробництва — на 5 %.

Побудова системи якості па Львівській кондитерській фірмі “Світоч” дозволила їй змінити економічні показники за рік у такий спосіб: доход збільшився на 31,8 %; оборотні кошти – у 2,4 рази; обсяг виробництва – на 17,1 %№; продуктивність праці – на 2,2 %. –

Структура стандартів ISO серії 9000

Стандарти ISO серії 9000 містять у собі 25 міжнародних стандарті);

• стандарт ISO 8402;

• стандарти ISO 9000-is0 9004 (усього 11);

• стандарти ISO 10001-ISO 10020 (всього 13).

Класифікація стандартів ISO серії 9000 по змісту: Стандарти ISO серію 9000 мстять:

• словник (терміни і визначення);

• три моделі забезпечення якості-вимоги до кожної моделі;

• посібники і вимоги з питань аудита якості і метрології;

• керівні вказівки щодо різних аспектів системи якості.

Основу стандартів ISO серії 9000 складають три моделі забезпечення якості ISO 9001, ISO 9002,ISO 2003 . Підприємство вибирає одну цих моделей в залежності від специфіки промислової діяльності поставлених цілей в галузі якості. Згідно з вимогами обрано стандарту підприємство будує свою систему якості. Стандарт ISO 8402 складається із словника термінів та визначення управління якістю і забезпечення якості.

Стандарти ISO 10012-1 і ISO 10012-2 включають в себе вимоги і керівництва які стосуються управління процесом виміру і системи підтвердження метрологічної придатності вимірювального обладнання.

Останні стандарти ISO серії 9000 складають керівні вказівки, я стосуються :

Вибору та застосування моделі забезпечення якості ; специфіки будування системи якості в залежності від категорії продукції що виробляється

Перевірки-систем якості (зовнішнього та внутрішнього аудиту і аудиту постачальника, аудиту посвідчування та ін.); різних етапів будування і елементів системи якості У відповідності з класифікацією, пропонованою І. І. Чайкой, призначенням стандарти ISO серії 9000 поділяються на чотири групи основоположні; за категоріями продукції; за перевіркою систем якості; стандарти і проекти за елементами систем якості.

Ви прочитали: "Сучасні схеми контролю якості іsо та безпеки при виробництві молочних продуктів на підприємстві"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору