Варіанти контрольних завдань

1.ВАРIАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБIТ

Варіант 1

1. Документ. Класифікація документів.

2. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів, його реквізити і правила оформлення.

3. Складіть проект наказу про переведення співробітника в інший структурний підрозділ.

4. Спроектуйте штатний розпис підприємства.

Варіант 2

1. Дати загальну характеристику довідково-інформаційних документів (акти, довідки, доповідні і пояснювальні записки, протоколи, витяги з протоколів тощо).

2. Вимоги

щодо заповнення і ведення трудових книжок.

3. Розробіть проект посадової інструкції секретарю-референту.

4. Складіть проект наказу про звільнення з роботи за порушення трудової дисципліни.

Варіант 3

1. Дати загальну характеристику документації по кадрах.

2. Складання номенклатур справ. Формування справ.

3. Підготуйте проект листа-претензії щодо невиконання пунктів договору.

4. Складіть штатний розпис установи з кількістю працюючих 5 чоловік.

Варіант 4

1. Правила та порядок реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.

2. Підготовка і передача справ до архіву.

3. Оформіть запис до трудової книжки про звільнення з роботи за власним бажанням.

4. Складіть заяву про прийняття на роботу з візами і резолюцією.

Варіант 5

1. Підготовка документів до наступного зберігання та використання. Передача справ до архіву.

2. Документація по відрядженнях

3. Оформіть обкладинку особової справи

4. Складіть проект розпорядження директора фірми про проведення ремонтних робіт, назначити відповідальну особу, і особу яка буде здійснювати контроль. Документ направити в справу. (Кутове розташування реквізитів).

Варіант 6

Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів, його реквізити і правила оформлення.

1. Приймання, попередній розгляд і реєстрація службових документів

2. Складіть формуляр-зразок правил внутрішнього розпорядку.

3. Складіть проект наказу про внесення змін до штатного розпису апарату підприємства

Варіант 7

Дати загальну характеристику обліково-фінансової документації

1. Документи по особовому складу. Вимоги до організації кадрового діловодства

2. Оформіть запис до трудової книжки про звільнення з роботи за власним бажанням

3. Складіть номенклатуру справ.

Варіант 8

Поняття діловодства. Види діловодства.

1. Формуляр-зразок організаційно-розпорядчих документів, його реквізити і правила оформлення.

2. Складіть наказ з комбінованою розпорядчою частиною(відображає прийняття, звільнення, переведення)

3. Оформіть запис до трудової книжки про прийняття на роботу особи.

Варіант 9

1. Вимоги до текстів службових документів. Мовний стиль ділового документа. ї

2. Номенклатура справ.

3. Складіть резюме особи, з досвідом роботи, з вмінням працювати на комп’ютері, з зазначенням її особистих якостей.

4. Складіть наказ з комбінованою розпорядчою частиною(відображає прийняття, звільнення, переведення)

Варіант 10

1. Порядок проходження вихідних і внутрішніх документів у процесі їх підготовки.

2. Ділове листування: класифікація листів, правила складання і оформлення реквізитів.

3. Оформіть проект наказу з основної діяльності

Оформіть акт про прийом-передачу справ до архіву

Реферати :

Ви прочитали: "Варіанти контрольних завдань"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору