РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічне… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Технологічне обладнання для молочної промисловості»

Напрям підготовки

0917 «Харчова технологія та інженерія»

Спеціальність

6.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 6

Кількість

модулів

6

Кафедра

Технологічне обладнання харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

7

18

36

54

108

7

7

4

8

14

46

48

108

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою дисципліни є засвоєння знань студентами будови, принципу роботи, правил монтажу, обслуговування, безпечної експлуатації та методів розрахунку обладнання молочної промисловості.

2. Результати навчання:

Осінній семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1: будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для транспортування, приймання й обробки молока;

Модуль 2: будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання періодичної та безперервної дії для виготовлення вершкового масла;

Модуль 3: будову, принцип дії, правила експлуатації пастеризаційно-охолоджувальних установок, обладнання для виготовлення кисломолочних напоїв.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1: визначити необхідну кількість насосів, сепараторів, гомогенізаторів; розрахунки діаметру молокопроводів та молочної арматури; проводити розбирання й збирання сепараторів, гомогенізаторів, молочних насосів;

Модуль 2: підготувати до роботи та експлуатувати лінію вершкового масла;

Модуль 3: підготувати до роботи пастеризаційно-охолоджувальну установку, провести розрахунок необхідної кількості обладнання для теплової обробки молока та молочних продуктів.

Весняний семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1: будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання сироробного цеху;

Модуль 2: будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання цеху молочних консервів і морозива;

Модуль 3: будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання для розливу молочних продуктів, фасування в’язких, в’язкопластичних і сухих молочних продуктів.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1: самостійно, впевнено та правильно експлуатувати обладнання сироробного цеху;

Модуль 2: самостійно, впевнено та правильно експлуатувати обладнання цеху молочних консервів і морозива;

Модуль 3: самостійно, впевнено та правильно експлуатувати обладнання для розливу та фасування продуктів.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф

/зф

Дф/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 семестр

1.

Модуль 1. Технологічне обладнання цеху первинної обробки молока.

Тема 1. Загальна характеристика обладнання.

Тема 2. Первинна обробка молока. Обладнання для транспортування.

Тема 3. Механічна обробка молока. Обладнання для сепарування молока.

Тема 4. Механічна обробка молока. Обладнання для гомогенізації.

Тема 5. Теплова обробка молока. Обладнання для нагрівання та охолодження.

Тема 6. Теплова обробка молока. Обладнання для стерилізації.

6

12

2

2

2

2

2

2

22

4

4

4

4

4

2

18

3

3

3

3

3

3

52

9

7

9

9

9

7

10-15

2.

Модуль 2. Технологічне обладнання масло цеху.

Тема 1. Обладнання для виготовлення масла та спредів.

1

2

2

4

4

18

18

24

24

10-15

3.

Модуль 3. Технологічне обладнання кисломолочних продуктів.

Тема 1. Обладнання для виготовлення кисломолочних напоїв.

Тема 2. Обладнання для аиготовлення кисломолочного сиру.

2

4

2

2

10

2

8

18

9

9

32

13

19

10-20

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

9

18

36

54

108

60-100

8 семестр

1.

Модуль 1. Обладнання для виробництва твердих сирів.

Тема 1. Технологічне обладнання для виготовлення сичужного сиру.

Тема 2. Обладнання для обробки сичужних сирів.

2

4

2

2

4

4

22

12

10

30

18

12

10-15

2.

Модуль 2. Обладнання цехів молочних консервів і морозива.

Тема 1. Обладнання для згущення та сушіння.

Тема 2. Обладнання для виготовлення морозива.

2

4

2

2

20

16

4

21

11

10

45

29

16

10-15

3.

Модуль 3. Обладнання цеху розливу молочних продуктів.

Тема 1. Обладнання для фасування та пакування рідких молочних продуктів.

Тема 2. Обладнання для фасування та пакування в’зких та в’язкопластичних молочних продуктів.

Тема 3. Установки для миття та очищення технологічного обладнання.

3

6

2

2

2

6

4

2

21

11

6

4

33

17

10

6

10-20

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічне… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору