mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічне… — №2

1020

За ПромІжну атестацію:

10-15

Підсумковий контроль

10-15

Разом з дисципліни:

7

14

46

48

108

60-100

4.Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

7 семестр

1

Модуль 1. Технологічне обладнання цеху первинної обробки молока.

12

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Загальна характеристика обладнання.

План.

1.Структура обладнання підприємств галузі. 2.Класифікація і основні параметри обладнання.

3.Основні вимоги до обладнання.

2

2

Тема 2. Первинна обробка молока. Обладнання для транспортування.

План.

1.Молокопроводи і арматура.

2.Обладнання для обліку молока.

3.Обладнання для очищення молока. 4.Обладнання для охолодження молока. 5.Обладнання для зберігання молока.

2

3

Тема 3. Механічна обробка молока. Обладнання для сепарування молока.

План.

1.Класифікація і основні частини сепараторів. 2.Сепаратори – молоко очищувачі. 3.Сепаратори — вершковідокремлювачі.

2

4

Тема 4. Механічна обробка молока. Обладнання для гомогенізації.

План.

1.Гомогенізатори.

2.Правила експлуатації.

2

5

Тема 5. Теплова обробка молока. Обладнання для нагрівання та охолодження.

План.

1.Пастерізаційно-охолоджувальні установки.

2.Комбіновані теплообмінні установки.

2

6

Тема 6. Теплова обробка молока. Обладнанн для стерилізації.

План.

1.Ємкісні теплообмінники.

2.Пароконтатні теплообмінники.

3.Нагрівачі інфузійного типу «молоко в пару»

2

2

Модуль 2. Технологічне обладнання масло цеху.

2

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Обладнання для виробництва масла та спредів.

План.

1.Способи виробництва тваринного масла. 2.Масловиготовлювачі періодичної дії для одержання тваринного масла. 3.Масловиготовлювачі безперервної дії. 4.Обладнання для одержання масла з високожирних вершків.

2

3

Модуль 3. Технологічне обладнання виробництва кисломолочних продуктів.

4

Усне опитування

5-10

1

Тема 1. Обладнання для виготовлення кисломолочних напоїв.

План.

1.Заквасочники. Призначення, будова, правила експлуатації.

2.Апарати для виготовлення кисломолочних напоїв.

2

2

Тема 2. Обладнання для виготовлення кисломолочного сиру.

План.

1.Сировиготовлювачі.

2.Обладнання для охолодження та пресування.

3.Обладнання для виготовлення виробів з кисломолочного сиру.

2

Разом:

18

Х

15-24

8 семестр

1

Модуль 1. Обладнання для виробництва твердих сирів.

4

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Обладнання для виготовлення сичужних сирів.

План.

1.Сироробні ванни (вітчизняні і зарубіжні). 2.Сировиготовлювачі.

3.Насоси для перекачування сирного зерна і сироватки.

2

2

Тема 2. Обладнання Для обробки твердих Сирів.

План.

1.Формовачні апарати.

2.Преси для сиру.

3.Обладнання для посолу, миття.

4.Обладнання для транспортування та упаковки.

2

2

Модуль 2. Технологічне обладнання цехів молочних консервів і морозива.

4

Письмовий контроль

5-7

1

Тема 1. Обладнання для згущення та сушіння.

План.

1.Плівкові вакуум-апарати.

2.Обладнання для сушіння.

3.Установки для сушіння і гранулювання сухого знежиреного молока.

2

2

Тема 2. Обладнання для виробництва морозива.

План.

1.Фризери періодичної і безперервної дії. 2.Обладнання для загартовування морозива. 3.Ескімогенератори і автомати для загортання морозива.

4.Поточні лінії виготовлення морозива в брикетах.

5.Лінії для виготовлення морозива в стаканчиках.

2

3

Модуль 3. Технологічне обладнання цеху розливу молочних продуктів.

6

Письмовий контроль

5-10

1

Тема 1. Обладнання для фасування і пакування рідких молочних продуктів.

План.

1.Молокорозливочний автомат АО-111.

2.Розливочні автомати фірми ТБА.

3.Розливочні автомати для пакетів пюр-пак.

2

2

Тема 2. Обладнання для фасовки та упаковки в’язких та в’язкопластичних продуктів.

План.

1.Автомат М6-ОР2-Д.

2.Фасовочно-упаковочний автомат М6-ОРК.

3.Автомат М6-АР1С.

2

3

Тема 3. Установка для миття та очищення обладнання.

План.

1.Установка для безрозбірного миття пластичних пастерізаторів.

2.Установка для миття резервуарів і молокопроводів.

2

Разом:

14

Х

15-24

4.2. Практичні заняття

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф

Сума балів дф

1

2

3

4

5

7 семестр

1

Модуль 1. Технологічне обладнання цеху первинної обробки молока.

22

Захист робіт

10-15

1

Тема 1. Вивчення будови, роботи та експлуатації насосів для молока.

План.

1.Розрахунок діаметру трубопроводу, підбір насосів.

2.Підбір насосів.

3.Технічні характеристики.

4

2

Тема 2. Вивчення обладнання для зберігання молока.

План.

1.Принципіальні схеми.

2.Технічні характеристики.

3.Інженерні розрахунки.

4

3

Тема 3. Вивчення будови сепараторів.

План.

1.Збирання і робирання.

2.Вивчення кінематичних схем.

3.Технічні характеристики.

4.Інженерні розрахунки.

4

4

Тема 4. Вивчення будови гомогенізаторів.

План.

1.Вивчення кінематичних схем.

2.Підбір гомогенізаторів.

3.Технічні характеристики.

4

5

Тема 5. Вивчення будови пастеризаційно-охолджувальних установок.

План.

1.Технологічні схеми.

2.Підготовка до роботи.

3.Підбір установок.

4.Технічні характеристики.

4

6

Тема 6. Вивчення стерилізаторів періодичної та непреривної дії.

План.

1.Принципові схеми.

2.Інженерні розрахунки.

mi band