mi band mi band

Приклад курсовоі роботи — №2

Техніко-економічні розрахунки показали високу економічну ефективність консервів за рахунок раціонального використання м’ясної сировини і рослинних інгредієнтів.

Упровадження нових консервів не вимагає додаткових капіталовкладень [6].

Проблема повноцінного харчування дітей здобуває в останні роки особливо гострого характеру з ростом дитячої захворюваності. Порушення у дітей з раннього віку фосфорно-кальцієвого обміну відзначається все частіше. Медичну і соціальну проблему боротьби з рахітом досліджують багато лікарів-педіатрів, фізіологи й інші фахівці.

Серед заходів, спрямованих на попередження цього захворювання є корекція харчування з раннього віку дитини.

Ними розроблені спеціалізовані м’ясні консерви для профілактичного харчування дітей першого року життя, що страждають рахітом. Лікування спрямоване на усунення дефіциту вітаміну Д, нормалізацію фосфорно-кальцієвого обміну і посилення процесів кісткоутворення. Велика роль приділяється білковому і жировому компонентам раціону, правильному їхньому співвідношенню. Відомо, що недостатнє надходження білка і жиру гальмує засвоєння організмом кальцію, а це призводить до підвищення потреби у вітаміні Д.

Білковий компонент протеїнами яловичини, свинини, баранини, субпродуктами (печінкою). Для підвищення вмісту і біологічної цінності білків передбачене введення соєвого ізольованого білка, сухого молока, сухого яєчного жовтка, концентрованих білків молочної сироватки і меланжу.

Жировий компонент обмежений жиром вихідної м’ясної сировини. Вуглеводний складають вівсяна і кукурудзяна крупи, що поповнюють і мінеральний склад консервів. Джерело заліза – печінка.

У консервах містяться вітаміни вихідної сировини і додатково внесені: вітамін Д, масляний розчин каротину, аскорбінова кислота в кількостях, що забезпечують задоволення добової потреби в них дитячого організму.

Комплексна оцінка якості консервів свідчить про високий і збалансований вміст білку і жиру. Додавання мінерального збагачувача і яєчного порошку дозволило доповнити продукт кальцієм, залізом, кобальтом, марганцем, міддю, цинком.

Розроблені ТУ 9216-790-00419779-04 «Консерви м’ясні для профілактичного харчування дітей, що страждають рахітом». Техніко-економічні розрахунки показали, що реалізація консервів гарантує прибуток у розмірі 10 % від їхньої собівартості, що забезпечить ефективне їхнє виробництво [7].

Соціально-економічна ситуація призвела до росту чисельності малозабезпечених прошарків суспільства. В цю групу в першу чергу попадає великий контингент дітей дошкільних установ, шкіл, середніх і вищих навчальних закладів.

Недостатність і нераціональність їхнього харчування є причиною погіршення стану здоров’я, важких захворювань. Організація раціонів харчування для дітей під час їхнього перебування в дошкільних і шкільних установах є, одним з важливих факторів профілактики захворювань і підтримки здоров’я дітей і підлітків. Були проведені дослідження і розроблені рецептури м’ясних консервів «Завтрак мясной» (ТУ 9216-772-00419779-02). Консерви відповідають сучасним медико-біологічним вимогам, що враховують специфіку обміну речовин у дитячому організмі. Енергетична цінність — 192-205 ккал/100 г [8].

Негативному впливу надлишку повареної солі найбільш підвладні люди, що страждають серцево-судинними захворюваннями, а також діти і підлітки. Високе споживання солі приводить до захворювання гіпертонією й інсультам, до того ж надлишок хлористого натрію сприяє виведенню з організму кальцію.

Проведено дослідження і впроваджено використання замінника повареної харчової солі при виробництві продуктів з яловичини. Враховуючи значення іонів калію для організму людини, зокрема для підлітків, в якості замінника повареної солі був обраний хлорид калію.. Як результат досліджень служило створення виробів з яловичини (“Яловичина тушкована”), збагачених калієм, у яких використовується спеціально розроблений склад, що заміняє 30% і 50% повареної солі.

Бактерії групи кишкової палички, сульфітредукуючі клостридії, коагулазопозитивний стрептокок, патогенні мікроорганізми, у тому числі сальмонели в досліджуваних зразках не виявлені.

Таким чином, з метою зниження вмісту в м’ясних продуктах повареної солі ( іонів натрію ) можлива її 30% заміна на таку ж кількість хлориду калію. При цьому існує реальна можливість одержання продукту з високими якісними показниками [9].

В джерелі [10] пропонується вирішення проблеми забезпечення населення м’ясними продуктами лікувально-профілактичного призначення, а саме виробами паштетної групи з антимутагенними добавками.

Паштети є багатокомпонентними харчовими системами, що включають різноманітний асортимент м’ясної сировини (у тому числі субпродуктів) і рослинних продуктів. Обов’язковою складовою частиною рецептур паштетів є жировий компонент, представлений тваринними жирами, споживання яких є чинником ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

У зв’язку з цим розроблено технологію паштетів серії «Здоров’я», у рецептурах яких жировий компонент представлений лікувально-профілактичною емульсією з антимутагенною добавкою бета-каротину.

У якості емульгатора був використаний порошкоподібний молочно-морквяний напівфабрикат, для стабілізації емульсій використовували альгінат натрію, що є регулятором структурно-механічних властивостей емульсії, і володіє властивостями блокатора і декорпоранта радіонуклідів і інших ксенбіотиків.

У якості підкислювача використовували аскорбінову кислоту, формуючу функціональну і органолептичну властивість емульсії.

Жирова фаза емульсії включає суміш оливкової і соєвої рафінованих і дезодорованих олій зі скоректованим жирнокислотним складом.

Здоров’я населення визначається генетичними факторами на 18-20 %. Тому все більшого значення набуває проблема захисту генетичного апарату людини.

Велика увага приділяється переробці і використанню субпродуктів ІІ категорії як вторинної, що містить білок сировини. Субпродукти І категорії, що мають високу харчову цінність досить добре реалізовуються у вигляді консервних виробів. Колаген, що міститься в субпродуктах ІІ категорії, може виконувати функцію харчових волокон, регулюючих метаболічні процеси в організмі. Механічне подрібнення і теплова обробка збільшують коефіцієнт використання колагену.

Розроблена і затверджена ВНИИМПом нова інструкція по обвалці і жиловці м’яса для консервного виробництва. Вона передбачає сортову жиловку яловичини в залежності від масової долі сполучної тканини і свинини в залежності від масової долі жирової тканини, що дозволяє ефективніше переробляти яловичину і свинину, розширювати асортимент продукції, збільшити об’єми готової продукції. Що дає підставу більш раціонально використовувати не тільки основну, але й другорядну сировину (м’ясна обрізь, м’ясо після механічної обвалки, жилки, сухожилля, субпродукти ІІ категорії) [11].

Актуальною проблемою сьогодення є переробка м’яса яловичини з признаками DFD. Розроблена технологія виробництва консервів “Тушенка любительская” з блоків мороженої яловичини з признаками DFD. Партія блоків яловичини розморожується при температурі 17–19Приклад курсовоі роботидо температурі в центрі блоку –8 Приклад курсовоі роботи. Для зменшення витрат м’ясного соку і запобігання розвитку мікроорганізмів, це м’ясо одразу ж подрібнюють на вовчку-дробарці. Стерилізація проводиться при температурі 120Приклад курсовоі роботи, у зв’язку з високою мікробіальною обсеміненістю м’яса [13].

Фірма “Кулон Штрихкод” пропонують систему універсального маркування продукції. Вартість маркування складає 0,5–2% від ціни виробу (в західних країнах – до 15% від ціни виробу). Обладнання дозволяє формувати любі штрихові коди, дату виготовлення продукту штампом, вказання термінів зберігання. Текст етикетки не вицвітає, не змивається і не змазується. Штрихові коди гарантійно зчитуються сканером. Етикетка зберігає вид товарної продукції при транспортуванні.

Таким чином, придбання підприємством маленької типографії дозволить вирішити багато проблем – це і підвищення продажу продукції, і зниження витрат на маркування, але перш за все, яскрава етикетка – залог успіху в боротьбі з конкурентами, допоможе привернути увагу покупців до вашої продукції.

mi band