РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна “Технологія зберігання, консервування… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо – кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 8

Кількість модулів 8

Кафедра Технології молока і м’яса

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

class="msonormaltable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="649" style='width:486.75pt;margin-left:-16.9pt;border-collapse:collapse;border: none'>

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

(Семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна ХТІ, денна ТМя п. т.

4

7

54

54

50

158

7

4

8

14

60

84

158

8

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою викладення дисципліни “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса“ є формування у майбутніх спеціалістів глибоких твердих знань в галузі технології м’яса і м’ясопродуктів та підготовки до активного їх застосування на виробництві при вирішенні питань удосконалення діючих технологій і розробки нових технологічних процесів, сировинних ресурсів, підвищення якості продукції та застосування енергозберігаючих технологій.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна

Робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

1

2

3

4

5

6

7

9

Осінній семестр

1.

Модуль 1. Холодильна обробка і зберігання м’яса та м’ясопродуктів.

5

14

12

10

36

10-15

1.1

Мета холодильної обробки. Способи холодильної обробки і зберігання м’яса; їх оцінка. Вплив низьких температур на розвиток мікрофлори. Класифікація м’яса за умовами термічної обробки.

1

2

2

4

1.2

Охолодження м’яса і м’ясопродуктів. Мета охолодження. Значення швидкості охолодження. Вплив властивостей і стану м’ясопродуктів та умов охолодження на швидкість охолодження.

1

2

2

5

9

1.3

Замороження м’яса та м’ясопродуктів. Поняття про кріоскопічну точку, тканини рідин. Залежність між температурою продукту і кількістю вимерзлої води. Вплив температури і швидкості тепловідтоку на розмір і число кристалів. Вплив розмірів кристалів на структуру тканини. Обґрунтованість впливу умов заморожування на активність ферментів. Фактори, що впливають на величину усушки при заморожуванні. Значення інтенсивності замороження у технологічному й економічному плані. Вплив умов заморожування на швидкість процесу. Вибір режиму заморожування.

1

4

2

5

11

1.4.

Морозильні камери. Інтенсивність роботи морозильних камер. Швидкозаморожувальні установки. Підготовка до заморожування і розміщення заморожуваних продуктів. Оборотність камер. Режими заморожування. Зберігання мороженого м’яса та інших продуктів забою.

1

2

2

4

1.5.

Розмороження – як процес, зворотній розморожуванню. Ступінь зворотності властивостей м’яса при розмороженні та його залежність від змін при замороженні і зберіганні. Зміни м’яса при замороженні (технологічні й економічні). Добір способу розмороження. Розмороження у воді. Розмороження струмом високої частоти. Устаткування камер розморожування.

1

4

4

8

2.

Модуль 2. Водозв’язуюча здатність м’яса. Автолітичні процеси та зміни в м’ясі під час холодної обробки та зберіганні.

4

12

12

10

34

10-15

2.1

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна “Технологія зберігання, консервування… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору