mi band mi band

Приймання попередній розгляд і реєстрація службових документів

Тема: Приймання, попередній розгляд і реєстрація Службових документів

Мета заняття: закріпити у студентів знання отримані на лекції та перевірити якість отриманих знань з наступних питань:

1.Приймання, попередній розгляд службових документів

2.Реєстрація службових документів.

3.Форми для реєстрації документів і порядок їх заповнення.

1. Типові завдання

Завдання 1.

Оформіть журнал реєстрації вхідних документів

Завдання 2

Оформіть журнал реєстрації вихідних

mi band mi band
документів та внутрішніх документів

Завдання 3

Оформіть журнал реєстрації наказів

3. Питання для закріплення та самоконтролю

1. Який порядок обробки вихідної кореспонденції?

2. Який порядок відправлення вихідної кореспонденції?

3. Як відбувається приймання, попередній розгляд і реєстрація службових документів.

4. Поняття реєстрації службових документів.

5. Форми реєстрації документів.

6. Дайте характеристику журнальній формі реєстрації документів.

7. Дайте характеристику картковій формі реєстрації документів.

8. З якою метою реєструється документ?

9. Які відомості вносяться до реєстраційно-контрольні картки?

10. В чому суть автоматизованої реєстрації.

4. Довідковий матеріал

1. Бондарева Т. М. Секретарское дело. – М. :Вища школа., 1995.

2. Блощинська В. А. Сучасне діловодство: Навч. посібник.-К,:Центр навчальної літератури, 2005.

Веселов П. В. Профессия – секретарь. – М. Маркетинг,1996.

4. Глущик С. В., Дияк О. В., Шевчук С. В. Сучасні ділові папери.-К.: А. С.К.,2003.

Головач А. С.Зразки оформлення, документів: Для підприємств та громадян. – Донецьк: Сталкер, 1999.

6. Діденко А. Н.Сучасне діловодство.-К.:Либідь,2004.

7. Кузнєцова Т. В.Степанов Е. А., Филиппов Н. Г. Делопроизводство и техническая документация.-М.:Высшая школа, 1991.

8. Кузмичева В. И. Делопроизводство без проблем К.,1997

9. Кулініченко ВЛ. Ділові папери та документи підприємницької діяльності. – К.; 1996.

Молдованов М. І., Сидоров Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.:Техніка, 1992. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К., МАУП, 1997. Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум: Навч. Посібник. – К., 2002.

13. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики.-К.: Довіра, 2003.

14. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів /Уклад.: С. П.Бибик, І. Л.Михно, Л.О. Пустовіт.-К.: Довіра,1999.

Стенюков М. В. Пустозерова В. М. Делопроизводство в управлении персоналом.-М.,2001

Реферати :

Ви прочитали: "Приймання попередній розгляд і реєстрація службових документів"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору