Контрольні карти по кількісних ознаках – №2

В комірці В26 розраховуємо середнє квадратичне відхилення всієї сукупності результатів вимірів s за допомогою статистичної функції СТАНДОТКЛОН для діапазону В5:F24.

В комірці I5 розраховуємо нижню контрольну границю Кн. Формула в комірці буде виглядати так: =H5-3*B26/КОРЕНЬ(5). Вказавши абсолютну адресацію для імен комірок, копіюємо формулу з комірки I5 у діапазон I6:I24. Це необхідно, щоб надалі провести границю на карті.

В комірці J5 розраховуємо верхню контрольну границю, і після вказівки абсолютної адресації для імен комірок копіюємо формулу

з комірки J5 у діапазон J6:J24.

В комірках К5 і L5 розраховуємо значення нижнього і верхнього технічних допусків, вводячи в них формули =26000-19-25980 і =26000-5-25980 відповідно. Ці формули копіюємо також у діапазон К6:L24.

Далі розраховуємо дані для побудови контрольної карти середніх квадратичних відхилень. В комірці М5 розраховуємо середнє квадратичне відхилення першої вибірки і копіюємо отриману формулу в діапазон М6:М24. В комірці N5 розраховуємо середнє зі СКВ вибірок, і після вказівки абсолютної адресації копіюємо формулу в діапазон N6:N24. В комірці О5 розраховуємо нижню контрольну границю за формулою =N5*КОРЕНЬ(ХИ2ОБР(1-0,0027/2;4)/5) і копіюємо формулу в діапазон О6:О24. В комірці Р5 розраховуємо верхню контрольну границю і копіюємо вміст комірки в діапазон Р6:Р24.

Отримана електронна таблиця показана на мал.2. По розрахункових значеннях будуємо Контрольні карти по кількісних ознаках-карту.

Спочатку будуємо Контрольні карти по кількісних ознаках-карту. У майстрові діаграм вибираємо вид діаграми Точечная диаграмма, на якій значення з’єднані відрізками. У якості вихідних даних виділяємо діапазон А5:А24, G5:L24. Отриману діаграму редагуємо за допомогою контекстного меню, а також наносимо позначення контрольних границь за допомогою інструмента Надпись панелі інструментів Рисование.

Аналогічним способом будуємо s-карту.

Щоб одержати з двох побудованих карт єдиний об’єкт, сполучаємо їх по довжині (наприклад, притиснувши до лівого краю електронної таблиці), одночасно виділяємо клацаннями лівою кнопкою миші на кожній діаграмі при натиснутій клавіші Shift і групуємо командою Группировать, що викликається з інструмента Действия панелі інструментів Рисование. Отримана контрольна Контрольні карти по кількісних ознаках-карта показана на мал.3.

Контрольні карти по кількісних ознаках

Мал.2. Розрахунок контрольних карт у прикладі.

Контрольні карти по кількісних ознаках

Мал.3. Контрольні карти по кількісних ознаках-карта, отримана в прикладі.

Аналіз контрольної карти показує, що розсіювання діаметра болта прийнятне, і по розсіюванню процес стабільний (устаткування настроєне досить точно), оскільки на s-карті немає показань розладнаності процесу. Однак на Контрольні карти по кількісних ознаках-карті є серії з дев’ятьох точок (із четвертої по дванадцяту) і з восьми точок (із тринадцятої по двадцяту), розташованих по один бік від середньої лінії. Це вказує на нестабільність процесу. Очевидно, протягом процесу, при переході від дванадцятої до тринадцятої точки змінилося математичне сподівання діаметра. Варто постаратися з’ясувати причину цієї нестабільності і провести керуючий вплив на процес. Після стабілізації контрольну карту варто побудувати наново.

Завдання

1. Виконати розрахунки і побудови відповідно до прикладу.

2. Побудувати контрольну Контрольні карти по кількісних ознаках-карту за результатами виміру деякого параметра якості, поданим у табл.3. Провести статистичний аналіз процесу.

Таблиця 3.

№ вибірки

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

1

47

44

32

35

20

2

19

31

37

25

34

3

19

16

11

11

44

4

29

42

29

59

38

5

28

45

12

36

25

6

40

11

35

38

33

7

15

12

30

33

26

8

35

32

44

11

38

9

27

26

37

20

35

10

23

26

45

37

32

11

28

40

44

31

18

12

31

24

25

32

22

13

22

19

37

47

14

14

37

12

32

38

30

15

25

24

40

50

19

16

7

23

31

18

32

17

38

41

0

40

37

18

35

29

12

48

20

19

31

35

20

24

47

20

27

38

27

40

31

21

42

52

42

24

25

22

31

15

31

3

28

23

27

22

27

32

54

24

34

15

34

29

21

25

37

45

37

14

17

Реферати :

Ви прочитали: "Контрольні карти по кількісних ознаках – №2"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору