Обладнання для згущення та сушіння

Лекція 3. Обладнання для згущення та сушіння.

План.

1. Плівкові вакуум-апарати.

2.Обладнання для сушіння.

Конспект лекції.

1. Згущені молочні консерви виробляються двох видів: з цукром і без нього (стерилізовані). При виробництві згущених молочних консервів з цукром використовується технологічне обладнання: приймальні ємності, насоси, пластинчаті підігрівачі, сепаратори_молокоочисники, сепаратори_вершковідокремлювачі, пластинчаті_охолоджувачі, трубчаті пастеризатори,

вакуум-апарати наповнювачі, закрив альні машини, моєчно-сушильні агрегати, етікетировочна машина.

1.Підприємство галузі випускають слідуючі види консервів: згущене молоко з цукром, згущені вершки з цукром, нежирне згущене молоко з цукром, згущену маслянку з цукром, натуральну каву із згущеним молоком і цукром, какао із згущеними вершками і цукром та інші з різними оригінальними назвами.

Технологічний процес виробництва складається із слідуючих основних операцій: приймання і підготовка сировини і компонентів, нормалізація, пастеризація, гомогенізація, приготовлення і добавлення цукрового сиропу, згущення, охолодження згущеного продукту. фасування, упакування і зберігання.

Обладнання лінії включає: приймальну ємкість, насоси. пластинчатий підігрівач, сепаратор-молокоочисник, сепаратор_вершковідокремлювач ємкість для знежиреного молока, пластинчатий охолоджувач, трубчаті пастеризатори, вакуум-апарат, трубчаті охолоджувачі, трубчаті підігрівачі, наповнювачі, закаточні машини, моєчно-сушильний агрегат, етикетировочна машина.

Нормалізовану молочну суміш пастеризують при температурі 85-95 Сº або 105-112 Сº без видержування. В нормалізоване молоко перед пастеризацією вноситься 25%-й водний розчин солі-стабілізатора. Після пастеризації молоко рекомендується охолодити до 70-75 Сº і направити на згущення.

Перед згущенням допускається гомогенізація. Цукровий сироп готовлять розчиненням необхідної кількості цукру в питній воді температурою 60-70 Сº. Цукровий сироп може надходити в вакуум-апарат лінії в суміші з молоком або поетапно.

Згущений продукт із вакуум-випарної установки направляють на охолодження. Для цього використовують охолоджувачі-кристалізатори і вакумні охолоджувачі. Продукт охолоджують до температури 18-20 Сº протягом 40-60хвилин.

Із охолодженого згущеного молока відбирають проби для визначення фізико-механічних і біохімічних показників і продукт направляють на фасовку і закатування в жерстяні банки №1,7,13, металеві туби №13,а також в фанерно-штамковані або дерев’яні заливні бачки і металеві фляги.

Згущені стерилізовані продукти виробляють із згущеного питного і знежиреного молока і вершків без згущених з послідуючою їх стерилізацією в тарі.

Випускаються види консервів: згущене стерилізоване молоко в банках, нежирне стерилізоване молоко, концентроване стерилізоване молоко, згущене стерилізоване молоко з кавою, стерилізовані вершки і т. д.

Технологічний процес виробництва стерилізованих згущених консервів: приймання і підготовка молока і наповнювачів, нормалізація, пастеризація і згущення, гомогенізація, охолодження, нормалізація готового продукту, пробна стерилізація, упакування, стерилізація, видержування продукту, упакування і зберігання.

Обладнання лінії включає: ємкість для молока, насоси, комбінований пластинчатий апарат, сепаратор – вершковідокремлювач, ємкість для вершків, пластинчатий апарат для вершків, ємкість для нормалізованого молока, нагрівач, вакуумний охолоджувач, вакумно – випарна установка, ємкість для згущеного молока, гомогенізатор, закаточний агрегат, гідростатичний стерилізатор.

Після пастеризації молоко згущають в вакуум-апаратах. З метою запобігання відстою жиру згущене молоко гомогенізують.

Згущене молоко з внесеною сіллю-стабілізатором, яке видержало пробну стерилізацію, фасують у банки№7, закатують і направляють на стерилізацію в потоці, або в тарі після фасування в банки і закатування.

Банки с продуктом перед стерилізацією перевіряють на герметичність. Закатані банки з продуктом стерилізують в апаратах періодичної дії. В стерилізаторах непереривної дії роторного типу продукт стерилізується при 116-118 Сº з видержкою 14-17хв. В гідростатичних стерилізаторах продукт обробляють при 116-117 Сº з видержкою 15-17хв.

Визначив відповідність якості виготовлених консервів їх упаковують в транспортну тару і зберігають на складі до відгрузки при температурі не нижче 0 і не вище 20 Сº.

Для згущення молока, перегону, сироватки використовують вакуум – випарні апарати. Продукт відводиться внаслідок непереривного відведення пари від кип’ячого продукту.

В. В.У. працюють під вакуумом, що дозволяє знизить температуру кипіння і таким чином запобігти фізико – хімічним змінам, що можуть відбутися в молоці (карамелізація, пригар і втрат вітамінів).

Конструкція вакуум – установки: підігрівач – теплообмінник для попереднього підігріву продукту;

Калоризатор-трубчатий або пластинчатий теплообмінник в якому проходить кипіння продукту і випаровування води; сепаратор – для розділення пари і капель продукту, інжектор, конденсатор, вакуумний насос – для відсмоктування вторинної пари та несконденсованих газів і створення вакууму, система насосів для відведення згущеного продукту і конденсату калоризатор і сепаратор складають так звану ступінь, або корпус установки.

В. В.У. класифікують за способом дії – установки непереривної дії і періодичної дії, за кількістю корпусів розрізняють однокорпусні і багатокорпусні, за конструктивним виконанням нагрівальних поверхонь – установки з трубчатими і пластинчатими калоризаторами в залежності від нагрівального агента – установки з паровим, аміачним і фреоновим обігрівом;

Від умов кипіння продукту – циркуляційні і плівкові.

Продуктивність ВВУ подають в кількості визначеної вологи на одиницю часу, тому ряд інших показників проводять також на 1 кг випареної вологи.

Параметри що характеризують роботу ВВУ і за якими можна оцінювати переваги конструкції і ефективність використання.

Обладнання для згущення та сушіння

Обладнання для згущення та сушіння1)Обладнання для згущення та сушінняН – коефіцієнт випарювання Обладнання для згущення та сушіння– відношення кількості теплоти, що віддає

1 кг нагрівальної пари, до кількості теплоти затраченої на утворення 1кг вторинної пари.

Гг – питома теплота паро утворювання нагрівальної пари кДж/кг;

Гв – питома теплота пароутворення вторинної пари кДж/кг.

Обладнання для згущення та сушіння

Обладнання для згущення та сушіння2) Обладнання для згущення та сушіння– інтенсивність процесу випаровування Обладнання для згущення та сушіння– кількість

Води, що випарюється з 1м2 поверхні нагрівання за 1 год.

W – кількість випареної вологи, кг;

F – площа поверхні нагріву, м2

3) Обладнання для згущення та сушіння– теплове навантаження вакуум – апарата – це кількість теплоти, що відводиться на 1м2 площі за одиницю часу.

F – площа поверхні нагріву, м2;

Q – кількість теплоти, що відводиться з нагрівальної пари за одиницю часу Дж/год.

При однаковій продуктивності в двокорпусних установках собівартість випарованої вологи порівняно з однокорпусними знижується більше ніж у два рази, а в трикорпусних порівняно з двокорпусним – в 1,36 рази.

Але загальна тенденція до збільшення корпусів обмежується доцільним температурним перепадом. При випаровуванні молока найвища технологічно допустима температура кипіння 70˚С на першому ступені, а найнижча температура, яку можна досягти – 40˚С. Перепад температур становить 30˚С. При розділені його на корпусах він буде не значний, що веде до збільшення площі поверхні нагріву, а відповідно до подорожчання пристрою.

Обладнання для згущення та сушіння

Розпилювальна сушарка фірми «Ниро-Атомайзер»:

1-бак для згущеної сировини; 2-насос; 3-вентилятор; 4-повітрерозподільна голівка; 5 – розпилюючий пристрій; Б-сушильна вежа; 7,8-вентилятори; 9, 11-циклони: 10 — бункер для сухого порошка; 12 – труба для відсмоктування повітря з вежі: 13 – паровий калорифер

Дискові сушарки застосовуються на молочноконсервних заводах. На них можна сушити сировину з Високою концентрацією сухих речовин. Для них характерна безперебійна і тривала робота.

2. Распилювальна сушарка фірми «Ниро-Атомайзер» показана на малюнку Згущена сировина з бака 1 насосом 2 подається на розпилюючий пристрій 5, диск якого приводиться в обертання від електродвигуна через мультиплікатор. Частота обертання диска 15000 об/хв. Знизу через повітрерозподілюючу голівку 4 надходить гаряче повітря. Від механічних домішок повітря очищається фільтром, потім вентилятором 3 нагнітається в калорифер. Гаряче повітря у верхній частині башти біля диска розпилюючого пристрою зустрічається з розпиленою рідиною, де відбувається швидке випарювання вологи. Сухої порошок, падає в нижню частину сушильної вежі і за допомогою пневматичного транспортного пристрою виводиться в циклон 9, із якого надходить у бункер 10. Повітря, що виходить із циклона 9, може містити частинки порошку, тому вентилятором 8 його направляють у циклон 11 на очищення

Для транспортування порошку з вежі в циклон 9 повітря забирається з цеху. Тому одночасно з транспортуванням він частково прохолоджує порошок По трубі 12 повітря, що відпрацювало, разом із частинками порошку надходить у циклон 11 і вентилятором 7 викидається в атмосферу. Порошок із циклона 11 надходить на пневмотранспорті. Молоко в дискових сушарках розпорошується завдяки величезній швидкості обертання дисків.

Обладнання для згущення та сушіння

Розпилювальні диски:

А – з похилими каналами до осі обертання; б – з раціонально – розпилюючими каналами; в – з уставними соплами; р – із спіральними каналами; 1 – порожнина для продукту; 2 – канал.

Основним обладнанням для отримання сухих молочних продуктів є Сушильні_Установки. Найбільш широко використовуються сушильні розпилювальні установки. Парк сушильного обладнання на підприємствах молочної промисловості для виробництва СОМ і ЗЦМ і сухої сироватки формується із сушильних установок RCM, RC і ВРА-4 (Чехословакія) продуктивністю по випарювальній волозі 500-1000 кг за годину; Niro Atomizer і Anhirdo (Данія) продуктивністю 1000-3500 кг за годину. В сушильний агрегат входить наступне обладнання: Сушильна башта з повітряподавальним розподіляючим пристроєм, розпилювачем сгущеного продукту, механізмів відвантаження, транспортування, повернення циклонної фракції в сушку, очищення повітря, калориферів, вентиляторів.

Основний вузол сушарки – розпилювач молока. Він складається з корпуса, рами, плити, насосної установки, маслопроводу, кожуха, підставки. Всередині корпуса встановлений вертикальний вал. На нижньому кінці валу змонтований Розпилюючий диск з радіальними каналами прямокутної форми. На верхньому кінці валу змонтований шків. Вал приводиться в рух за допомогою електродвигуна і плоско пасової передачі. Для змащення розпилювача під час роботи призначається насосна станція з ємністю для масла, з маслопроводами.

Рекомендована література.

Єресько Г. О. Технологічне обладнання для молочної промисловості. / Єресько Г. О., Шинкарик М. М., Ворощук В. Я. – Київ: „Інкос”. Центр навчальної літератури. 2007.-344 с. Золотин Ю. П. Оборудование предприятий молочной промышленности. / Золотин Ю. П., Френклах М. Б., Лашутина Н. Г. М: Агропромиздат, 1985. –270 с. Томбаев Н. И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. / Томбаев Н. И. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 543 с. Бредихин С. А., Технология и техника переработки молока. / Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. –М.: Колос, 2001. – 400 с. Панфилов В. А. Машины и аппараты пищевых производств. / Панфилов В. А. М.: «Высшая школа», 2001, 620 с. Липатов Н. Н. Руководство к лабораторным и практическим по курсу оборудования предприятий молочной промышленности. / Липатов Н. Н. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 287 с. Гальперин Д. М. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник / Гальперин Д. М. – М.: Агропромиздат, 1990. –352 с. Волчков И. И. Насосы для молока и молочных продуктов. – / Волчков И. И. М.: Пищевая промышленность, 1975. –223 с. Лукьянов Н. Я. Теория и расчет молочных сепараторов. / Лукьянов н. Я. –М.: Пищевая промышленность, 1974. – 72 с. Бредихин С. А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. / В. Н. Юрин –М: Колос: 2007.- 310 с.

Ви прочитали: "Обладнання для згущення та сушіння"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору