mi band mi band

Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі

Модуль 2.

Тема 2. Обладнання для випікання вафельних стаканчиків, можливі поломки, чистка і миття фризерів. Основні правила безпечної експлуатації.

1.Огляд теми. При вивченні теми студент повинен зосередити увагу на комплектацію обладнанням загальної схеми технологічного процесу виробництва морозива, яка висвітлена в базовому підручнику (1).

При вивченні теми студент повинен засвоїти типи обладнання на кожному етапі технологічного процесу (питання), знати будову обладнання, принцип дії, правила експлуатації та техніки безпеки (базовий підручник 2,3). Особливо необхідно звернути увагу на правила експлуатації фризерів, ескімо генераторів, завалочних камер, камер зберігання готового продукту (базовий підручник 2,3 (питання 6-14)) та додаткових джерел (3,4). Вміти розрахувати необхідну кількість обладнання цеху морозива.

Питання по темі

Охарактеризувати обладнання для складання суміші морозива по рецептурам. Характеристика обладнання для пастеризації суміші морозива. Характеристика обладнання для гомогенізації суміші, охолодження суміші. Характеристика обладнання для фрезерування суміші. Характеристика обладнання для розфасовування і закалювання морозива. Будова, принцип дії, правила експлуатації фризерів периодичної дії з росольним охолодженням. Будова, принцип дії, правила експлуатації фризерів периодичної дії з аміачним охолодженням. Будова, принцип дії фризерів неприливної дії з аміачним охолоджуванням. Призначення, устрій, правила експлуатації і техніка безпеки ескимогенераторів карусельного типу. Будова, устрій, правила експлуатації швидко морозильних апаратів. Техніка безпеки при експлуатації обладнання для виробництва морозива. Характеристика ліній по виробництву брикетного морозива. Характеристика ліній виробництва морозива в вафельних стаканчиках. Характеристика допоміжного обладнання для виготовлення морозива.

2. Типові задачі по темі

Студент по джерелам (1,2,3) повинен засвоїти розрахунок слідуючих задач:

Задача 1. Визначити продуктивність швидко морозильного завалочного апарату з повітряним охолодженням. Вага однієї порції 0,1 кг. Число порцій в носію на цепному конвеєрі 10. Кількість носіїв 178. час циклу 1680сек.

Приклад для вирішення

Одноразова загрузка камери морозивом

Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі

Mnop – вага порції морозива, кг

N – кількість порцій в носію на цепному конвеєрі

Z — кількість носіїв

Продуктивність апарату

Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі

Обладнання для випікання вафельних стаканчиків можливі поломки чистка і миття фризерів основні правила безпечноі експлуатаціі— час циклу виробництва морозива.

Задача 2. Визначити продуктивність рундукового ескімогенератора. Вага однієї порції 0,04 кг ( з врахуванням 10 г глазурі). Число порцій в формі 30. одноразова загрузка ванни ескімо генератора 75 форм. Час циклу 300 сек.

Задача 3. Визначити годинні витрати холоду на закалку морозива в ескімогенераторі продуктивністю 200 кг/год. Температурний режим і вид суміші вибрати самостійно.

Задача 4. Визначити кількість порційних форм в рундуковому ескімогенераторі при продуктивності 200 кг/год. Дані взяти з задачі 3.

3.Рекомендована література

1. Ю. П. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с

2. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

3. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с

4. «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

5. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

mi band