mi band mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічне… – №3

3.Технічні характеристики.

2

2

Модуль 2. Технологічне обладнання масло цеху.

4

Захист робіт

5-8

1

Тема 1. Вивчення масловиготовлювачів періодичної дії.

План.

1.Кінематичні схеми.

2.Підготовка до роботи.

3.Технічні характеристики.

2

2

Тема 2. Вивчення масловиготовлювачів непреривної дії.

План.

1.Кінематичні схеми.

2.Підготовка до роботи.

3.Технічні

mi band mi band
характеристики.

2

3

Модуль 3. Технологічне обладнання виробництва кисломолочних продуктів.

10

Захист робіт

5-10

1

Тема 1. Вивчення апаратів для виготовлення кисломолочних напоїв і вершковизрівальних апаратів.

План.

1.Принципова схема.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

2

2

Тема 2. Вивчення обладнання для виготовлення кисломолочного сиру.

План.

1.Вивчення сировиготовлювачів.

А) Принципова схема.

Б) Інженерні розрахунки.

В) Технічні характеристики.

2

3

2.Вивчення установок для охолодження кисломолочного сиру.

План.

А) Принципова схема.

Б) Інженерні розрахунки.

В) Технічні характеристики.

2

4

3.Вивчення обладнання для перетирання кисломолочного сиру та змішування.

План.

А) Принципова схема.

Б) Інженерні розрахунки.

В) Технічні характеристики.

4

Разом:

36

Х

15-26

Курсовий проект по темам дисципліни

8 семестр

1

Модуль 1. Обладнання для виробництва твердих сирів.

12

Захист робіт

5-8

1

Тема 1. Вивчення обладнання для одержання сирного зерна.

План.

1.Вивчення будови сировиготовлювачів відкритого типу.

А) Вивчення креслень

Б) Інженерні розрахунки

В) Технічні характеристики

Г) Правила експлуатації.

4

2

Тема 2. Вивчення обладнання для формування головок сиру.

План.

А) Вивчення креслень

Б) Інженерні розрахунки

В) Технічні характеристики

Г) Правила експлуатації.

4

3

Тема 3. Вивчення обладнання сирпідвалів.

План.

А) Вивчення креслень

Б) Інженерні розрахунки

В) Технічні характеристики

Г) Правила експлуатації.

4

2

Модуль 2. Технологічне обладнання цехів молочних консервів і морозива.

20

Захист робіт

5-8

1

Тема 1. Вивчення будови однокорпусних вакуум-випарних установок циркуляційного типу.

План.

1.Апаратурно-технологічна схема.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4

2

Тема 2. Розрахунок вакуум-випарних апаратів.

План.

1.Підбір необхідної кількості установок.

4

3

Тема 3. Вивчення розпилювальної сушарки фірми «Ниро-Атомайзер».

План.

1.Апаратурно-технологічна схема.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

4

Тема 4. Розрахунок циркуляційних сушарок.

План.

1.Підбір необхідної кількості установок.

4

5

Тема 5. Вивчення фрізера Б6-ОФШ.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

3

Модуль 3. Технологічне обладнання цеху розливу молочних продуктів.

14

Захист робіт

5-10

1

Тема 1. Вивчення молокорозливочнОго АвтоматУ АО-111.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

2.

Тема 2. Вивчення автоматів карусельного типу М6-АР2Т, М6 АР1С.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

4

3

Тема 3. Вивчення автоматів карусельного типу М6-АРИ-К, М6-АРЗ.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4. Правила експлуатації.

2

4

Тема 4. Вивчення автоматів карусельного типу АРМ, ТФ-ФСП.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

2

5

Тема 5. Вивчення обладнання для миття технологічних ліній і обладнання. Станції СІР Мийки.

План.

1.Вивчення креслень.

2.Інженерні розрахунки.

3.Технічні характеристики.

4.Правила експлуатації.

2

Разом:

46

Х

15-26

4.3. Самостійна робота

№ п/п

Назва та зміст модулів та їх елементів

Кількість годин дф/зф

Вид поточного контролю дф

Сума балів дф

1

2

3

4

5

7 семестр

Самостійна підготовка до занять

1

Модуль 1. Технологічне обладнання цеху первинної обробки молока.

18

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

1.Обладнання підприємств малої продуктивності.

2.Обладнання, працююче під надлишковим тиском.

6

Усне опитування

2

Тема 2.

Перелік питань

1.Фільтри для очистки молока.

2.Технічна характеристика фільтрів.

3.Ємність для зберігання молока В2-ОХ Р-50. 4.Резервуар охолоджувач для молока фірми “Альфа-Лаваль” ємністю від 7,15 до 16 м3

6

Усне опитування

3

Тема 3.

Перелік питань

1.Будова, принцип дії, правила експлуатації відкритих молокоочищувачів з ручним вивантаженням осадку продуктивністю 5000 л/год.

2.Сепаратор Ж5-ОХ2-С для очищення сироватки від молочного жиру і білка.

3.Будова, принцип дії, правила експлуатації сепараторів-вершкововідокремлювачів з ручним вивантаженням осадку продуктивністю 5000 л/год.

6

Письмовий контроль або тестування

2

Модуль 2. Технологічне обладнання для механічної і теплової обробки молока.

18

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

Схема одно – і двухступеневої головок гомогенізатоа клапанного типу. Вакуумний гомогенезатор ВГ-10.

3

Письмовий контроль або тестування

2

Тема 2.

Перелік питань

Пластинчата охолоджувальна установка А1-00Л-1,25. Характеристика та правила експлуатації обладнання для підігрівання молока продуктивністю 5000 л/год.

3

Усне опитування

3

Тема 3.

Перелік питань

Установка для високотемпературної обробки поверхневого типу. Дезодораційні установки.

3

Усне опитування

3

Модуль 3. Технологічне обладнання виробництва кисломолочних продуктів.

18

4-8

1

Тема 1.

Перелік питань

Нормалізаційні ванни ВН-600. Обладнання для дозування вологи, посолки, подачі льодяної води, відведення пахти, утворення вакууму в масловиготовлювачі, фасування масла.

6

Письмовий контроль

2

Тема 2.

Перелік питань

Обладнання для виробництва кисломолочних продуктів. Заквасник Л5-ОЗУ-0,63, технічні характеристики, особливості конструкції, правила експлуатації. Вершкова визрівальна ванна ВСГМ, конструкції, принцип роботи, технічна характеристика ванн.

6

Усне опитування

3

Тема 3.

Перелік питань

Обладнання лінії виготовлення кисломолочного сиру Я9-ОПТ.

6

Письмовий контроль

Разом:

54

Х

10-20

8 семестр

Самостійна підготовка до занять

1

Модуль 1. Обладнання для виробництва твердих сирів.

20

Усне опитування

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

1. Класифікація обладнання для виробництва сирів. 2. Різально-перемішуючий інструмент для обробки згустку.

3. Полуавтомати для подачі сирного зерна в форми.

4. Обладнання для виробництва плавленого сиру.

10

2

Тема 2.

Перелік питань

1. Апарати для виробництва сиру з чедеризацією та термомеханічною обробкою.

10

Письмовий контроль

2

Модуль 2. Технологічне обладнання цеху молочних консервів і морозива.

20

3-6

1

Тема 1.

Перелік питань

1. Особливості конструкцій і технічних характеристик вакуум-випарних установок А2-ОВВ-2 і А2-ОВВ-4.

2. Вивчення технологічної схеми сушильної установки А1-ОГ24.

3. Допоміжне обладнання сушарок: нагрівачі повітря, циклони, вентилятори.

4. Сушарки для казеїну.

10

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Технологічне… – №3"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору