mi band

Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт — №13

Факультету харчових технологій

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул.. Кірова. 160

Підписано до друку 2011р. Формат А5 Тираж примірників

Гарнітура Times Умовних друкованих аркушів Замовлення №

КУРСОВІ ПРОЕКТИ (РОБОТИ):

3 курс — напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

4 курс — напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

5 курс — спеціальність 7.05170104 Технологія зберігання, консервування

та переробки м’яса

5 курс — спеціальність 7.05170108 Технологія зберігання, консервування

та переробки молока

5 курс — спеціальність 7.05170113 Технології в ресторанному господарстві

5 курс — спеціальність 8.05170104 Технологія зберігання, консервування

та переробки м’яса

5 курс — спеціальність 7.05170108 Технологія зберігання, консервування

та переробки молока

5 курс — спеціальність 8.05170113 Технології в ресторанному господарстві

КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ:

4 курс:

Бакалаврські роботи: напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

5 курс — спеціальність 7.05170104 Технологія зберігання, консервування

та переробки м’яса

5 курс — спеціальність 7.05170108 Технологія зберігання, консервування

та переробки молока

5 курс — спеціальність 7.05170113 Технології в ресторанному господарстві

5 курс — спеціальність 8.05170104 Технологія зберігання, консервування

та переробки м’яса

5 курс — спеціальність 7.05170108 Технологія зберігання, консервування

та переробки молока

5 курс — спеціальність 8.05170113 Технології в ресторанному господарстві

mi band