Робоча навчальна програма Дисципліна „Основи… – №1

Робоча навчальна програма

Дисципліна „Основи підприємницької діяльності та агробізнесу”

Кафедра виробничого менеджменту і підприємництва

Спеціальності Технологія переробки, зберігання та консервування молока (м’яса); ТехнолоГія харчування (п. т.)

Факультет харчових технологій

Кількість кредитів відповідно до ECTS___1,5______________________________________________

Кількість модулів ____2_______________________________________________________________

Розподіл навчального навантаження
class="msonormaltable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style='border-collapse:collapse;border:none'>

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

24

54

8

Заочна

5

10

4

4

46

54

9

1. Мета та завдання дисципліни

Мета дисципліни «Основи підприємницької діяльності та агробізнесу» – це формування знань та вмінь студентів щодо підприємницької діяльності та забезпечення функціонування переробних підприємств у харчовому виробництві України та пов’язаних з ним сферах діяльності.

Фахівець в сучасних умовах повинен добре володіти і застосовувати в практичній роботі знання про особливості здійснення підприємницької діяльності, підходи до вирішення питань створення власної справи.

Теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців має відповідати вимогам ринкових відносин, тобто розвивати широке економічне мислення, діловитість, ініціативність, підприємницькі навички, творчий підхід до вирішення питань організації виробництва з метою досягнення високої прибутковості кінцевих результатів.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1: Сутність та основні поняття підприємництва; мати поняття про такі питання: Загальна характеристика ринкової економіки. Сутність ринку. Споживча вартість. Мінова вартість. Моделі ринкової економіки: виробнича, монетарисько-посередницька, соціально-орієнтована. Маркетинг. Менеджмент. Стратегічне планування та управління. Поняття „підприємництво”, „бізнес”, „агробізнес”. Підприємницьке середовище. Історичний аспект розвитку підприємництва. Функції підприємницької діяльності: новаторська, організаційна, господарська, соціальна, особиста. Принципи підприємництва.

Модуль 2: Основи бізнес-планування підприємницької діяльності; мати поняття про такі питання: Сутність бізнес-плану. Зовнішні та внутрішні функції бізнес-плану. Техніко-економічне обґрунтування. Структура та основні розділи бізнес-плану. Продукція або види послуг підприємницької діяльності. Оцінка ринку збуту. Форми і рівень конкуренції. Стратегія маркетингу. План виробництва. Організаційний план. Юридичний план. Оцінка ризику та страхування. Фінансовий план. Стратегія фінансування. Висновки. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Одноосібне володіння. Товариства. Корпорації. Добровільні об’єднання підприємницьких структур. Асоціація. Консорціум. Концерн. Холдинг. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1: Охарактеризувати:: Ринкова система господарювання та елементи її організації. Сутність підприємництва та основи його розвитку.

Модуль 2: Охарактеризувати: Бізнес-планування підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль 1. Сутність та основні поняття підприємництва.

Теми:

5

8/2

8/2

8/23

24/26

15-25

1. Формування структур підприємництва та агробізнесу

2/2

-/5

2/7

2. Формування структур підприємництва та агробізнесу

2/-

-/4

2/4

3. Ключові аспекти аграрної політики в Україні.

2/-

-/4

2/4

4. Бізнес-планування підприємницької діяльності

2/-

-/4

2/4

5. Опис ринку підприємства як розділ бізнес-плану

4/3

Ви прочитали: "Робоча навчальна програма Дисципліна „Основи… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору