mi band

Автомат карусельного типу м – ар2т будова технічна характеристика основні технологічні операціі

Модуль 3

Тема 2. Автомат карусельного типу М6 – АР2Т, будова, технічна характеристика, основні технологічні операції.

Для фасування сирів в ламінований папір або фольгу використовують автомати типу М6-АР2Т, М6-2Р2С, АР1С, котрі за конструкцією однакові.

Автомат складається із станини з головним приводом, механізму подачі пергаменту, механізму утворення пакету, дозатора, механізму закривання пакету, транспортера. Основні механізми змонтовані навколо формувального стола, який здійснює переривчасто-обертовий рух.

Схема основних вузлів автомата для фасовки сиру: 1 — рулон; 2 — механізм попереднього розмотування; 3 — механізм при­тискання; 4 — дозатор; 5 — сектори подачі; 6 — ножі; 7 — важелі подачі; 8 — пуансон; 9 — матриця: 10 — контрольний щуп; 11 — до затор; 12 — стіл; 13 — механізм закривання; 14 — транспортер; 15 — прес; 16 — пере­кидач; 17 — знімач пакетів.

В автоматах використаний об’ємний спосіб дозування. Дозатором виступає встановлена циліндрично-поршнева група. Над дозато­ром розміщений бункер зі шнеком для подачі сиру або сирної маси в циліндр дозатора.

Отвір циліндра почергово з’єднується або з дозатором, або з отвором вивантаження продукту в пакет. При русі поршня в крайню ліву позицію отвір циліндра з’єднаний з бункером і продукт заповнює циліндр. Далі циліндр повертається отвором в бік пакету і під час руху поршня в крайню праву позицію відбувається виштовхування продукту в попередньо підготовлений пакет.

Для підготовки пакету автомат виконує наступні операції: подачу пакувального матеріалу і нанесення дати, обрізування розвертки коробки, перенесення розвертки на формувальну матрицю (стіл), пе­ревірку наявності розвертки на столі.

Після дозування порції продукту відбуваються операції загину країв пакету і підпресування пакету. Далі пакет виштовхується на приймальний транспортер.

Питання для перевірки.

1. Призначення автомату М6-АР2Т.

2. Призначення автомату М6-2Р2С.

3. Призначення автомату АР1С.

4. Основні вузли автоматів.

5. Основні правила експлуатації.

3. Рекомендована література

1. «Машины и аппараты пищевых производств». Книга 2. В. А. Панфилов. М.: Высшая школа, 2001. -1384с.

2. Ю. М. Золотин «Оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Агропромиздат, 1985 – 270с.

3. В. Д. Сурков «Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности» — М.: Пищевая промышленность, 1970 – 548с.

4. Н. И. Томбаев «Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности», М.: Пищевая промышленность, 1972 – 574с.

5. «Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів». Навчальний посібник. За ред. Професора В. В. Власенка, Вінниця 2000 – 308с.

6. Г. О.Єресько «Технологічне обладнання молочних виробництв», Київ, «ІНКОС», 2007, с. 344.

mi band