mi band

Додатки до лабораторних робіт — №1

ДОДАТКИ

Додаток 1.

ІНСТРУКЦІЯ

З безпеки праці при проведенні лабораторних

Та практичних робіт студентами та слухачами

Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для студентів та слухачів, які виконують лабораторні та практичні заняття (роботи) в аудиторіях та лабораторії.

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

До лабораторних та практичних занять допускаються студенти та слухачі після проведення з ними інструктажу, ознайомлення з правилами поводження з обладнанням, приладами, хімічними речовинами, з правилами поведінки в лабораторії та порядком проведення робіт.

Студенти та слухачі повинні знати та дотримуватись правил особистої гігієни, підтримувати чистоту робочого місця, обладнання, рук, обличчя, одягу та взуття.

Заходити в аудиторію та лабораторію кафедри потрібно з дозволу викладача або лаборанта, починати виконання лабораторних занять тільки з дозволу викладача чи лаборанта. В лабораторії та в аудиторії кафедри забороняється їсти, пити воду, палити, користуватися вогнем, бігати чи кричати.

В лабораторію чи аудиторію кафедри забороняється заходити у верхньому одязі, заносити одяг та сумки, класти їх під столи та обладнання, вішати на стіни.

Небезпечними та шкідливими виробничими факторами, що можуть діяти на студентів та слухачів під час виконання робіт, є:

— електричний струм, що використовується в приладах та освітлювальній мережі;

— хімічні речовини, що використовуються при проведенні занять;

— м’ясо, молоко та інші продукти, що можуть бути обсімінені умовно-патогенними та патогенними мікробами, паразитами і радіоактивними речовинами, які використовуються при проведенні занять;

— інструменти та лабораторний посуд, що може призвести до травмування рук.

Для проведення лабораторно-практичних робіт на кафедрі допускаються студенти та слухачі з при наявності спецодягу (білими халатами, хустинками, ковпаками).

Студенти та слухачі повинні знати і виконувати основні правила пожежної безпеки.

Лаборанти та староста групи повинні слідкувати за дотриманням студентів та слухачами правил безпеки та дисципліни під час перерви або у відсутності викладача.

При виявленні зіпсованого обладнання, приладів, інструментів, посуду, порушенні вимог безпеки іншими студентами та слухачами, аварії, травмуванні, староста негайно повинен повідомляти викладачу або зав. лабораторією.

Перед початком виконання роботи студент або слухач повинен знати: призначення та порядок виконання роботи, правила користування приладами, обладнанням, інструментами.

При проведенні практичних занять в умовах виробництва представник виробництва проводить для студентів та слухачів цільовий інструктаж з техніки безпеки в умовах конкретного господарства чи підприємства.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи одягнути спецодяг та спецвзуття, зайняти робоче місце.

2.2. Оглянути робоче місце, столи, стільці, обладнання, посуд, інструменти, прилади, які будуть використовуватись під час роботи. Переконатися в їх цілісності та справності.

2.3. Оглянути електророзетки, вимикачі, штекерні розніми, електропроводи, переконайтесь в їх справності та цілісності перед вмиканням. Перевірите надійність кріплення заземлення.

2.4. Перевірити роботу витяжних шаф та вентиляції (при роботі з хімічними речовинами).

2.5. Ознайомитися з порядком проведення роботи, будовою приладів, обладнання, порядком їх використання, правилами безпечної поведінки з хімічними речовинами, спиртівками, інструментами.

III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. В лабораторії при проведенні аналізів необхідно дотримуватись правил. Робоче місце утримують в чистоті і порядку.

3.2. До початку роботи необхідно ознайомитись з методикою виконання лабораторної роботи, підготувати робоче місце, перевірити якість реактивів. Па робочому місці не можна залишати сторонні предмети.

3.3. Розпочинати роботу тільки з дозволу викладача чи лаборанта.

3.4. Виконання роботи починати тільки після ознайомлення та засвоєння мети та порядку виконання роботи, правил її безпечного виконання.

3.5. Виконувати роботу тільки справними обладнанням та інструментами, приладами. Не можна використовувати битий та тріснутий посуд, пробірки.

3.6. Бути уважними, дотримувати дисципліни. Підтримувати порядок та чистоту на робочому місці. Не захаращувати його сторонніми предметами, обладнанням, приладами, інструментами, хімічними реактивами, які не потрібні для виконання роботи. На робочому місці повинні бути тільки необхідні матеріали, інструменти та прилади.

3.7. Забороняється без дозволу викладача чи лаборанта вмикати чи вимикати прилади, переставляти столи та інше обладнання, брати в руки сторонні хімреактиви, обладнання. Не можна куштувати на смак та нюхати хімреактиви.

38. Вмикати електрообладнання та прилади тільки сухими руками. Не торкатись без потреби до електророзеток, вимикачів, заземлюючих провідників, корпусів електрообладнання, яке знаходиться під напругою.

3.9. Перед пуском приладу чи апарату в роботу, слід попередити про це товаришів, що знаходяться поблизу.

3.10. Забороняється знімати захисні щитки, кришки з приладів та обладнання, розбирати їх. Не можна залишати ввімкнені прилади, обладнання, спиртівки без нагляду.

3.11. Всі роботи з отруйними, леткими, сильнопахнучими, концентрованими речовинами проводити тільки у витяжних шафах.

3.12. Луги, кислоти та інші рідкі шкідливі речовини набирайте піпеткою з грушею або автоматичною піпеткою. Не можна засмоктувати розчини лугів, кислот та інших шкідливих речовин в піпетку ротом або без запобіжного ватного тампону.

3.13. Використовувати реактиви тільки з етикетками та надписами. Без цього не можна використовувати реактиви.

3.14. При приготуванні розчинів кислоту лийте в воду, сухі реактиви набирайте шпателем чи ложкою. Не можна занурювати пальці в розчини чи брати сухі хімічні речовини руками.

3.15. При роботі з легкозаймистими та леткими (ефір, спирт та ін.) речовинами не можна їх тримати біля відкритої о полум’я та на столі у великій кількості.

3.16. Спиртівки, що працюють на сухому чи рідкому паливі, розміщуються на твердій, непальній підставці, подалі від легкозаймистих рідин та матеріалів.

3.17. При нагріванні пробірок на спиртівках, їх потрібно тримати спеціальним тримачем у верхній частині полум’я, нахиливши в бік від себе горловиною. Напування проводьте поступово.

3.18. При використанні центрифуги, пробірки, жироміри розміщують рівномірно по колу диска так, щоб вони розміщувалися одна навпроти одної. Закладають парну кількість пробірок з однаковою масою. Вмикають центрифугу тільки після закривання кришки. Відкривають кришку центрифуги після повної зупинки диску.

3.19. Банки з розчинами тримають закритими, відкривають їх тільки під час використання реактивів. Не можна плутати корки, тому що це забруднює реактиви.

3.20. При закриванні жиромірів корками і струшуванні, їх завертають в полотняну серветку.

3.21. Центрифугу під час досліду закривають кришкою і кожухом для попередження травмування слухачів, що знаходяться поблизу від бризків, що можуть утворитися у випадку поломки жироміру.

3.22. При підрахунку показників жиромір необхідно тримати за розширену частину, завернуту у серветку.

3.23. При вийманні проб з жироміру, проби необхідно тримати отворами в бік від себе і оточуючих.

3.24. В центрифугу ставлять парне число жиромірів і розташовують їх один навпроти одного.

3.25. Якщо в центрифузі розіб’ється жиромір, необхідно терміново промити диск содовим розчином, чистою водою і насухо витерти.

3.26. Вмикати та вимикати електроприлади в мережу тільки за штекерний рознім.

3.27. Не можна куштувати на смак невідомі речовини і пити воду з хімічного посуду, зберігати продукти в лабораторії, їсти під час роботи чи курити.

3.28. Склянки з розчинами, при взятті з них реактивів, тримати так, щоб етикетка завжди знаходилась зверху і розчин на неї не потрапляв. При взятті розчину із склянки корок необхідно тримати в руці або класти на стіл так, щоб та частина, яка входить в горло склянки, не торкалась столу.

3.29. Гарячі і розпалені предмети ставити тільки на азбестову сітку.

3.30. При кип’ятінні розчинів в пробірках, отвори їх тримають в бік від себе та від працюючих поруч осіб.

3.31. Якщо використовують легкозаймисті речовини (бензин, ефір, спирт), горілки, спиртівки, плитки повинні знаходитись від них на відстані не менше 3-х метрів.

3.32. При займанні пальних рідин слід швидко погасити пальники, виключити електронагрівальні прилади і приступити до тушіння пожежі.

3.33. Не можна залишати без нагляду ввімкнені газові пальники, електроприлади, спиртівки.

3.34. В лабораторії під час роботи забороняється знаходитись стороннім особам.

3.35. Слід користуватись тільки чистим посудом, справними приладами та відомими реактивами.

3.36. Забороняється виносити за межі кафедри будь-які матеріали (пробірки, фарби, реактиви тощо).

3.37. Інструменти після проведення мікробіологічних досліджень необхідно знезаражувати прожарюванням над полум’ям пальника або спиртівки, кип’ятінням, дезінфекцією або іншими способами.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. При виникненні аварійної ситуації треба негайно відключити всі споживачі від джерел живлення, огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб, повідомити про те, що сталось викладача або зав. лабораторією.

— При виявленні пошкоджень в електропроводці, розетках та штекерних рознімах, приладах, обладнанні, негайно вимкніть їх і повідомте викладачу.

— При виявленні пошкоджень в системі водопостачання, опалення повідомте про це викладачу, при можливості перекрийте крани.

— При потраплянні міцних розчинів кислот на шкіру рук або обличчя, промийте це місце чистою водою 5-10 хвилин, а потім промийте 20%-ним розчином питної соди (1 чайна ложка на склянку чистої води). А при потраплянні міцних розчинів лугів — уражені місця промийте також 5-10 хвилин чистою водою, а потім 1%-ним розчином борної або оцтової кислоти (1-2 чайні ложки на склянку чистої води).

4.2. Якщо є потерпілі надати першу допомогу і при необхідності викликати швидку допомогу.

— При травмуванні рук припиніть роботу, змажте рану розчином йоду або перекисом водню та накладіть пов’язку, повідомте викладача.

— Якщо під час виконання лабораторно-практичних робіт кислота потрапила на руки або обличчя, необхідно уражені місця одразу промити чистою водою, потім слабким розчином соди і знову чистою водою. Якщо кислота потрапила на одяг, її нейтралізують сухою содою і змивають водою.

mi band