АНОТАЦІЯ 1. Технохімічний контроль 2. Лектор професор Димитрієвич…

АНОТАЦІЯ

1. Технохімічний контроль

2. Лектор професор Димитрієвич Любов Радоївна

3. Кількість годин – (загальна – 108, ЛК – 14, ЛПЗ – 16, СР – 78)

4. Вид підсумкового контролю – залік

Курс «Технохімічний контроль виробництва» передбачений для студентів факультету харчових технологій зі спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» і вивчається на 4 курсі.

Організація контролю виробництва та управління якістю продукції, гарантуючих її високі споживчі властивості, а також зменшення

втрат сировини, відносять до першочергових задач, які стоять перед робітниками м’ясної промисловості. Тому матеріал курсу передбачує вивчення питань контролю технологічних процесів передзабійного утримання, первинної переробки і птиці, виробництва харчової, кормової і технічної продукції м’ясної промисловості.

Оволодіння методиками оцінки якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, передбачених державними стандартами і технічними умовами дозволяє уявити природу процесів, які формують якість готової продукції на різних стадіях виробництва та зберігання.

Метою викладення дисципліни є дати студенту знання по контролю технологічних процесів виробництва продуктів, визначенню якості сировини, напівфабрикатів, готової продукції, які необхідні у виробничо-технологічній роботі фахівця.

Зміст курсу:

1. Вступ. Основна мета і задачі курсу. Організація контролю якості м’ясних продуктів.

2. Ветеринарно-санітарний та технологічний контроль при прийманні худоби, на скотобазі, в карантинному відділенні, на санітарній бойні, при передачі худоби на забій.

3. Організація технохімічного і ветеринарно-санітарного контролю при забої худоби та розчиненні туш.

4. Організація технохімічного і ветеринарно-санітарного контролю передзабійного утримання, забою та обробки птиці, кролів. Обробка умовно-придатного м’яса.

5. Контроль якості м’яса. Контроль холодильної обробки та зберігання м’яса та м’ясопродуктів.

6. Контроль виробництва та якості ковбасних виробів, продуктів з яловичини, свинини, баранини та інших м’ясопродуктів.

7. Контроль та якість виробництва напівфабрикатів та баночних консервів.

8. Контроль виробництва та якості консервованих шкір, жирів, кормового борошна, клею, желатину.

9. Контроль виробництва та якості яйцепродуктів, крові. Обладнання та прилади лабораторії.

Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення модуля.

Модуль 1-2. Студент повинен:

Знати:

Ø організацію контролю якості м’ясних продуктів, основні положення та етапи ветеринарно-санітарного контролю;

Ø задачі, функції, методи контролю передзабійного утримання первинної переробки худоби та птиці;

Ø схеми технологічного контролю передзабійного утримання первинної переробки худоби та птиці;

Ø сучасні підходи контролю якості та безпеки первинної переробки худоби та птиці.

Ø методи контролю виробництва та якості м’яса, м’ясопродуктів та інших продуктів переробки худоби та птиці;

Ø схеми технологічного контролю якості холодильної обробки та зберігання м’яса;

Ø м’ясопродуктів, ковбасних виробів, продуктів з яловичини, свинини, баранини та інших м’ясопродуктів, напівфабрикатів, банкових консервів, шкур, жирів, кормової муки, клею, желатину, яйце продуктів, крові.

Модуль 1-2. Студент повинен:

Вміти:

Ø розробляти схеми технохімічного контролю;

Ø визначати критичні точки на стадіях виробництва;

Ø готовити розчини реактивів, користуватися лабораторними методами розробляти схеми технохімічного контролю;

Ø визначати критичні точки на стадіях виробництва;

Ø готовити розчини реактивів, користуватися лабораторними методами;

Ø володіти сучасними методами контролю готової продукції.

Літературні джерела:

Основні:

1. Журавская Н. К., Гутник Б. Е., Журавская Н. А.. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 1999. – 176 с.

2. Производственно-технический контроль и методы оценки качества мяса и птицепродуктов. Справочник.//Волкова А. Г., Подлегаев М. А., Русаков В. Н., и другие. – М.: Пищевая промышленность, 1974.- 248 с.

3. Матросова С. И. Технохимический контроль в мясной и птицеперерабатывающей промышленности. – М. Пищевая промышленность, 1977. – 184 с.

Додаткові:

1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.178-01.

Методична:

1. Димитрієвич Л. Р., Касянчук В. В., Скуріхіна Л. А. Навчальний посібник: «Технохімічний контроль виробництва м’яса і м’ясних продуктів» збірник лабораторно-практичних робіт для студентів 4 курсу зі спеціальності: 6.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” за професійним напрямом підготовки 0917 “Харчова технологія та інженерія” денної та заочної форм навчання. – С.: СНАУ, 2008. – 129 с.

Ви прочитали: "АНОТАЦІЯ 1. Технохімічний контроль 2. Лектор професор Димитрієвич…"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору