mi band

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Науково-практичні… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів

Галузь знань—————————————————————————————

Напрям підготовки ___0917_“Харчова технологія та інженерія”________

Спеціальність 6.091709 Технологія зберігання, консервування та переробки молока

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 3

Кількість модулів __3

Кафедра _Технології молока і м’яса

Факультет _Харчових технологій_

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторні заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

132

162

Залік

Заочна

5

9

12

12

138

162

Залік

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Модуль 1. Технологічні параметри виробництва питних видів молока, вершків та кисломолочних продуктів.

1.1

Вступ. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виробництва питних видів молока і вершків.

2

2/2

2/2

25/28

29/32

5-7

1.2

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва

Кисломолочних продуктів.

2/2

2/2

30/35

34/35

5-8

Разом за модуль

2

4/4

4/4

55/63

63/67

10-15

2.

Модуль 2. Вплив способів виробництва кисломолочного сиру, сметани, кисломолочних десертів та морозива на їх якість.

2.1

Обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва кисломолочного сиру, сирково — творожних виробів і сметани, кисломолочних десертів.

2

2/2

2/2

38/32

42/45

4-6

2.2

Вплив технологічних факторів і сучасного обладнання на ефективність виробництва морозива та його якість. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.

1

2/2

2/2

28/30

32/35

3-6

2.3

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і виду обладнання на ефективність виробництва м’яких та плавлених сирів.

1

2/2

2/2

20/20

24/20

3-5

Разом за модуль

3

6/6

6/6

86/82

98/87

10-17

3

Модуль 3. Наукове обґрунтування та вплив технологічних факторів на виробництво плавлених сирів, вершкового масла та консервованого молока.

3.1

Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва вершкового масла. Фактори, що впливають на ефективність виробництва вершкового масла.

1

2/4

2/2

20/21

24/20

6-9

3.2

Наукове обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних консервів.

1

2/2

4/2

25/20

31/29

4-9

Разом за модуль

2/3

4/6

4/4

45/41

55/49

10-18

Разом за модулі

Реферати :

mi band