mi band mi band

Внтп – апк -260перша частина – №9

5.4 Камера засолювання м’яса для ковбасних виробів:

5.4.1 на підвісній колії в ковшах

5.4.2 на підвісній колії в тазиках і рамах

5.4.3 на наземних стелажах – візках

5.4.4 в пересувних чанах, встановлених в 2 яруси

5.5 Камера засолювання м’яса для натуральних м’ясних продуктів

5.5.1 в стаціонарних залізобетонних чанах

5.5.2 в пересувних чанах, встановлених в 2 яруси

5.6 Камера засолювання м’яса для консервів в пересувних чанах, встановлених в 2 яруси

5.7 Камера засолювання м’яса для грудинки та шпику на стелажах

5.8

mi band mi band
Камера засолювання м’яса для бекону

5.9 Осадочна камера для всіх видів ковбас на підвісній колії на рамах

5.10 Камера стікання соленого бекону

5.11 Камера сушіння напівкопчених ковбасних виробів:

5.11.1 на підвісній колії

5.11.2 на вішалах

5.12 Камера сушіння сирокопчених ковбасних виробів:

– на підвісній колії

– на вішалах

5.13 Камера сушіння натуральних м’ясних продуктів (сирокопчених)

– на підвісній колії

– на рамах

– на вішалах

6 Охолодження

6.1 Камера охолодження варених ковбас всіх видів на підвісній колії на рамах

6.2 Камера охолодження сосисок і сарделек на підвісній колії на рамах

6.3 Камера охолодження холодцю на стелажах

6.4 Камера охолодження варених окороків на підвісній колії на рамах

7 Зберігання

7.1 Камера зберігання варених ковбас всіх видів на підвісній колії на рамах

7.2 Камера зберігання сосисок і сарделек на підвісній колії на рамах

7.3 Камера зберігання варених окороків на підвісній колії на рамах

7.4 Пакувальна соленого бекону

7.5 Камера короткочасного зберігання соленого бекону

8 Виробництво м’ясних напівфабрикатів і фасованого м’яса

8.1 Камера охолодження та зберігання напівфабрикатів і фасованого м’яса (в візках)

200

100

150

150

150

200

200

100

150

150

150

300

400

200

100

150

150

150

200

500

400

200

200

100

150

150

200

100

200

150

150

400

180

150

700

95/75*

400

95/75*

200

85/65*

150

100

200

95/75*

45/35*

100

100

95/75*

45/35*

100

400

400

100

250

150

300

250

150

300

250

150

300

250

250

150

300

25-

200

400

180/140*

180/140*

180/140*

200

180/140*

90/70*

200

180/140*

90/70*

200

85

85

85

40

40

40

20

600 кг на 1 м3 чану

За масою готової продукції

За масою готової продукції

-“-

Примітка 1. *В чисельнику наведено середнє навантаження ковбасних виробів на 1 п. м. підвісної колії або на 1 м2 будівельної площі при розмірі рам 1200 мм х 1000 мм; в знаменнику – при розмірі рам 1000 мм 1000 мм.

11.23 Навантаження на рами приймати за таблицею 18.

Таблиця 18

Рама, мм або марка

Ковбаси всіх видів, кг

Натуральні м’ясні продукти, кг

Сосиски і сардельки, кг

1 1000 х 1000

2 1200 х 1000

3 Я2 – ФТУ

160

200

155**

225

80

100

Примітка 1. ** – ковбаси варені великого діаметра.

11.24 Тимчасові нормативні навантаження на перекриття приміщень приймати за таблицею 18.

Таблиця 18

Найменування приміщень

Нормативне навантаження, кг/м2

1

2

1 Передзабійне утримання худоби

Утримання розсортованої за видами та групами худоби

2 М’ясожирове виробництво

Первинна переробка худоби, обробка субпродуктів, кишок, витопка жиру, приймання та миття тари, зберігання тари, допоміжних і пакувальних матеріалів, зберігання та приготування миючих і дезінфікуючих розчинів

Обробка шкур, виробництво кормової муки та технічного жиру

3 М’ясопереробне виробництво

Розподіл, обвалювання і жилкування м’яса, приготування розсолу, приготування фаршів і шприцювання ковбас, осадка, термічна обробка ковбасних виробів і натуральних м’ясних продуктів, сушіння напівкопчених і сирокопчених ковбас, охолодження варених ковбас, вимочування натуральних м’ясних продуктів, вироблення ліверних ковбас, зберігання всіх видів ковбас і натуральних м’ясних продуктів на підвісних коліях, вироблення котлет, пельменів, м’ясних блоків, обробка кісток, приймання та миття оборотної тари, зберігання тари, допоміжних і пакувальних матеріалів

Накопичення м’яса, розморожування та зачищення м’яса, засолювання м’яса для ковбасних виробів, натуральних м’ясних продуктів

Зберігання всіх видів ковбас, варених натуральних м’ясних продуктів, м’ясних напівфабрикатів, запакованих в тару, реалізація готової продукції

4 Холодильник

Охолодження, заморожування м’яса, охолодження субпродуктів, зберігання охолодженого м’яса і субпродуктів на підвісних коліях, приймання і підморожування некондиційних вантажів, зберігання пельменів.

Заморожування м’яса в контейнерах, заморожування м’ясних і субпродуктових.. блоків, охолодження і зберігання субпродуктів на стелажах і в контейнерах, реалізація м’яса і м’ясопродуктів.

Зберігання замороженого м’яса в штабелі при висоті до 4,5 м, зберігання ендокринно-ферментної сировини, охолодження і зберігання вантажів.

Зберігання. замороженого м’яса в штабелі при висоті 5,6 м / в тушах, напівтушах і четверти­нах/.

5 Цех з переробки птиці

Виробництво м’яса: птиці, напівфабрикатів, фасованого м’яса птиці і кулінарних виробів. Обробка перо-пухової сировини, воскування і обчищення воску.

Приймання і миття оборотної тари, зберігання тари, допоміжних і пакувальних матеріалів.

Виробництво кормових і| технічних продуктів, короткочасне зберігання кормового борошна! технічного жиру

6 Холодильник птахоцеху.

Заморожування м’яса птиці, зберігання напівфабри­катів. фасованого м’яса птиці і кулінарних виробів, реалізація м’яса птиці і птахопродуктів.

Зберігання охолодженого і замороженого м’яса птиці.

7 Консервний цех

Розподіл, обвалювання і жилкування м’яса, подрібнення, теплова обробка сировини, порціонування і наповнення банок, зберігання допоміжних і пакувальних матеріалів, приготування миючого і дезінфікуючого розчинів

Накопичення, розморожування і зачищення м’яса, засолювання

Стерилізація, пакування консервів, зберігання кришок, ящиків, гофротари, реалізація готової продукції

Зберігання готової продукції

500*/

500*/

1000

500*/

1000

1500

1000

1500

2000

2500

500*/

1000

1500

2000

500*/

1000

1500

2500

Примітка 1. */ – при русі електронавантажувачів тимчасове нормативне навантаження на перекриття приймається в залежності від типу електронавантажувача і типу несучих будівельних конструкцій:

– безбалочні будівельні конструкції – норма­тивне навантаження на перекриття приймати не менше – 1000 кг/м2;

– будівельні конструкції з ребристими плитами – нормативне навантаження на перекриття приймати не менше – 2500 кг/м2;

Примітка 2 Навантаження на перекриття повинно уточнюватись в залежності від устаткування, що встановлюється, з урахуванням правил визначення еквівалентних навантажень від зосереджених навантажень

11.25 Спеціальні вимоги технологічного процесу до рівня шуму і вібрації приймати

Відповідно до “ДСН 3.3.6.037 – 99 Державні санітарні норми Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку та “Інструкції по проектуванню заходів по зниженню шуму 1 здійснення їх в цехах підприємств м’ясної промисловості”.

12 НОРМИ РОЗМІЩЕННЯ ТА НОРМИ РОБОЧОЇ ПЛОЩІ НА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

12.1 Площу виробничих дільниць попередньо розраховують за сумарною площею, що займає технологічне обладнання, робочі місця та організаційна оснастка виходячи з габаритних розмірів встановленого на дільниці обладнання з урахуванням коефіцієнта робочої зони. Коефіцієнт робочої зони для основних дільниць становить 3,0 – 4,5. Точність попереднього розрахунку площ виробничих дільниць перевіряється графічним шляхом згідно з планом розташування технологічного обладнання.

12,2 При розміщенні технологічного обладнання дотримуватись наступних норм:

– відстань між конвеєром і стіною при наявності робочих місць між ними – не менше 1,4 м, при відсутності їх – не менше ніж 1м;

– відстань між виступаючими частинами обладнання, де не передбачається рух людей – не менше 0,5 м, з урахуванням одно­стороннього проходу – 0,8 м;

– відстань між обладнанням при встановленні його фронтами один до одного – не менше 1,5 м;

– відстань від верху обладнання до низу балок /при вста­новленні між балками/ – не менше 0,5 м;

– ширина проходу між рамами – не менше ніж 1,35 м;

– проходи між устаткуванням для обслуговування та ремонту, а також проходи між устаткуванням і стінами – шириною не меншою ніж 1,0 м; при наявності робочих місць між ними – 1,4 м;

– проходи між обладнанням у вибухопожеженебезпечних приміщеннях – шириною не меншою ніж 1,5 м;

– перед тістомісильною машиною з підкочувальними діжами ( виготовлення пельенів) повинні бути проходи для пересування діж. При наявності до трьох тістомісильних машин ширина проходів повинна складати не менше 3,0 м, при більшій їх кількості – 3,5 м.

12.3 Ширину проїздів приймати не менше 2 м. В цехах, де викори­стовується механізований наземний транспорт для вантажно-розвантажувальних робіт /електронавантажувачі, електрокари і т. п./, ширину проїздів приймати з урахуванням радіусу повороту транспорту, але не менше 3 м.

Ви прочитали: "Внтп – апк -260перша частина – №9"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору