mi band

Анотація Організація обслуговування у підприємствах ресторанного…

Анотація

Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства. Лектор – старший викладач Степанова Тетяна Михайлівна ЛПЗ — старший викладач Степанова Тетяна Михайлівна Кількість годин – (загальна — 54, ЛК – 14, ЛПЗ – 16, СР – 24) – в/с Вид підсумкового контролю – іспит.

Курс „Організація обслуговування на підприємствах харчування” передбачено для студентів факультету харчових технологій.

Завдання курсу полягає в набутті спеціальних знань та практичних навичок з організації та моделювання процесу обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства.

Особливість ресторанного господарства полягає в тому, що основна продукція, що виробляється, має короткий термін зберігання. У галузі поєднується виробництво продукції, її реалізація та організації споживання, що постійно вимагає ув’язки виробничої та торгівельної діяльності підприємства, а це потребує певної підготовки та удосконалення знань, умінь та навичок в роботі. Тому програмою предмету передбачається формування у студента необхідних знань і умінь та навичок з основ виробництва та обслуговування на підприємствах ресторанного господарства та вимог основ наукової організації праці та досягнень науково-технічного прогресу з урахуванням тих змін, які проходять як в галузі, так і за її межами.

Метою вивчення дисципліни є:

— формування у студентів здібностей виконувати планувальні, організаційні, управлінські функції в процесі діяльності харчових підприємств.

Зміст курсу:

Подача холодних і гарячих закусок, супів. Подача рибних, м’ясних та овочевих гарячих страв. Подача солодких страв, борошняних кулінарних та кондитерських виробів. Подача лікеро-горілчаних виробів, вин і безалкогольних напоїв, холодних та гарячих напоїв. Види бенкетів, прийомів, їх характеристика. Організація роботи бару. Організація обслуговування закордонних туристів.

Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення модуля.

Модуль 1-2. Студенти повинні Знати :

— задачі галузі ресторанного господарства та зміни, що відбуваються в ній;

— види, типи та структуру підприємств ресторанного господарства;

— класифікація та види столового посуду, приборів, білизни;

— види і порядок оформлення меню.

— підготовку торгового залу до обслуговування;

— вимоги до обслуговуючого персоналу підприємств ресторанного господарства;

— форми та методи обслуговування споживачів;

— правила обслуговування споживачів.

Студенти повинні Вміти:

— вирішувати виробничі ситуації;

— підбирати столовий посуд, прибори та білизну;

— оформлювати меню згідно встановленого порядку.

— розвивати творчі, професійні здібності та почуття відповідальності за якість роботи в галузі ресторанного господарства;

— розвивати творчі, професійні здібності щодо форм та методів обслуговування споживачів;

— створювати відпуск найбільш простих страв, напоїв;

— підготувати посуд, прибори і білизну для обслуговування;

— вирішувати загальні організаційні питання за спеціальними формами обслуговування.

Літературні джерела:

Основні:

1. ДСТУ 3862.99 „Громадське харчування. Терміни та визначення”

2. ДСТУ 4281.2004 „Заклади ресторанного господарства. Класифікація”

3. Архіпов В. В. Організація ресторанного господарства. [Текст]: Навч. Пос. / Архіпов В. В. – К.:Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. – 280 с.

4. Богушева В. И., Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. [Текст] / Богушева В. И. — М.:, Феникс, 2008 – 253 с.

5. Пятницкая Н. А. Организация производства и обслуживания в общественном питании [Текст]: практикум / Н. А. Пятницкая. — Киев : Вища шк., 1990. — 271 с.

6. Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания [Текст]: Учебник / Усов В. В. — М.: Фитон+, 2004. – 144 с.

Додаткові:

Аграновский А. Д. Организация производства и обслуживания в общественном питании. [Текст] Уч. Пособие для техникумов./ Аграновский А. Д. – М., 1990. Ванукевич А. С. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. [Текст]/ Ванукевич А. С.– М.: Экономика, 1989.

mi band