mi band

Внтп — апк -260перша частина — №4

Технічна кров

Нехарчова печінка

Відходи кишок

Канига

Виробництво кормового збагачувача та сухого рослинного корму

Роги, копита

Вироблення борошна з рогів і копит

2. Виготовлення ковбасних виробів

Кістки

Відділенні переробки кісток

Виготовлення кісткового жиру, шроту, борошна з кісток, сухого бульйону

Технічні зачистки

Цех кормових і технічних продуктів

Виготовлення кормового борошна

Примітка 1. Кількісні значення відходів приймати у відповідності з чинними нормами виходу продукції.

Примітка 2.Показники забруднення стічних вод при проектуванні скидання їх у міські мережі приймати у відповідності з правилами приймання виробничих стічних вод в системи каналізації населених пунктів і за технічними умовами регіонів.

6.2 Використання відходів м’ясної промисловості приймати за таблицею 9.

Таблиця 9.

Найменування відходів

Найменування продукції

1

Канига пресована і гній

Органічні добрива, борошно білкове тваринно-рослинне

2

Технічні відходи

Борошно кормове тваринного походження

Варені корми

3

Відходи харчові з їдальні

Відгодівельні господарства

4

Бульйон

Відгодівельні господарства

5

Слизова оболонка /шлям/

Лікарські препарати

Борошно кормове тваринного походження

6

Кров

Виробництво лікарських препаратів

7 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІДПРИЄМСТВ

7.1 М’ясокомбінат великої потужності

7.1.1 Головна виробнича будівля:

— м’ясожировий корпус;

— холодильник / машинне відділення холодильної установки, конденсаторна/;

— м’ясопереробний корпус /ковбасний/;

— корпус передзабійного утримання худоби;

— корпус технічних фабрикатів;

— цех виробництва м’ясних консервів;

— цех переробки птиці;

— цех переробки кролів.

Примітка. На м’ясокомбінатах потужністю 50 т/зміну і більше передбачати розміщення корпусу технічних фабрикатів в окремо розташованій будівлі.

7.1.2 Адміністративно-побутовий корпус:

— адміністративні і побутові приміщення;

— виробничі лабораторії;

— медпункт;

— їдальня.

7.1.3 Блок підсобних цехів:

— ремонтно-механічна, столярно-тарна майстерні;

— складські приміщення;

— пральня;

— зарядна.

7.1.4 Санітарна бойня, карантин, ізолятор.

7.1.5 Канижна.

7.1.6 Споруди термічного знезаражування виробничих інфікованих стоків.

7.1.7 Склад аміаку і масел.

7.1.8 Котельня.

7.1.9 Установка забезпечення мазутом.

7.1.10 Склад реагенту.

7.1.11 Резервуари запасу води з фільтрами-поглиначами.

7.1.12 Електролізна установка для знезаражування води.

7.1.13 Насосна станція ІІ-го підйому.

7.1.14 Каналізаційна насосна станція виробничих стоків, які містять жир.

7.1.15 Блок очисних споруд виробничих стоків, які містять жир.

7.1.16 Очисні споруди стоків, які містять гній /гноївку/.

7.1. 17 Споруди систем оборотного водопостачання.

7.1.18 Каналізаційна насосна станція.

7.1.19 Очисні споруди поверхневих стоків.

7.1.20 Вагова з 15 і З0 т вагами.

7.1.21 Пункт миття і дезінфекції машин, контора двору з приймання худоби.

7.1.22 Дезінфекційний бар’єр.

7.1.23 Станція перекачування конденсату.

7.2 М’ясокомбінат /цех/ малої потужності.

7.2.1 Головна виробнича будівля:

— м’ясожирове виробництво;

— холодильник / машинне відділення холодильної установки/;

— м’ясопереробне виробництво /ковбасне, консервне/;

— передзабійне утримання худобн /загорода для худоби/.

7.2.2 Цех витоплення жиру із кісток і виробництва кормового борошна.

7.2.3 Адміністративно-побутовий корпус.

7.2.4 Блок очисних споруд з блоком підсобних цехів.

7.2.5 Котельня.

7.2.6 Склад аміаку і мастил.

7.2.7 Резервуари запасу води.

7.2.8 Насосна станція ІІ-го підйому.

7.2.9 Очисні споруди поверхневих стоків.

7.2.10 Вагова с 15-ти тонними вагами і прохідною.

7.2.11 Площадка для гною.

7.2.12 Площадка для миття та дезінфекції машин.

7.2.13 Дезінфекційний бар’єр.

7.2.14 Стоянка для автотранспорту.

Примітка 1 При проектуванні підприємств м’ясної промисловості рекомендується блокувати будівлі і споруди, однорідні за санітарно-гігієнічними умовами, технологічними вимогами, волого — температурними режимами.

Примітка 2. Склад будівель і споруд на промисловому майданчику визначається технічними умовами інженерного забезпечення.

7.3 М’ясопереробний завод

7.3.1 Головна виробнича будівля:

— м’ясопереробний корпус;

— холодильник /машинне відділення холодильної установки, конденсаторна/.

7.3.2 Адміністративно-побутовий корпус:

— адміністративні і побутові приміщення, виробничі лабораторії;

— медпункт;

— їдальня;

7.3.3 Блок підсобних цехів:

— ремонтно-механічна, столярно-тарна майстерні, складські приміщення;

— пральня;

— зарядна.

7.3.4 Котельня

7.3.5 Установка забезпечення мазутом.

7.3.6 Склад реагенту.

7.3.7 Резервуари запасу води з фільтрами-поглиначами.

7.3.8 Насосна станція ІІ — го підйому.

7.3.9 Каналізаційна насосна станція виробничих стоків, які містять жир.

7.3.І0 Блок очисних споруд виробничих стоків, які містять жир.

7.3.11 Каналізаційна насосна станція поверхневих стоків.

7.312 Очисні споруди поверхневих стоків.

7.3.13 Вагова з 10 і 30 т вагами.

7.3.14 Дезінфекційний бар’єр.

Примітка 1. При проектуванні підприємств м’ясної промисловості рекомендується блокувати будівлі і споруди, подібні за санітарно-гігієнічними умовами, технологічними вимогами, волого — температурними режимами та ін., наприклад:

— м’ясожировий корпус, холодильник, м’ясопереробний корпус, приміщення передзабійного утримання худоби;

— ремонтно-механічні майстерні, тарні майстерні, складські приміщення, пральня, зарядна і ін.

Допускаються й інші варіанти блокування будівель і споруд в залежності від конкретних умов і даних ТЕО.

Примітка 2. При будівництві підприємств м’ясної промисловості склад будівель і споруд повинен уточнюватися з урахуванням можливого кооперування спільних об’єктів допоміжних виробництв і господарств, інженерних споруд і комунікацій.

Примітка 3. Планувальні рішення головної виробничої будівлі повинні передбачати можливість розширення підприємства в майбутньому.

Примітка 4. Технологічну частину проектів по м’ясокомбінатах великої потужності (пп.7.1.5 — 7.1.19, 7.1.23 і такі ж об’єкти на інших підприємствах) виконують спеціалізовані проектні підрозділи (спеціалісти).

Примітка 5. Розміщення на генеральному плані будівель і споруд передбачати у відповідності з СНиП ІІ-89-90 «Генеральные планы промышленных предприятий, раздел 2 «Требования к выбору площадки для строительства и проектирования генеральных планов», ВСТП — 6. 02.87 «Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности», Госагропром СССР, а також з розділами даних норм.

8 НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПРИМІЩЕНЬ

8.1 Номенклатуру основних виробництв і перелік приміщень приймати за таблицею 10.

Таблиця 10

Найменування основних виробництв

Призначення приміщень за технологічним призначенням

1

2

1 М’ясокомбінат великої потужності

1 Передзабійне утримання худоби

1.2 М’ясожирове виробництво

1.2.1 Первинна переробка худоби і обробка субпродуктів

Склад кормів.

Загони для худоби /відкриті і закриті/ Автомобільна платформа

Залізнична платформа

Вагова

Приготування і зберігання миючого і дезінфікуючого розчинів

Камера допоміжного інвентарю

Переробка худоби

Обробка м’якушевих субпродуктів

Обробка слизових субпродуктів

Обробка шерстних субпродуктів Трихінелоскопічна

Збір і обробка харчової крові

Збір і передача технічної крові

Збір ендокринно — ферментної спеціальної сировини на лікарські препарати.

Обробка ендокринно — ферментної спеціальної сировини

Збір і подрібнення технічної сировини, передувка

Збір і передування каниги

Ремонт і миття роликів

1.2.2 Обробка кишкової сировини

Обробка і соління кишок

Обробка та сушіння кишок і сечових міхурів.

Комплектація і короткочасне зберігання кишок.

Склад харчової солі і приготування засолювальних сумішей.

1.2.3 Виробництво харчових жирів

Витоплювання і обробка харчових жирів

Розлив харчових жирів

Камера комплектації і короткочасного зберігання жирів

Приміщення для підготовки жиру

1.2.4 Шкуроконсервувальне виробництво

Обробка і засолювання шкур

Обробка волосу і щетини

Приготування і регенерація тузлучного розсолу

Приготування засолювальних сумішей

Склад технічної солі

Обробка рогів і ратиць

Склад шкур

Зберігання антисептиків

1.2.5 Виробництво кормового борошна і технічних жирів

1.2.6 Виробництво харчового альбуміну

Збір, подрібнення, передування технічної сировини

Термічна обробка технічної сировини Подрібнення, розмелювання, просіювання кормового борошна

Пакування, зважування кормового борошна

Розлив технічного жиру

Переробка технічної крові на борошно

Зберігання кормового борошна і технічного жиру

Сушіння харчової крові

Зберігання харчового альбуміну

1.2.7 Виробництво технічного

Альбуміну.

1.2.8 Приміщення для санітарної обробки інвентарю і тари

1.2.9 Зберігання допо­міжних матеріалів

1. 2.10 Зберігання тари і пакувальних матеріалів

1.2.11 Обробка переробних кісток

Сушіння технічної крові

Зберігання технічного альбуміну.

Сушіння, зберігання кісток для виробництва клею та желатину

1.3 М’ясопереробне виробництво

1.3.1 Виробництво ковбас і напівфабрикатів

Накопичення м’яса

Розморожування і зачистка м’яса

Розбирання, обвалювання, жилкування м’яса

Направлення кісток на обробку

Подрібнення м’яса

Засолювання м’яса для ковбасних виробів

Засолювання м’яса для натуральних м’ясних продуктів

Вимочування натуральних м’ясних продуктів

Підморожування м’яса і шпику

Підготовка спецій

Приготування льоду

Приготування розсолу

Зберігання та підготовка кишкової оболонки

Підготовка оболонки

Приготування фаршів і формування ковбас

Осадження ковбас

Виробництво субпродуктових виробів Розморожування субпродуктів

Жилкування субпродуктів

Варіння субпродуктів

Відокремлення кісток, приготування фаршу та формування виробів

Термічна обробка ковбасних виробів

Термічна обробка натуральних м’ясних продуктів

Підготовка тирси

Підготовка диму

Охолодження і зберігання варених ковбасних і кулінарних виробів

Сушіння напівкопчених, варено-копчених, сирокопчених, сиров’ялених ковбасних виробів

Пакування ковбасних виробів

Зберігання ковбасних виробів

Зберігання натуральних м’ясних продуктів

Нарізування і пакування напівфабрикатів, фасованого м’яса, рагу, супового набору

Підготовка хліба та цибулі

Приготування фаршу і формування котлет

1.3.2 Виробництво пельменів

mi band