Внтп – апк -260друга частина – №5

В окремих випадках, при достатній потужності очисних споруд виробничих стоків, можливе перекачування на них накопиченого дощового стоку.

15.11 Надлишковий мул від споруд біологічної очистки після його стабілізації може бути використаний як міндобриво.

На території підприємств м’ясної промисловості дозволяється будівництво накопичувачів відходів і полігонів тільки в закритому виконанні. Вказані споруди відкритого типу можуть бути передбачені тільки при додержанні зон санітарного захисту.

15.12 Питання утилізації жиру, що збирається

з жироуловлювачів, а також речовин і нафтопродуктів, затриманих на очисних спорудах стічних вод від миття автомашин і очисних спорудах поверхневого стоку з території підприємств по переробці м’яса, вирішується замовником з місцевими службами СЕС і охорони природи

Та відображається у матеріалах акта вибору проммайданчика.

15.13 Мережі виробничої каналізації для відведення “жирних” і “нежирних” стічних вод проектувати роздільними.

15.14 При проектуванні зовнішніх каналізаційних мереж для відведення виробничих “жирних” стічних вод приймати:

– діаметр труб – не менше 200 мм;

– розрахункова швидкість руху стічних вод – не менше 1 м/с;

– відстань між колодязями – не більше 30м.

Діаметри труб, визначені розрахунком, збільшувати на один розмір.

15.15 Побутові стічні води відводяться у зовнішні мережі каналізації на проммайданчику без попереднього очищення.

Виробничі стічні води після локальної очистки змішуються з побутовими стічними водами і загальним каналізаційним стоком відводяться в проммайданчикові мережі каналізації.

15.16 У виробничих корпусах /цехах/ повинні проектуватися окремі мережі внутрішньої каналізації для:

– виробничих забруднених стічних вод, які містять жир,

– виробничих забруднених стічних вод, які не містять жиру,

– побутових стічних вод,

– внутрішнього водостоку.

15.17 Згідно э СНиП 2.04.01-85 “Внутренние сети водопро­вода и канализации зданий” /п.15.2/ побутова каналізація будівель та споруд повинна бути відокремлена від виробничої та мати само­стійний випуск у зовнішню каналізаційну мережу майданчика.

І5.18 Поєднання побутової каналізації з виробничою в будів­лях і спорудах не дозволяється:

– у виробничих корпусах безпосереднє з’єднання з каналізацією устаткування та миючих ванн не дозволяється; з’єднання здійснюється з розривом струменю 20-30 мм через водоспад з сифоном;

– санітарні прилади і приймачі виробничих стічних вод, що приєднуються до побутової і виробничої каналізації і не мають гідравлічних затворів за своєю конструкцією, повинні бути забезпечені гідравлічними затворами /сифонами/, які встановлю­ються на випусках під приладами або приймачами.

15.19 Дія приймання стічних вод від миття підлоги у вироб­ничих приміщеннях, необхідно передбачати трапи діаметром 100 мм з розрахунку не більше 150 м2 площі підлоги на один трап.

15.20 Відведення стоків до трапів здійснювати за рахунок конвертування підлоги і відкритими лотками шириною 15-20 см з ухилом не менше 0,005.

15.21 Трапи і підвісні каналізаційні труби не повинні розташовуватися над робочими місцями і обладнанням, де ведеться відкрита обробка харчових продуктів.

15.22 Кількість стічних вод від миття підлоги та панелей у виробничих цехах необхідно приймати за таблицею 35.

Кількість і характеристика стічних вод від устаткування та інших виробничих споживачів визначається технологічною частиною проекту.

Концентрацію забруднень виробничих стічних вод при первинній переробці худоби та виробництву м’яса підприємств м’ясної промисловості приймати за таблицею 36 .

Таблиця 36

Склад виробничих стічних вод

Кількість в стічних водах

Первинна переробка худоби

Технічні і кормові продукти

Підприємства з виробництва м’яса*

Підприємства з переробки птиці та кролів

1 Змулені речовини, мг/л

2500

3500

1300

800

2 БПКповне, мг/л

2000

1300

1600

750

3 рН

7,6

7,0

7,4

5,5

4 Хлориди, мг/л

650

700

1000

100

5 Жири ефіророзчинні, мг/л

700

2000

1300

200

Примітка. *Без цехів забою і знекровлення, м’ясних консервів, ковбас, натуральних та інших м’ясних продуктів.

Концентрацію забруднень виробничих стічних вод будівель і споруд передзабійного утримання худоби та канижної сировини /після пресування на канижних пресах/ приймати за таблицею 37 .

Таблиця 37 мг/л

Склад виробничих стічних вод

Кількість в стічних водах

Будівлі та споруди передзабійного утримання худоби

Канижна

1 Змулені речовини, мг/л

3000

4000

2 БПКповне, мг/л

1000

2200

3 Хлориди, мг/л

70

110

4 Температура, °С

36

10 – 15

Концентрацію забруднень виробничих і побутових стічних вод, які поступають на проммайданчикові очисні споруди підприємств, приймати за таблицею 38 .

Таблиця 38

Склад виробничих і побутових стічних вод

Кількість в стічних водах

Виробництво м’яса*

Виробництво м’яса**

Переробка птиці

1 Змулені речовини, мг/л

2000

1200

800

2 БПКповне, мг/л

1400

1500

750

3 Жири ефіророзчинні, мг/л

Не більше 100

4 Хлориди, мг/л

900

1200

100

5 рН

7,2

7,5

5,5

Примітка 1.*З цехами забою і знекровлення, м’ясних консервів, ковбас, натуральних та інших м’ясних продуктів.

Примітка 2.**Без цехів забою і знекровлення, м’ясних консервів, ковбас, натуральних та інших м’ясних продуктів.

16 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРОЮ

16.1 Укрупнені витрати пари на технологічні цілі /на виробництво 1 т м’яса/ приймати за таблицею 39.

Таблиця 39. В тоннах

Найменування

Виробництво м’яса, потужність

Т/зміну

1*

3*

5*

10

30

50

100

Технологічні цілі

1

Яловичина

1,1

1,0

0,76

0,68

0,58

0,49

2

Свинина

1,1

1,0

0,60

0,53

0,43

0,39

3

Баранина

1,1

1,0

0,76

0,73

0,70

0,62

Примітка . * Витрати пари наведені для підприємств малої потужності:

16. 2 Укрупнені витрати пари на технологічні цілі /на 1 т переробки м’яса/ приймати.

За таблицею 40

Таблиця 40

В тоннах

Найменування

Переробка м’яса, потужність т/зміну

0,7* 1,5* 3,0* 5-9 10-30 31-60 61-90

1

Пара, т

2,0

1,7

0,38

0,35

0,27

0,26

Примітка. * Витрати пари наведені для підприємств малої потужності.

16.3 Укрупнені витрати пари на технологічні цілі /на виробництво 1 т м’яса птиці/ наведені в таблиці 41.

Таблиця 41

В тоннах

Найменування

Виробництво м’яса птиці, потужність т/зміну

10

20

1

Кури

1,1

0,9

2

Качки

1,4

1,2

16.4 Укрупнені витрати пари на технологічні цілі /на виробництво 1 т. м’яса кролів/ приймати за таблицею 42.

Таблиця 42

В тоннах

Найменування

Виробництво м’яса кролів, потужність

5 т/зміну

Пара, т

0,5

16.5 Укрупнені витрати пари на технологічні цілі /на виробництво 1 туб. консервів/ приймати за таблицею 43.

Таблиця 43

В тоннах

Найменування

Виробництво консервів, потужність туб/зміну

0,8*

1,5*

2,0*

25

50

100

Пара

1,4

1,.2

1, 15

0,25

0,23

0,21

Примітка 1. * Витрати пари наведені для підприємств малої потужності:

17 ОПАЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ

І7.1 Вимоги до систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря виробничих та

Допоміжних приміщань, будівель і споруд, викладені в СНиП 2.04.05-91* “Отопление, вентиляция и кондиционирование”, СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания”, “Санитарних правилах для предприятий мясной промышленности № 3238 – 85, ДНАОП 1.8.20 – 1.07 – 99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини, ДНАОП 1.8.20 – 1.06 – 99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів повинні виконуватися при проектуванні нових, реконструкції та технічному переоснащенні існуючих підприємств.

17.2 Температуру, відносну вологість, швидкість руху повітря в робочій зоні окремих приміщень і кратність обміну повітря за годину приймати за таблицею 44 даних норм.

Розрахункова температура повітря в приміщеннях в теплу пору року не повинна перевищувати температуру зовнішнього повітря більше ніж на 3°С при незначних надлишках явної теплоти і не більше ніж на 5 °С – при значних надлишках явної теплоти.

Вказані в таблиці 44 кратності обміну повітря за годину прийняті на підставі досвіду проектування та експлуатації підприємств м’ясної промисловості для приміщень висотою від 3,7до 4,3 м.

Для приміщень з меншою висотою кратність обміну повітря необхідно збільшувати, для більш високих приміщань – зменшувати.

При використанні в проектах нових технологій і обладнання з переробки м’яса, вказані в таблиці кратності обміну повітря необхідно коригувати.

Коригування необхідно виконувати з урахуванням тепло­виділень і місцевого відсмоктування від нового обладнання.

Розрахункову температуру повітря в холодну порк року та кратність обміну повітря в окремих приміщеннях виробничих і допоміжних будівель приймати за таблицею 44.

Таблиця 44

Найменування приміщень

Розрахункова тем-пература повітря у холодну пору року, °С

Кратність обміну повітря за годину

Припливу

Витоку

1 Корпус передзабійного утримання худоби

1.1 Загони для великої рогатої худоби

5

Згідно з розрахунком

1.2 Загони для свиней

5

Згідно з розрахунком

2 М’ясожировий корпус

2.1 Передзабійні бухти для худоби

5

5

5

2.2 Цех переробки худоби

13 – 19

6

6

Ви прочитали: "Внтп – апк -260друга частина – №5"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору