mi band

Внтп — апк -260друга частина — №2

0,36

Вим’я

0,20

Разом:

2,18

1,47

1,48

1,46

5,64

9

Вміст шлунку /канига/

14,50

0,8

0,8

0,8

13,40

10

Втрати під час передзабійного утримання худоби /гній/

5,40

3,50

3,5

3,5

5,00

11

Втрати і випаровування

1,368

3,11

1,14

3,86

1,79

Разом:

21,268

7,41

5,44

8,16

20,19

Всього

100,00

100,0

100,0

100,0

100,0

Примітка. Норми витрат допоміжних матеріалів приймати за діючими наказами і розпорядженнями.

13.2 Укрупнені норми витрат м’яса на кістках на виробництво ковбасних виробів, напівфабрикатів, консервів приймати за таблицею 26.

Таблиця 26

Найменування продукції

Норми витрат м’яса на кістках

Примітка

1 Ковбасні вироби

1.1 Ковбаси фаршировані

1,13

На одну тонну готової продукції

1.2

Ковбаси варені

1,07

Те саме

1.3

Сосиски

1,08

»

1.4

Сардельки

1,04

»

1.5

Хліба м’ясні

1,12

»

1.6

Ковбаси напівкопчені :

І.6.1

Ковбаси напівкопчені для місцевої реалізації

1,40

»

1.6.2

Ковбаси напівкопчені для відвантаження

1,62

»

1.7

Ковбаси варено-копчені :

1.7.1

Ковбаси варено-копчені для місцевої реалізації

1,87

»

1.7.2

Ковбаси варено-копчені для відвантаження

2,06

»

1.8

Ковбаси сирокопчені

1,92

»

1.9

Ковбаси сирокопчені напівсухі

1,90

»

1.10

Продукти із свинини:

1.10.1Кісткові /в шкурі/

1,13

»

1.10.2 Кісткові /без шкури/

1,24

»

1.10.3 Безкісткові

1,44

»

2

НАПІВФАБРИКАТИ:

2.1

Крупнокускові і безкісткові з яловичини

1 ,35

»

2.2

Крупнокускові і безкісткові з свинини

1,20

»

2.3

М’ясо фасоване

1,01

На одну тонну готової продукції

2,4

Дрібнокускові і порційні /м’якотні/

1,30

Те саме

2.5

М’ясокісткові

0,61

»

2.6

Фарш

1,13

»

2,7

Фрикадельки

1,02

»

2.8

Пельмені

0,55

»

2.9

Котлети:

2.9.1

М’ясні

0,73

»

2.9.2

М’ясорослинні і м’ясокартопляні

0,48

»

3

КОНСЕРВИ:

3.1

Консерви м’ясні

На одну туб консервів

3.1.1

Яловичина тушкована

0,40

Те саме

3.1.2

Свинина тушкована

0,39

»

3.1.3

Баранина тушкована

0,53

»

3.1.4

Консерви пастеризовані

0,66

»

3.1.5

Консерви делікатесні

0,64

»

3.1.6

Консерви для дитячого харчування

0,37

»

3.2

Консерви м’ясорослинні

0,16

»

Примітка Норми виходу продукції при обробці продуктів забою і норми витрат допоміжних матеріалів приймати за діючими наказами і розпорядженнями.

14 ВОДОПОСТАЧАННЯ

14.1 Гаряча та холодна вода, що застосовується для побутових і технологічних потреб в харчових цехах і для миття обладнання на підприємствах м’ясної промисловості повинна задоволь­няти вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Підприємство зобов’язане піддавати воду хіміко-бактеріологічним аналізам у строки, встановлені територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби, але не рідше одного разу в квартал при використанні води міського водопроводу й одного разу на місяць при наявності власного джерела водопостачання. При використанні води з відкритих водойм і колодязів, бактеріологічний аналіз води необхідно проводити не рідше одного разу в декаду.

14.2 Водопровідний ввід повинен знаходитися в ізольованому приміщенні, що закривається, і втримуватися в належному санітарному й технічному стані, мати манометри, крани для відбору проб води, трапи для стоку, зворотні клапани, що допускають рух води тільки в одному напрямку.

Підприємства повинні мати схеми водопровідної мережі та каналізації й пред’являти їх на вимогу контролюючих організацій.

14.3 Споживачі води, не пов’язані безпосередньо з обробкою харчових продуктів /устаткування компресорного та апаратного відділень, вакуум-насоси, барометричні та кожухотрубні конден­сатори, зовнішнє миття автомашин, поливання території бази передзабійного утримання худоби/, можуть постачатися технічною водою.

14.4 Внутрішні трубопроводи технічної води, повторного використання і питної води передбачати роздільними. Обидві системи водопостачання не повинні мати між собою ніяких з’єднань, а трубопроводи повинні бути пофарбовані в розпізнавальні кольори. В пунктах розбирання води повинні бути написи: «питна», «технічна».

145 Вода в накопичувальному резервуарі повинна піддаватися хлоруванню з обов’язковим контролем залишкового хлору у відповідністю з Інструкцією по контролю за знезаражуванням господарсько-питної води та за дезінфекцією водопровідних споруд хлором при централізованому та місцевому водопостачанні, затвердженої Міністерством охорони здоров’я.

14.6 Дезінфекція накопичувальних резервуарів та водопровідних мереж повинна проводитися при аваріях, ремонтних роботах а також за приписом територіальних установ санітарно-епідеміологічної служби з наступним контролем якості обробки у відповідності з Інструкцією, зазначеної в п. 14.5.

14.7 Допускається передбачати повторне використання води із замкнутих камер апаратів, в яких виключається можливість її забруднення /для миття підлоги, устаткування, яке використовується для виробництва технічної продукції, а також для технічних цілей/.

14.8 Застосування води повторного використання для питних цілей і виготовлення харчових продуктів забороняється.

14.9 За ступенем забезпеченості водою м’ясопереробні підприємства відносяться до І категорії /СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»/.

14.10 Необхідність знезаражування питної води з власних джерел визначається за погодженням з місцевими установами санітарно-епідеміологічної служби. Метод знезаражування води вибирати в залежності від місцевих умов.

14.11 Водозабірні і водопровідні споруди, розташовані на території підприємств м’ясної промисловості, повинні проекту­ватися згідно з вимогами СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Джерела водопостачання вказуються при розробці кожного конкретного об’єкта згідно з технічними умовами відповідних державних служб і можуть бути з міського водопроводу, свердловин тощо.

Розрахунки необхідної кількості води на побутові потреби виконувати згідно з СНиП 2.04.01- 05 «Внутренний водопровод и канализация зданий», на технологічні потреби — згідно з нижченаведеними таблицями..

14.12 Для віддалених забійних пунктів, де відсутній централізований або місцевий водопровід від артезіанської свердловини, за узгодженням з територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби допускається використання води із відкритих водоймищ. Воду із колодязів можливо використовувати для водо­постачання, якщо розміщення колодязів і якість води відповідають вимогам «Санітарних правил по улаштуванню і утриманню колодязів і каптажних джерел, що використовуються для господарсько-питного водопостачання», затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

Реферати :

Вам буде цікаво:

mi band