mi band mi band

Вивчення основних положень щодо атестаціі молочних ферм

18

Вивчення основних положень щодо атестації молочних ферм, пунктів збору молока.

Мета: Вивчити основні документи щодо атестації молочних ферм, пунктів збору молока.

Довідковий матеріал.

1. Основні положення, щодо атестації молочних ферм.  Вважаючи на це, жодне молокопереробне підприємство не може бути атестоване міжнародною комісією на предмет експорту своєї продукції без атестації. При атестації молокопереробних підприємств обов’язково враховується атестація сировинної зони.

В маркуванні

mi band mi band
молока і молочної продукції, що експортується повинен бути вказаний міжнародний атестаційний номер сировинної зони. Атестація ферм з виробництва молока, приймальних пунктів – це важлива проблема, яка повстане перед виробниками молока і молочних продуктів у зв’язку з входженням до СОТ. Звичайно, щоб вирішити цю проблему слід чітко знати міжнародні вимоги щодо атестації ферм. Ці вимоги охоплюють широке коло питань і висвітлені в директивах ЄЕС:92/46, ЄЕС64/432.

У вимогах  директив зазначається що молоко повинно бути отримане від здорових корів, що підтверджується офіційним документом державної служби ветеринарної медицини, із зазначенням того, що в корів відсутні таки захворювання, як туберкульоз, бруцельоз, немає симптомів інфекційних захворювань, які можуть передаватися людині через молоко, а також повинна бути інформація про те, що в стані здоров’я  корів немає жодних відхилень, що проявляються клінічно, крім того, корови не повинні бути хворими на мастит, в них не повинно бути травм та ушкоджень вим’я що можуть вплинути на якість молока. Молоко повинно також бути отримане від корів, що не піддавалися обробці ветеринарними засобами, які заборонені на міжнародному рівні. Корови, що були піддані обробці дозволеними ветеринарними засобами, повинні пройти офіційно визначений період очікування і лише після цього молоко від них може надходити в загальний надій. Допомогу в атестації молочних ферм повинен надати кваліфікований ветеринарно-санітарний контроль. Вимогами СОТ передбачено що ветеринарно-санітарний інспектор повинен надавати консультативну допомогу фермерам та проводити інспектування ферм, використовуючи наступні уніфіковані системи контролю:

Ü сис контролю стану здоров’я корів;

Ü сис контролю санітарії, гігієни та екології виробництва молока;

Ü сис контролю якості та безпеки продукції.

В цих сисх повинно бути відображено контроль на базі оцінки ризиків на різних стадіях виробництва (сис НАССР), при цьому, обов’язковим є наявність записів проведеного інспектування. Перед розробленням системного контролю необхідно розробити схеми проведення ветеринарно – санітарного інспектування ферм.

Схеми інспектування повинні чітко відображати всі об’єкти ветеринарно – санітарного контролю.

2. Ветеринарно-санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока

Закупівля молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення, повинна здійснюватися лише на відповідно обладнаному пункті.

Пункт має розміщуватися в окремому приміщенні та бути підключеним до мережі водопостачання, каналізації, опалення і електрозабезпечення у відповідності до діючих будівельних та санітарних норм і правил.

За відсутності централізованої каналізації обладнують локальні очисні споруди. Допускається використання вигрібних ям (об’ємом до 5 м3) відповідно до встановлених вимог.

Якість питної води на пункті має відповідати санітарним вимогам.

При вході у приміщення встановлюють скребки, решітки чи металеві сітки для очищення взуття від бруду, а також обладнують дезкилимок. Вікна захищають від мух металевими, полімерними або марлевими сітками, а приміщення – від гризунів.

Пункт складається з відділів:

– приймання молока, в якому розміщують лабораторний стіл, шафу для реактивів і посуду, ваги для зважування молока, інші прилади, потрібні для визначення його якості, згідно з вимогами. Тут також має бути робоче місце спеціаліста ветеринарної медицини для дослідження молока на соматичні клітини;

– зберігання молока, в якому встатковують відповідне обладнання для його охолодження;

– санітарної обробки молочного посуду. У цьому відділі встановлюють водонагрівач, стелажі для зберігання посуду. Обладнують санітарний куток з рукомийником, милом, рушниками, дезінфекційним розчином для рук. Тут також зберігають санітарний одяг.

Розміри кімнат (кімнати) в залежності від обсягів надходження молока, що закуповує пункт, мають дозволяти вільно розміщувати обладнання і виконувати технологічні операції щодо його приймання, виконання лабораторних аналізів, охолодження молока, санітарної обробки молочного посуду. Підлога кімнат має бути з твердим покриттям, стіни облицьовані керамічною плиткою на висоту не менше 1,8 м.

Власник забезпечує пункт необхідним обладнанням, приладами, реактивами, необхідною кількістю посуду для зберігання молока (цистерни, фляги, відра тощо), іншими витратними матеріалами і комплектом нормативно-правових актів та відповідних методичних матеріалів.

Посуд для зберігання молока має бути виготовленим із матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я України. Не допускається використовувати оцинковані, мідні та іржаві ємності.

На пункті мають бути у достатній кількості мийні і дезінфекційні засоби.

Приймальником молока повинен бути підготовлений працівник, який володіє методами його обліку та визначення показників якості.

Усі працівники пункту повинні мати особисті медичні книжки і систично проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди й медичні обстеження у встановленому законодавством порядку.

Ветеринарно-санітарне забезпечення діяльності пункту здійснює спеціаліст ветеринарної медицини, призначений державною установою ветеринарної медицини, що обслуговує даний населений пункт.

Оплата послуг спеціалістів ветеринарної медицини проводиться суб’єктом господарювання у порядку, встановленому законодавством.

Контрольні питання

1. Назвіть основні положення закону України про молоко і молочні продукти.

2. Які сучасні підходами до контролю якості молока і молокопродуктів за принципом “від ферми до виделки”?

3. Які основні положення, щодо атестації молочних ферм? 

4. Які основні положення ветеринарно-санітарних вимог до пунктів закупівлі молока?

Література

Хоменко В. І. Гигиена получения в ветсанконтроль молока по государственному стандарту. – К.: Урожай, 1990. – 399 с. Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2002 року за № 337/6625 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4.4011 – 98 Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення – виробників сирого товарного молока зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2002 року за № 336/6624. Заходи щодо запобігання надходження окремих забруднювачів (хлорамфеніколу) в сухе молоко українського походження на 2002-2003 роки. Затверджено Наказом Мінагрополітики України від 20.09. 2002 № 308.

Ви прочитали: "Вивчення основних положень щодо атестаціі молочних ферм"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору