mi band mi band

Вивчення основних положень щодо атестаціі молочних ферм, пунктів збору молока

17

Вивчення основних положень щодо атестації молочних ферм, пунктів збору молока.

Мета: Ознайомитися з основними положення  закону України про молоко і молочні продукти

Довідковий матеріал

1. Вивчення основних положень закону України про молоко і молочні продукти. В законі України “Про молоко і молочні продукти” визначено що молочні ферми повинні атестуватись. При атестації ферм враховують всі аспекти, що впливають на виробництво якісного молока. До нещодавнього

mi band mi band
часу контроль якості та безпеки продукції був націлений на визначення  до придатності до споживання людиною  готової продукції. Але такий підхід, що орієнтований тільки на кінцеву продукцію виявився малоефективним, оскільки не він не передбачав ретельного аналізу та контролю всього харчового ланцюгу і при цьому не враховувався профілактичний аспект.

2. Ознайомлення з сучасними підходами до контролю якості молока і молокопродуктів за принципом “від ферми до виделки”.З метою забезпечення споживачів доброякісною та безпечною продукцією  в розвинутих країнах  в останнє десятиріччя  було  переорієнтовано підходи щодо  безпеки  продуктів харчування  шляхом запровадження  всебічного контролю харчових ризиків на  всіх стадіях виробництва  продуктів харчування від сировини до готового продукту або, як образно висловлюються “від ферми – до виделки”.

Нова Європейська регламентація по безпеці продуктів харчування  передбачає  що науковий аналіз та оцінка ризиків  по харчовим  продуктам повинні проводитись  незалежно об’єктивно  та прозоро  та базуватись на останніх  досягненнях науки. Отже вдосконалення  ветеринарно – санітарного  контролю продукції тваринного походження із запровадженням  наукового підходу  та сучасних Міжнародних вимог  в умовах сучасного  вітчизняного виробництва  продукції  є негайним та актуальним.

Враховуючи стратегію України на ближчу перспективу стати членом СОТ, слід приділяти наполегливої уваги щодо забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних молока і молокопродуктів як на внутрішньому так і на світовому ринку.

Першочергова вимога до країн учасників СОТ що до продовольчої сировини та продуктів харчування є гарантування їх якості та безпеки. Таку гарантію може дати виробник молока лише за умови виконання існуючих між державами сучасних вимог до його якості та безпеки.

Згідно закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” вище зазначені питання входять до повноважень та компетенції ветеринарної служби, яка встановлює та затверджує ветеринарно санітарні вимоги для об’єктів з виробництва та обігу продовольчої сировини тваринного походження.

Контрольні питання

1. Назвіть основні положення закону України про молоко і молочні продукти.

2. Які сучасні підходами до контролю якості молока і молокопродуктів за принципом “від ферми до виделки”?

3. Які основні положення, щодо атестації молочних ферм? 

4. Які основні положення ветеринарно-санітарних вимог до пунктів закупівлі молока?

Література

Хоменко В. І. Гигиена получения в ветсанконтроль молока по государственному стандарту. – К.: Урожай, 1990. – 399 с. Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2002 року за № 337/6625 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4.4011 – 98 Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення – виробників сирого товарного молока зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2002 року за № 336/6624. Заходи щодо запобігання надходження окремих забруднювачів (хлорамфеніколу) в сухе молоко українського походження на 2002-2003 роки. Затверджено Наказом Мінагрополітики України від 20.09. 2002 № 308.

Ви прочитали: "Вивчення основних положень щодо атестаціі молочних ферм, пунктів збору молока"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору