mi band mi band

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 – 8 год.

Тема: Технологічні розрахунки обладнання для перемішування.

1. Мета: Закріпити теоретичні знання учнів про будову та розрахунок відповідного технологічного обладнання.

2. ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ.

Розрахунок параметрів Фаршезмішувачів

Змішувачі для соління подрібненого м’яса, а також для приготування фаршу по структурі робочого циклу – машини періодичної дії.

Продуктивність змішувачів Q кг/год.

mi band mi band src="https://1snau.com/wp-content/uploads/b13/4_1001.gif" alt="Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів" title="Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів" class=""/> (4.1)

Де Т – маса сировини, що завантажується, кг;

Т – тривалість повного циклу роботи змішувача, с;

V геометричний об’єм діжі, м3;

Р — густина перемішуючого продукту, кг/м3 (для фаршу Р = 900 кг/м3 );

J – коефіцієнти використання об’єму діжі при завантажені

(J = 0,5¸0,7);

TЗ — тривалість завантаження змішувача, с;

T0 – тривалість перемішування, с;

TВтривалість розвантаження сировини з діжі, с.

Геометричний об’єм діжі двошнекового змішувача (рис. 4.10) можна визначити, розглядаючи об’єм діжі, отриманий об’ємами двох циліндрів VЦ1 і VЦ2 та паралелепіпеда VПар: ї

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів (4.2)

Потужність електродвигуна змішувача Nдв, кВт

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів (4.3)

Де А – питома витрата енергії для перемішування 1 т. фаршу

(а = 2.5¸2.7 кВт год/т.);

Q продуктивність змішувача, т/год.;

Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатівРис 4.1 Геометричні розміри діжі.

H – КПД перемішуючого органу

(H= 0,7 ¸ 0,8);

-КПД приводу змішувача.

3. Питання для закріплення та самоконтролю.

1. Фаршмішалка, будова та принцип дії.

2. Які робочі органи використовуються у фаршмішалках?

3. Принцип дії фаршезмішувача.

Дайте основні формули для розрахунків фаршезмішувачів

4. Рекомендована література.

1. Пелеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности.-М: Пищевая промышленность, 1971.

2. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М: Пищевая промышленность, 1966.

3. Рогов И. А. Общая технология получения й переработки мяса. – М: «Колос», 1994.

4. Горбатов В. М. й др. Справочник по оборудованию предприятий мясной промышленности. – М: Пищевая промышленность, 1985.

Ви прочитали: "Вивчення обладнання для виготовлення консервів та напівфабрикатів"
Читати далі

mi band mi band
Прокрутити вгору