АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Технологічне обладнання…

АНОТАЦІЯ

1. Повна назва дисципліни – “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”.

2. Автор (лектор) – ст. викл. Кацов В. М.

3. Клькість годин – (загальна 108 год., ЛК – 14, ЛПЗ – 46, СР – 48)

4. Вид підсумкового контролю: , тестовий підсумковий контроль, іспит.

5. Анотація дисципліни: дисципліна вивчає устрій, принцип дії вітчизняного і закордонного обладнання, яке використовується в м’ясній промисловості, технічні характеристики, основні правила техніки безпеки і експлуатації машин, апаратів і поточних ліній, формули,

які найбільш часто використовуються в технологічних розрахунках.

6. Мета дисципліни є засвоєння будови, принципу роботи, правил монтажу, обслуговування, безпечної експлуатації та методів розрахунку обладнання м’ясної промисловості.

7. Зміст курсу.

Осінній семестр.

1 модуль. Загальна характеристика технологічного обладнання м’ясопереробних цехів.

2 модуль. Обладнання для механічного розділення.

3 модуль. Обладнання для подрібнення та соління.

Весняний семестр.

1 модуль. Технологічне оБладнання для перемішування та формування.

2 модуль. Технологічне обладнання для теплової обробки.

3 модуль. Технологічне обладнання для закатування і упакування.

8. Модуль 1. Студент повинен:

Знати загальну характеристику технологічного обладнання для первинної переробки тварин, підйомно-транспортне обладнання цехів первинної переробки, обладнання для забою та первинної переробки туш;

Уміти підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу забою і первинної переробки ВРХ, ДРХ, свиней, підбирати і при необхідності розраховувати технологічний процес знімання шкіри, підбирати обладнання для збору та пробки крові, підбирати обладнання для мездрування шкіри, читати кінематичні схеми.

Модуль 2. Студент повинен:

Знати будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для механічного розділення, відстійники, фільтри, преси, віджимні та ін машини;

Уміти підбирати обладнання для механічного розділення, провести технологічний розрахунок сепаратора для жиру чи крові. Провести технологічний розрахунок відстійника, центрифуги.

Модуль 3. Студент повинен:

Знати будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для подрібнення твердої та м’якої тваринної сировини, обладнання для соління шкіри;

Уміти підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу подрібнення, виконувати технологічні й інженерні розрахунки вовчків, кутерів, шпигорізок та інших подрібнювачів

9 Література.

Основна:

Бредихин С. А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. – М.: «Колос». – 2000. Отраслевой каталог. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности. – М.: ЦНИИТЭИ легпищемаш, – 1985. Горбатов В. М. и др. Оборудование и материалы для мясоконсервного и вспомогательного производства. Справочник. – М.: Пищевая промышленность, – 1975. Ивашов В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Часть I, II. – М.: “Колос”, – 2001. Пилеев А. И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1971.

Додаткова:

Иванов К. А., Смирнов Г. А. Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на мясокомбинатах. – М.: Пищевая промышленность, – 1980. Генералов Н. Ф., Степаненко А. И. Оборудование для обработки субпродуктов, кишок, шкур. – М.: Пищевая промышленность, 1978. Чижиков Г. В. Машины для измельчения мяса и мясопродуктов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, – 1982. Илюхин В. В. Монтаж, наладка и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, – 1984.

Ви прочитали: "АНОТАЦІЯ 1. Повна назва дисципліни – “Технологічне обладнання…"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору