РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технологія… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Технологія зберігання, консервування та переробки молока

Галузь знань:

0517 “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

Напрям підготовки

6.051701 “Харчові технології та інженерія”

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS

10,5

Кількість

модулів

2

Кафедра

Технології молока і м’яса

Факультет

Харчових технологій

РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4,

4пт

8

14

60

30

108

8

8

Заочна ЗТМЛб

5

9

14

12

244

270

9

Розділ 1. МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

„Технологія зберігання, консервування та переробки молока” є дисципліна спеціального циклу, що формує інженера-технолога молочної промисловості. В цій дисципліні викладаються теоретичні основи технологічних процесів, способи виробництва молочних продуктів, а також тенденції подальшого вдосконалення виробництва

Метою викладання дисципліни є придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань щодо складу та властивостей харчових продуктів, їжі, технологічних систем (сировини, готових продуктів), побудови технологічного потоку у вигляді організації технологічного процесу, технологічних факторів, що призводять окремі продукти та технологічні системи до стану споживчої готовності, вибору науково обґрунтованих методів технологічного впливу на харчові системи, закономірностей зміни харчових продуктів та їх складових під впливом технологічних чинників.

Розділ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Модуль 1. Технологія морозива

1.1.Технологія морозива

1

2/2

10/0

10/34

22/36

14-15

2

Модуль 2. Технологія сиру

12/12

50/12

24/210

86/234

29-49

2.1.Загальна технологія сиру

6

2/2

14/2

4/35

2039

4-7

2.2.Особливості технології сирів

2/2

8/2

4/35

14/39

5-9

2.3.Підготовка молока до зсі­дання. Нормалізація молока.

2/2

8/2

4/35

14/39

5-9

2.4.Зсідання молока і обробка згустку. Внесення закваски, влас­тивості згустку. Формуван­ня і пресування сиру. Посолка сиру.

2/2

8/2

4/35

14/39

4-7

2.5.Технологія твердих сирів

2/2

6/2

4/35

12/39

4-8

2.6.Технологія натуральних сирів окремих видів

2/2

6/2

4/35

12/39

7-9

Разом за модулі:

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Технологія… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору