РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… – №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Технологічне обладнання для м’ясної промисловості»

Галузь знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки

6.051701«Харчова технологія та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 6

Кількість

модулів

6

Кафедра

Інженерних технологій харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

самостійна робота

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4,

4пт

7

18

36

54

108

7

7

4,

4пт

8

14

46

48

108

8

1. Мета та завдання дисципліни

Метою дисципліни є засвоєння знань студентами будови, принципу роботи, правил безпечної експлуатації та методів виконання технічних і технологічних розрахунків обладнання для м’ясної промисловості.

2. Результати навчання:

Осінній семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

– загальну характеристику технологічного обладнання для первинної переробки тварин, підйомно-транспортне обладнання цехів первинної обробки, обладнання для забою та первинної переробки туш;

Модуль 2:

– будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для механічного розділення, відстійники, фільтри, преси, віджимні та інші машини;

Модуль 3:

– будову, принцип дії, правила експлуатації обладнання для подрібнення твердої та м’якої тваринної сировини, обладнання для соління шкіри.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

– підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу забою і первинної обробки ВРХ, ДРХ, свиней, підбирати і при необхідності розраховувати технологічний процес знімання шкіри, підбирати обладнання для збору та переробки крові, підбирати обладнання для мездрування шкіри, читати кінематичні схеми;

Модуль 2:

– підбирати обладнання для механічного розділення, провести технологічний розрахунок сепаратора для жиру чи крові. Провести технологічний розрахунок відстійника, центрифуги.

Модуль 3:

– підбирати обладнання і організовувати ведення технологічного процесу подрібнення, виконувати технологічні й інженерні розрахунки вовчків, кутерів, шпигорізок та інших подрібнювачів.

Весняний семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

– будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання для перемішування;

Модуль 2:

– будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання для теплової обробки сировини;

Модуль 3:

– будову, принцип роботи, обслуговування, безпечну експлуатацію обладнання для закатування і упакування, порядок санітарної обробки технологічного обладнання.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

– читати кінематичні схеми обладнання для перемішування, робити інженерні та технологічні розрахунки фаршмішалок, шприців, формовочних автоматів;

Модуль 2:

– робити інженерні та технологічні розрахунки процесів стерилізації, копчення, запікання;

Модуль 3:

– робити інженерні та технологічні розрахунки закаточних і упаковочних машин.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 семестр

1.

Модуль 1.

Загальна характеристика технологічного обладнання, підйомно-транспортне обладнання, обладнання для забою худоби.

Тема 1. Загальна характеристика технологічного обладнання підприємств м’ясної промисловості.

Тема 2. Підйомно-транспортне обладнання.

Тема 3. Обладнання для забою і знекровлення туш тварин.

3

6

2

2

2

12

4

8

16

4

6

6

34

6

12

16

10-16

2.

Модуль 2.

Обладнання для після забійної обробки і механічного розділення туш тварин і м’ясної сировини.

Тема 1. Обладнання для знімання та обробки шкір з великої рогатої худоби, дрібної рогатої худоби, свиней.

Тема 2. Обладнання для мийки, видалення щітини і міздрінню шкір, механічного розділення туш.

Тема 3. Обладнання для механічного розділення м’ясної сировини.

3

6

2

2

2

12

4

4

4

18

6

6

6

36

12

12

12

10-18

3.

Модуль 3.

Обладнання для розділення та подрібнення твердої і м’якої сировини.

Тема 1. Обладнання для розділення сировини та м’ясопродуктів під дією відцентрових сил.

Тема 2. Обладнання для подрібнення твердої сировини.

Тема 3. Обладнання для подрібнення м’якої сировини.

3

6

2

Ви прочитали: "РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… – №1"
Читати далі

5% знижка
Призу не буде.
Наступного разу
Майже!
10% знижка
Безкоштовна електронна книга
Призу
Сьогодні не пощастило.
Майже!
15% знижка
Призу не буде.
Не пощастило.
Отримайте свій шанс виграти!
Безкоштвно покрутіть колесо. Це ваш шанс виграти чудові знижки!
Наші внутрішні правила:
  • Одна гра на одного користувача
  • Шахраї будуть дискваліфіковані.
Прокрутити вгору