mi band

Таблиця норми для визначення площі цеху забою та розробкі туш в залежності від виробничоі потужності

Таблиця норми для визначення площі цеху забою та розробкі туш в залежності від виробничоі потужностіНормы для определения площади цеха убоя и разделки туш в зависимости от производственной мощности.

mi band